Download Print this page

Honeywell TC10PM Series User Manual page 46

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
KÄYTTÖ TOIMINNOT (JATKUU)
VERKKOSUODATTIMEN JA KENNOJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS
VAROITUS:
Ennen laitteen puhdistusta varmista, että koneessa ei ole virtaa ja että se on kytketty
pois verkkovirrasta.
• Laite toimitetaan verkkosuodattimella ja kennojäähdytysjärjestelmällä.
• Verkkosuodatin ja kennojäähdytysjärjestelmä sijaitsee takaritilän sisäpuolella. Katso kuva 1 miten
voit poistaa osat puhdistusta varten.
• Älä käytä kostutinta jos tankissa on ummehtunutta vettä. Tankki täytyy silloin tyhjentää ja täyttää
uudella vedellä, etenkin jos tankkia ei ole puhdistettu aikoihin.
• Jäähdyttimen puhdistusväli riippuu paikallisesta veden ja ilman laadusta. Jos alueen veden
mineraalipitoisuus on korkea, mineraalit voivat tukkia jäähdyttimen ja huonontaa ilmanlaatua.
Vesitankki kannattaa tyhjentää ja putsata kerran viikossa jotta mineraalijäänteet vähenevät. Jos
jäähdyttimessä on mineraalijäänteitä, se tulee puhdistaa ja pestä juoksevan veden alla. Jäähdytin
tulisi puhdistaa vähintään joka toinen kuukausi tai aiemmin, jos tilanne niin vaati.
• Sammuta jäähdytys 15 minuutiksi ennen laitteen sulkemista, jotta jäähdytin kuivuu kunnolla.
Verkkosuodattimen ja kennojäähdytysjärjestelmän irrotus:
1. Vedä takaritilä / verkkosuodatin varovaisesti ulos
jäähdyttimestä.
2. Huuhtele takaritilä / verkkosuodatin puhtaalla vedellä
ja anna sen kuivua ennen yksikköön asentamista.
3. Vedä kennojäähdytysjärjestelmä varovaisesti ulos
kennojäähdytysjärjestelmän rungosta.
4. Irrota ruuvit jäähdyttimen kehikon pohjasta ja liu'uta
jäähdytin pois paikaltaan. Vaihda osa tai puhdista
se rätillä.
VAROITUS: ÄLÄ käytä laitetta jos säleikkö ei ole
paikallaan tai jos se on löysästi kiinni, sillä se voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai sähköiskun vaaran.
Kuva 1:
FI
5
Jäähdyttimen
Takasäleikkö/
kehys
Verkkosuodatin
Jäähdytin

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series