Download Table of Contents Print this page

Türkçe - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
ŞEBEKE BAĞLANTISI
Açık havadaki prizler hatalı akım koruma şalteri (FI, RCD, PRCD) ile
donatılmış olmalıdır. Bu, elektrik tesisatınızdaki bir zorunluluktur.
Lütfen aletimizi kullanırken bu hususa dikkat edin.
Aleti sadece tek fazlı alternatif akıma ve tip etiketi üzerinde
belirtilen şebeke gerilimine bağlayın. yapısı Koruma sınıfı II'ye
girdiğinden alet koruyucu kontaksız prize de bağlanabilir.
Aleti sadece kapalı iken prize takın.
BAKIM
Aletin havalandırma aralıklarını daima temiz tutun.
Ayrıca, germe çenelerine ve germe çenesi deliklerine düzenli olarak
bakım spreyi (ürün kodu: 4932 6217 19) uygulamanızı öneririz.
Şebeke hatları hasarlı ise müşteri hizmetleri servisi tarafından
değiştirilmesi gerekir, zira bunun için özel bir aparat gereklidir.
Sadece AEG aksesuarını ve yedek parçalarını kullanın. Değiştirilmesi
açıklanmamış olan parçaları bir AEG müşteri servisinde değiştirin
(Garanti broşürüne ve müşteri servisi adreslerine dikkat edin).
Gerektiği takdirde aletin dağınık görünüş şeması, alet tipinin ve tip
etiketi üzerindeki sayının bildirilmesi koşuluyla müşteri servisinden
veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany adresinden istenebilir.
CE UYGUNLUK BEYANI
"Teknik veriler" başlığı altında tanımlanan ürünün, sayılı direktif-
lerdeki tüm hükümleri
2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EC
2014/30/EU
uyumlaştırılmış standartları
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SEMBOLLER
DİKKAT! UYARI! TEHLİKE!
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce şi prizden
çekin.
Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli
biçimde okuyun.
Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen tamam-
lamalar aksesuar programında.
Elektrikli cihazların evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi
yasaktır. Elektrikli ve elektronik cihazlar ayrılarak biriktirilmeli
ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri için bir atık
değerlendirme tesisine götürülmelidirler. Yerel makamlara
veya satıcınıza geri dönüşüm tesisleri ve atık toplama merkez-
lerinin yerlerini danışınız.
Koruma sınıfı II olan elektrikli aletler. Elektrik çarpmasına
karşı korumanın sadece temel izolasyona bağlı olmayıp,
aynı zamanda çift izolasyon veya takviyeli izolasyon gibi ek
koruyucu önlemelerin alınmasına bağlı olan elektrikli alet. Bir
koruyucu iletken bağlamak için düzeneği bulunmamaktadır.
CE işareti
UkrSEPRO Uyumluluk işareti
EurAsian Uyumluluk işareti
Tür
Türkçe
31

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents