Honeywell TC10PM Series User Manual page 51

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
STOSOWANIE I OBSŁUGA (KONTYNUACJA)
CZYSZCZENIE FILTRA SIATECZKOWEGO I SYSTEMU CHŁODZĄCEGO HONEYCOMB COOLING MEDIA
OSTRZEZENIE:
Przed czyszczeniem urzadzenia, wyłacz urzadzenie i odłacz go od gniazdka elektrycznego.
• Urządzenie jest wyposażone w filtr siateczkowy i system chłodzący Honeycomb Cooling Media.
• Filtr siateczkowy i system chłodzący Honeycomb Cooling Media znajdują się w tylnej kratce.
Zobacz Rysunek 1 do instrukcji, jak usunac je z urzadzenia do czyszczenia i konserwacji.
• Nie uruchamiaj urzadzenia w trybie chłodzenia ze stechła woda w pojemniku. Nalezy opróznic
pojemnik na wode i napełnic go swieza woda, zwłaszcza gdy pojemnik nie został oczyszczony
przez długi czas.
• Czestotliwosc czyszczenia Systemu Honeycomb zalezy od lokalnych warunków powietrza i wody. W
obszarach, gdzie zawartosc minerałów w wodzie jest wysoka, osady mineralne moga nawarstwiac
sie na Systemie Chłodzacym Honeycomb Medium i ograniczac przepływ powietrza. Opróznianie
i napełnianie pojemnika na wode swieza woda przynajmniej raz w tygodniu pomoze zmniejszyc
osady mineralne. Jesli osady mineralne pozostaja na Systemie Chłodzacym Honeycomb Media,
System powinny byc usuniety i spłukany swieza woda. System powinny byc czyszczony co dwa
miesiace lub czesciej, w zaleznosci od potrzeb.
• Aby uzyskac najlepsze wyniki, zostaw System Chłodzacy Honeycomb Medium do ochłodzenia i
wyschniecia po kazdym uzyciu przez wyłaczenie funkcji chłodzenia za 15 minut przed wyłaczeniem
urzadzenia.
Wyjmowanie filtru siateczkowego i systemu chłodzącego
Honeycomb Cooling Media:
1. Ostrożnie wyciągnij tylną kratkę/filtr siateczkowy z
urządzenia chłodzącego.
2. Opłucz tylną kratkę/filtr siateczkowy czystą wodą i
pozostaw do wyschnięcia przed ponownym włożeniem
do urządzenia.
3. Ostrożnie wyciągnij system chłodzący Honeycomb
Cooling Media z oprawy Honeycomb.
4. Wymien lub oczysc system woda czy wilgotna szmatka.
UWAGA: NIE WOLNO uzywac Parowy Klimator, gdy Tylna
Kratka jest usunieta od Parowy Klimator lub, jesli nie
jest całkowicie umoszczona. Moze to spowodowac
powazne obrazenia ciała lub niebezpieczne porazenie
pradem elektrycznym.
Rysunek 1:
PL
5
Kratka
Ramka modułu
tylna/ Filtr
chłodzącego
siateczkowy
Płytki ewaporacyjne w
kształcie plastra miodu

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series