Download Table of Contents Print this page

Ελληνικά - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦ ΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Το δραπανοκατσάβιδο πορεί να χρησι οποιηθεί γενικά για
τρύπη α και βίδω α.
ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ
Οι πρίζε στου εξωτερικού χώρου πρέπει να είναι εξωπλισ ένε ε
ικροαυτό ατου διακόπτε προστασία (FI, RCD, PRCD). Αυτό απαιτεί
ο σχετικό κανονισ ό από την ηλεκτρική σα εγκατάσταση. Προσέξτε
παρακαλώ αυτό το ση είο κατά τη χρήση τη συσκευή α .
Συνδέετε όνο σε ονοφασικό εναλλασό ενο ρεύ α και όνο σε τάση
δικτύου όπω αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Η σύνδεση είναι επίση εφικτή σε πρίζε χωρί προστασία επαφή ,
διότι έχει προβλεφθεί εξοπλισ ό κατηγορία προστασία ΙΙ.
Συνδέετε τη ηχανή στην πρίζα όνο αν ο διακόπτη είναι στη θέση
απενεργοποίηση .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ιατηρείτε πάντοτε τι σχισ έ εξαερισ ού τη ηχανή καθαρέ .
Συνίσταται η τακτική χρήση σπρέι καθαρισ ού (αριθ. προϊόντο
4932 6217 19) στι σιαγόνε σύσφιξη και στι οπέ των σιαγόνων
σύσφιξη .
Όταν έχει υποστεί ζη ιά το καλώδιο ηλεκτρική σύνδεση , πρέπει
αυτό να αντικατασταθεί σε ια υπηρεσία τεχνική υποστήριξη
πελατών, διότι απαιτείται ειδικό εργαλείο.
Χρηση οποιείτε όνο εξαρτή ατα και ανταλλακτικά τη AEG.
Αναθέστε την αλλαγή των εξαρτη άτων, των οποίων η αντικατάσταση
δεν έχει περιγραφεί, σ' ένα κέντρο σέρβι τη AEG (προσέξτε το
εγχειρίδιο Εγγύηση/ ιευθύνσει εξυπηρέτηση πελατών).
Όταν χρειάζεται, πορείτε να ζητήσετε ένα σχέδιο συναρ ολόγηση
τη συσκευή , δίνοντα τον τύπο τη ηχανή και αριθ ό στην
πινακίδα ισχύο , από το κέντρο σέρβι ή απευθεία από τη
φίρ α Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364
Winnenden, Germany.
ΗΛ ΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
ηλώνου ε ε αποκλειστική α ευθύνη, ότι το προϊόν που
περιγράφεται στα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» συ ορφώνεται ε
όλε τι σχετικέ διατάξει των οδηγιών
2011/65/ΕΕ (RoHS)
2006/42/ΕK
2014/30/ΕΕ
και έχουν εφαρ οστεί τα ακόλουθα εναρ ονισ ένα πρότυπα
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Εξουσιοδοτη ένο να συντάξει τον τεχνικό φάκελο.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
ΣΥΜΒΟΛΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟEI ΟΠΟIΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ!
Πριν από κάθε εργασία στη ηχανή τραβάτε το φι από
την πρίζα.
Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τι οδηγίε χρήση πριν
από την έναρξη λειτουργία .
Εξαρτή ατα - εν περιλα βάνονται στα υλικά παράδοση ,
συνιστού ενη προσθήκη από το πρόγρα α εξαρτη άτων.
Ηλεκτρικά ηχανή ατα δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται
αζί ε τα οικιακά απορρί ατα. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
ηχανή ατα συλλέγονται ξεχωριστά και παραδίδονται
προ ανακύκλωση ε τρόπο φιλικό προ το περιβάλλον σε
επιχείρηση επεξεργασία απορρι άτων. Ενη ερωθείτε από
τι τοπικέ υπηρεσίε ή από ειδικευ ένου ε πόρου σχετικά
ε κέντρα ανακύκλωση και συλλογή απορρι άτων.
Ηλεκτρικό εργαλείο κατηγορία ασφάλεια ΙΙ. Ηλεκτρικό
εργαλείο στο οποίο η προστασία από ηλεκτροπληξία δεν
εξαρτάται όνο από την βασική όνωση αλλά και από
συ πληρω ατικά έτρα ασφάλεια όπω διπλή ή ενισχυ ένη
όνωση. εν υπάρχει εξοπλισ ό για να συνδεθεί ε την
γείωση.
Σή α συ όρφωση CE
UkrSEPRO σή α πιστότητα .
EurAsian σή α πιστότητα .
EL
Ελληνικά
29

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents