Download Print this page

IBM NetVista Special Instructions Manual Page 21

System board replacement client security insert.
Hide thumbs

Advertisement

Viktig informasjon
Gjenopprette krypteringsnøklene
Teknisk støtte over telefon
Systembordet, som inneholder et innebygd IBM-sikkerhetsdelsystem, er byttet ut
under service på maskinen. Hvis du har utført alle punktene nedenfor, kan du ikke
logge deg på:
v lastet ned og installert IBM Client Security Software versjon 5.x eller tidligere
v aktivert det sikre påloggingsgrensesnittet IBM User Verification Manager (UVM)
v byttet ut systembordene under service på maskinene
Når du skal gjenopprette sikkerhetsnøklene og få tilbake tilgangen til det innebygde
IBM-sikkerhetsdelsystemet, kan du følge instruksjonene på nettstedet
http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MIGR-46112.html.
Hvis maskinen krever gjenoppretting av sikkerhetsnøkler, kan du ikke laste ned
funksjonen fra Internett ved hjelp av maskinen som har vært til service. Du må
bruke en annen maskin til å laste ned den nødvendige funksjonen.
Hvis du ikke kan bruke en annen datamaskin eller ikke får tilgang til nettstedet for å
laste ned funksjonen, kan du ringe IBM HelpCenter for å få hjelp. En
IBM-servicerepresentant leder deg gjennom en manuell gjenoppretting av systemet.
Oppgi referansekode MIGR-46303 når du kontakter en servicerepresentant.
Du finner telefonnumre og åpningstider for de ulike landene i tabellen nedenfor.
Hvis nummeret for ditt land eller din region ikke er oppført, kontakter du din
IBM-forhandler eller IBM-representant. Svartiden kan variere avhengig av antallet
innkommende samtaler og hvor krevende problemene er.
Støtte 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
Canada (bare Toronto)
Canada (resten av landet)
USA og Puerto Rico
Alle andre land og regioner
416-383-3344
1-800-565-3344
1-800-772-2227
Gå til http://www.ibm.com/pc/support/ og klikk
på Support Phone List.

Advertisement

   Related Manuals for IBM NetVista

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: