Download Print this page

Honeywell TC10PM Series User Manual page 21

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
GEBRUIK EN WERKING (VERVOLG)
HET MESH-FILTER EN HONEYCOMB-KOELMEDIA REINIGEN
WAARSCHUWING:
alvorens het apparaat te reinigen zet u deze in de OFF stand en verwijderd u de stekker uit het
stopcontact.
• Het apparaat is voorzien van een Mesh-filter en Honeycomb-koelmedia.
• Het Mesh-filter en de Honeycomb-koelmedia bevinden zich in het achterste rooster. Zie figuur 1
voor instructies om deze los te maken zodat u deze kunt reinigen en onderhouden.
• Gebruik uw aircooler niet in de cool modus als de watertank vuil is en/of voorzien is van vies en oud
water. U laat de watertank eerst leeglopen en vult deze met vers schoon water. Vooral als de tank
voor langere tijd niet is schoon gemaakt!
• De reinigingsfrequentie voor de Honeycomb cooling media hangt af van de lokale water kwaliteit.
In een omgeving waar het water veel minerale en kalk bevat kunnen deze zich gaan opbouwen op
de Honeycomb cooling media en wordt de luchtstroming hier door beperkt. De watertank leeg laten
lopen en vullen met schoon water zal dan zeker 1 x per week nodig zijn om dit tot een minimum te
brengen. Als ze zich blijven hechten aan de Honeycomb cooling media dient u ook deze tenminste
minimaal 1 maal in de twee maanden te reinigen.
• For best results allow the Honeycomb Cooling Media to dry after each use by turning off the cool
function 15 minutes before turning the unit off.
Verwijderen van het Mesh-filter en Honeycomb-koelmedia:
1. Trek het achterste rooster/mesh-filter voorzichtig
uit de koeler.
2. Spoel het achterse rooster/mesh-filter schoon met
schoon water en laat drogen voordat u het terugplaatst
in de eenheid.
3. Trek de Honeycomb-koelmedia voorzichtig uit het
Honeycomb-frame.
4. Vervang of reinig media met water en een vochtige doek.
WAARSCHUWING: zet de aircooler niet aan als
voor/achter frame verwijderd is of niet helemaal vast zit.
Dit kan tot zeer erenstig letsel leiden en een gevaarlijke
electronische schok veroorzaken.
Figuur 1:
NL
5
Rooster
Honeycomb
achterkant/
frame
Mesh-filter
Honeycomb
koeling media

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series