Download Print this page

Honeywell TC10PM Series User Manual page 35

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ANVÄNDNING & FUNKTION (FORTSÄTTNING)
VATTENPÅFYLLNING
VARNING:
Dra ur sladden innan du tömmer eller fyller vattentanken.
Öppna tanken för vattenfyllning på baksidan av apparaten.
Vattennivåmätaren finns på sidan av enheten. Fyll vattentanken
när vattennivån är låg. Fyll inte vatten över "Max." vattennivåmärket
för att undvika att vattendroppar samlas på luftintaget.Kontrollera
vattennivån i tanken innan ni använder COOL funktionen. Var säker
på att vattnet i tanken är över minimum vattennivåstrecket. Om du
använder apparaten med COOL funktion och för lite vatten så kan
pumpen gå sönder.
OBS: Vattenkapaciteten hänvisar till den totala volymen av vatten
som luftkylningsvattentanken och
vattendistributionssystemet innehåller totalt. Vattenkapaciteten i
tanken vid "Max." indikatornivå kan
vara lägre än den vattenkapaciteten som luftkylaren har.
VARNING: Fyll inte vattentanken med smutsigt vatten eller
saltvatten. Det kan skada enheten och Honeycomb-mediet.
RENGÖRING & TÖMNING AV VATTENTANKEN
Nedan finner du instruktioner om hur du rengör och underhåller din luftkylare. Om kylaren inte ska
användas för en längre tidsperiod, referar vi till LAGRINGS & UNDERHÅLLS RIKTLINJERNA i den
separate Säkerhets & Underhålls Guiden.
VARNING:
Stäng av enheten innan du rengör enheten och koppla ur eluttaget.
• Flytta apparaten till ett ställe där du kan tömma vatten. Ta bort avloppsproppen som finns
i botten av apparaten. Vänta tills tanken har tömts.
• Fyll vattentanken med rent vatten och töm igen helt och hållet. Rengör vattentanken med
diskmedel eller en fuktig trasa och skölj noggrant.
• Använd en fuktig duk att ta bort smuts och damm från apparatens utsida. Använd aldrig kemikalier
för att rengöra denna apparat.
• När apparaten inte används, lagra den på ett torrt ställe i skydd från direkt solljus.
SE
4
Dörr till
vattentanken

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series