Download Print this page

Honeywell TC10PM Series User Manual page 50

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
STOSOWANIE I OBSŁUGA (KONTYNUACJA)
NAPEŁNIANIE WODA
UWAGA: Przed opróznianiem lub napełnieniem pojemnika na wode
nalezy odłaczyc urzadzenie od gniazdka elektrycznego.
Otwórz Klapke Wlewu Wody, która znajduje sie z boku urzadzenia.
Wskaznik poziomu wody znajduje sie w przedniej czesci urzadzenia.
Napełnij pojemnik na wode, gdy poziom wody jest niski. Nie wlewaj
wiecej znaku poziomu wody "Max." Sprawdz poziom wody w pojemniku
przed właczeniem funkcji COOL. Upewnij sie, ze woda w pojemniku
znajduje sie powyzej minimalnego poziomu wody. Uruchomienie
ur zadzenia w tr ybie COOL z niewł asciwa iloscia wody moze
spowodowac uszkodzenie pompy wody.
UWAGA: Pojemnosc wodna odnosi sie do całkowitej objetosci wody,
która moze znajdowac sie w zbiorniku na wode klimatora i w systemie
rozprowadzania wody. Objetosc wody w zbiorniku na wode wypełnionym
do oznaczenia poziomu "Max." moze byc nizsza niz rzeczywista
pojemnosc wodna urzadzenia.
UWAGA: Nie napełniaj zbiornika na wode brudna lub słona woda. Moze
to doprowadzic do uszkodzenia urzadzenia i panelu chłodzacego.
CZYSZCZENIE I OPRÓZNIANIE POJEMNIKA NA WODE
Poniżej znajdują sie instrukcje dotyczące czyszczenia i utrzymania klimatora. Jeśli urządzenie nie
będzie używane przez dłuższy okres, należy zapoznać się z INSTRUKCJĄ O PRZECHOWYWANIU I
KONSERWACJI, która znajduje sie w Instrukcji Bezpieczeństwa i Konserwacji.
OSTRZEŻENIE:
Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
• Przenies urzadzenie w miejsce, gdzie mozna wylac wode. Zdejmij pokrywe z korka spustowego,
umieszczonego w dolnej czesci urzadzenia. Wylej wode z pojemnika.
• Napełnij zbiornik z woda czysta woda do maksymalnego poziomu i całkowicie go opróznij.
• Za pomoca wilgotnej szmatki usun kurz i brud z powierzchni urzadzenia. Nigdy nie nalezy uzywac
zracych elementów lub chemikalia do czyszczenia tego urzadzenia.
• Gdy produkt nie jest uzywany, nalezy go przechowywac w suchym miejscu, z dala od
bezposredniego swiatła słonecznego.
PL
4
Klapka wlewu wody

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series