Download Print this page

Opis Części - Honeywell TC10PM Series User Manual

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OPIS CZĘŚCI
1
2
3
4
1)
Panel sterowania
2)
Żaluzje nawiewne
3)
Wskaźnik poziomu wody
4)
Kółka tylne
5)
Uchwyt
UWAGA -- PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI URZĄDZENIA CHŁODZĄCEGO
PRZED JEGO UŻYCIEM. NIESTOSOWANIE SIĘ DO TEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE I/ LUB OGRANICZYĆ JEGO PRACĘ I SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI.
W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI LUB SPRZECZNOŚCI POMIĘDZY WERSJĄ ANGIELSKĄ
NINIEJSZEGO DOKUMENTU A JAKĄKOLWIEK INNĄ WERSJĄ JĘZYKOWĄ WERSJA ANGIELSKA
PRZEWAŻA.
5
6
7
8
10
6)
Tylna kratka & Filtr siateczkowy
7)
Moduł chłodzący o strukturze
plastra miodu
8)
Klapka wlewu wody
9)
Przewód zasilający i wtyczka
10)
Korek spustowy
PL
1
9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series