Download Print this page

Honeywell TC10PM Series User Manual page 36

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ANVÄNDNING & FUNKTION (FORTSÄTTNING)
RENGÖRING AV NÄTFILTER OCH BIKAKEFORMAT KYLNINGSMEDIA
VARNING:
Innan du rengör apparaten, stäng av den helt och dra ur sladden.
• Apparaten levereras med ett nätfilter och bikakeformat kylningsmedia.
• Nätfiltret och det bikakeformade kylningsmediet är placerade inuti den bakre grillen.
Se bild 1 för instruktioner om hur man tar bort dem från apparaten för rengöring och underhåll.
• Använd inte apparaten med vatten som inte är färskt. Du måste tömma vattentanken och fylla på
nytt färskt vatten, speciellt om tanken inte har rengjorts på senaste tiden.
• Hur ofta du rengör kylmediat beror på luften och vattnet i där den används. I områden där
mineralhalterna i vattnet är höga, kan mineraler fastna på kylmediat och blockera luftflödet. Om
• du tömmer vattentanken och fyller på med färskt vatten åtminstone en gång i veckan reduceras
de ansamlade mineralerna. Om mineraler ansamlas på kylmedian, bör kylmediat tas bort och
tvättas med färskvatten. Mediat måste rengöras varannan månad eller oftare, beroende på
omständigheterna.
• För bästa resultat, låt kylmediat torka efter varje användning genom att stänga av kylfunktionen 15
minuter innan du stänger av apparaten.
Borttagning av nätfilter och bikakeformat kylningsmedia:
1. Dra försiktigt ut den bakre grillen/nätfiltret från kylaren.
2. Skölj av den bakre grillen/nätfiltret med rent vatten och
låt det torka innan du sätter tillbaka det igen.
3. Dra försiktigt ut det bikakeformade kylningsmediet från
den bikakeramen.
4. Ta bort skruvarna från basen av ramen och låt kylmediat
glida ur apparaten. Byt ut median eller rengör med vatten
och en fuktig trasa om så behövs.
VARNING: SÄTT INTE PÅ Luftkylaren när den bakre
ramen är borttagen från apparaten, eller om de båda inte
är fastskruvade ordentligt. Om du sätter på apparaten så
kan du riskera allvarliga skador eller elektriska stötar.
Bild 1:
SE
5
Honeycomb
Bakre grill/
ram
nätfilter
Honeycomb
kylmedia

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series