Download Print this page

Honeywell TC10PM Series User Manual page 32

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BESKRIVNING DELAR
1
2
3
4
1)
Kontrollpanel
2)
Lameller
3)
Vattennivåmätare
4)
Hjul
5)
Handtag
VARNING -- LÄS OCH SPARA LUFTKYLARENS SÄKERHETS- & UNDERHÅLLSGUIDE OCH
ANVÄNDARMANUAL INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. BORTSEENDE FRÅN DESSA
INSTRUKTIONER KAN LEDA TILL SKADA OCH/ELLER FÖRSÄMRA DESS FUNKTION OCH
OGILTIGGÖRA GARANTIN. OM DET FINNS NÅGON MOTSÄGELSE MELLAN INNEHÅLLET I DEN
ENGELSKA VERSIONEN OCH EN ÖVERSÄTTNING, SKALL DEN ENGELSKA VERSIONEN HA
FÖRETRÄDE.
5
6
7
8
10
6)
Bakre grill & nätfilter
7)
Honeycomb kylmedia
8)
Dörr till vattenfyllningen
9)
Elsladd och kontakt
10)
Avloppspropp
SE
1
9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series