Download Print this page

Honeywell TC10PM Series User Manual page 41

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BRUG & BETJENING (FORTSAT)
RENGØRING AF TRÅDFILTER OG BIKAGESTRUKTURERET KØLEELEMENT
ADVARSEL:
Inden rengøring af enheden, skal du slukke for apparatet og afbryde forbindelsen til stikkontakten.
• Apparatet leveres med et trådfilter og bikagestruktureret køleelement
• Trådfilteret og det bikagestrukturerede køleelement er placeret inde i den bagerste rist.
Sefigur 1 for vejledning om, hvordan du fjerner dem fra enheden for rengøring og vedligeholdelse.
• Kør ikke enheden på AFKØLINGSTILSTAND med uaktuelle vand i beholderen. Du skal tømme
vandbeholderen, og genopfyld med frisk vand, især hvis beholderen ikke er blevet renset i lang tid.
• Rengørings frekvensen for Honeycomb medie afhænger af den lokale luft og vandforhold.
I områder, hvor det mineralske indhold af vand er høj, kan mineralforekomster bygge op i
Honeycomb Køle Medie og begrænse luftstrømmen. Tømning af vandbeholderen og påfyldning
med frisk vand mindst én gang om ugen vil hjælpe med at reducere mineralforekomster. Hvis
mineralforekomster forbliver i Honeycomb Køle Medier, bør medierne fjernes og vaskes under
ferskvand. Medierne bør rengøres hver anden måned eller oftere, afhængigt af dine behov.
• For de bedste resultater give Honeycomb Køle Medie mulighed for at tørre efter hver brug, ved at
slukke cool funktionen 15 minutter før du tænder for apparatet.
Fjernelse af trådfilter og bikagestruktureret køleelement:
1. Træk forsigtigt den bagerste rist / trådfilteret ud af
køleren.
2. Skyl den bagerste rist / trådfilteret med rent vand og
lad det tørre, inden du genmonterer det i enheden.
3. Træk forsigtigt det bikagestrukturerede element fra
den bikagestrukturerede ramme.
4. Udskift eller rengør medier med vand og en fugtig
klud efter behov.
ADVARSEL: BETJEN IKKE Air Cooler når bagristen er
fjernet fra Luftkøleren, eller hvis der er en løstsiddende
Bagrist. Det kan medføre alvorlig personskade eller farlig
elektrisk stød.
Figur 1:
DK
5
Honeycomb
Bagrist/
Ramme
Trådfilter
Honeycomb
Køle Medie

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series