Download Table of Contents Print this page

Nederlands - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM
De Boorschroevedraaier is te gebruiken voor boor-en
schoefwerkzaamheden.
NETAANSLUITING
Verplaatsbaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan een
aardlekschakelaar (FI,RCD,PRCD) aangesloten worden.
Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op het
typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook
mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat
het is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II.
Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten.
ONDERHOUD
Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden.
Regelmatige toepassing van reinigingsspray (artikelnummer
4932-6217-19) op de spanbekken en spanbekkenboringen wordt
aanbevolen.
Wanneer de netkabel beschadigd is, moet deze door een klanten-
service worden vervangen, omdat daarvoor speciaal gereedschap
vereist is.
Alleen AEG toebehoren en onderdelen gebruiken. Onderdelen
welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG service-
dienst verwisseld worden (zie Serviceadressen).
Onder vermelding van het nummer op het machineplaatje is
desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar
bij: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Win-
nenden, Germany.
EC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
We verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het pro-
duct in de "Technische data" voldoet aan alle relevante bepalingen
van de richtlijnen
2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EG
2014/30/EU
en de volgende geharmoniseerde normen zijn gebruikt.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SYMBOLEN
OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!
Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit
de kontaktdoos trekken.
Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de
machine in gebruik neemt.
Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart leverbaar.
Zie hiervoor het toebehorenprogramma.
Elektrische apparaten mogen niet via het huisafval worden
afgevoerd. Elektrische en elektronische apparaten moeten
gescheiden worden verzameld en voor een milieuvriendelijke
afvoer worden afgegeven bij een recyclingbedrijf. Informeer
bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbe-
drijven en inzamelpunten.
Elektrisch gereedschap van de beschermingsklasse II. Elek-
trisch gereedschap waarbij de bescherming tegen elektrische
schokken niet afhankelijk is van de basisisolatie, maar waarin
ook extra veiligheidsmaatregelen worden toegepast zoals
dubbele of versterkte isolatie. Er is geen voorziening voor de
aansluiting van een aardleiding.
CE-keurmerk
UkrSEPRO -symbool van overeenstemming.
EurAsian-symbool van overeenstemming.

Nederlands

19
Ned

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents