Honeywell TC10PM Series User Manual page 40

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BRUG & BETJENING (FORTSAT)
VAND PÅFYLDNING
ADVARSEL:
Tag stikket ud fra den elektriske stikkontakt, før tømning og opfyldning
af vandbeholderen.
Åbn Vand Påfyldnings Bakke placeret på bagsiden af enheden.
Vandmåleren sidder på siden af enheden. Genopfyld vandbeholderen,
når vandstanden er lav. Fyld ikke vand over "Maks." mærket for at
undgå, at der samles dråber på lamellerne.Kontroller vandstanden
i beholderen, før du kører COOL funktionen. Sørg for, at vandet
i beholderen er over det minimale vandstandsniveau mærket.
Betjening af enheden i COOL funktionen med utilstrækkelig vand
kan forårsage pumpesvigt.
NOTE: Vandkapaciteten refererer til den samlede mængde af
vand, der kan være i luftkølertanken og distributionssystemet.
Vandkapaciteten i tanken ved "Maks" mærket er måske lavere end
den faktiske kapacitet i luftkøleren.
ADVARSEL: Undgå at bruge beskidt vand eller saltvand til at fylde
vandbeholderen. Dette kan skade enheden og Honeycomb Media.
RENGØRING & TØMNING AF VANDBEHOLDEREN
Nedenfor er oplysninger om, rengøring og vedligeholdelse af din luft køler. Hvis køleren ikke skal
bruges i en længere periode, henvises til OPBEVARING & VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING som
findes i Sikkerhed & Vedligeholdeslsevejledning.
ADVARSEL:
Inden rengøring af enheden skal du slukke for apparatet og afbryde stikkontakten.
• Flyt apparatet til et sted, hvor vandet kan tømmes. Fjern låget fra aftapningsproppen placeret i
bunden af enheden. Lad beholderen stå imen den tømmes.
• Genopfyld vandbeholderen med rent vand, op til det maksimale niveau.
• Brug en fugtig klud til at fjerne snavs og støv fra overfladen af enheden. Brug ikke ætsende
elementer eller kemikalier til at rengøre dette produkt.
• Hvis produktet ikke er i brug opbevar apparatet på et tørt sted væk fra direkte sollys.
DK
4
Vand
Påfyldnings Dør

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series