Honeywell TC10PM Series User Manual page 17

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OMSCHRIJVING ONDERDELEN
1
2
3
4
1)
Controle paneel
2)
Ventilatie
3)
Waterniveau indicator
4)
Wielen
5)
Handvat
LET OP. LEES EN BEWAAR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN, ONDERHOUDSVOORSCHIFTEN
EN DE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS U DIT PRODUCT GAAT GEBRUIKEN. ALS U DIT
NIET DOET EN DE VOORSCHRIFTEN NIET IN ACHT NEEMT KAN DIT SCHADE AANRICHTEN
AAN HET APPARAAT EN VERVALT UW GARANTIE. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS DE
ENGELSE VERSIE EN INTERPRETATIE GELDIG IN HET GEVAL ER SPRAKE IS VAN EEN
CONFLICT OF INCONSISTENTIE TUSSEN DE ENGELSE VERSIE VAN DEZE OVEREENKOMST EN
EEN ANDERE, VERTAALDE VERSIE VAN DEZE OVEREENKOMST.
5
6
7
8
10
6)
Griglia posteriore & Mesh-filter
7)
Honeycomb koeling media
8)
Vuldeur water
9)
Snoer en stekker
10)
Aftapplug
NL
1
9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series