Vullen Met Water - Honeywell TC10PM Series User Manual

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
GEBRUIK EN WERKING (VERVOLG)

VULLEN MET WATER

LET OP:
Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u de watertank leeg
maakt of vult met water.
Open de Water Vul lade gelegen aan de achterzijde van het toestel.
De indicator voor het Waterniveau bevindt zich aan de achterzijde van
het apparaat. Vul het waterreservoir wanneer deze laag is en vul niet
boven het maximale niveau. Controleer het waterpeil in de tank voordat
u de cool functie aan zet. Zorg er altijd voor dat het waterniveau in de
tank boven het minimum ligt om zo problemen met de waterpomp te
voorkomen.
OPMERKING: De waterinhoud heeft betrekking op de totale hoeveelheid
water die kan worden opgenomen in de luchtkoeler watertank en water
distributiesysteem. De watercapaciteit in de tank op de "Max." Indicator
niveau kan lager zijn dan de werkelijke waterinhoud van de lucht koeler.
WAARSCHUWING: Vul de watertank niet met vuil water of zout water.
Dit kan schade veroorzaken aan de unit en de Honeycomb media.
REINIGER EN LEEGMAKEN VAN DE WATERTANK
Hieronder vindt u instructies over hoe te reinigen van uw luchtkoeler en deze te onderhouden.
Als de koeler voor een lange periode niet wordt gebruikt verwijzen wij u naar de OPSLAAN &
ONDERHOUDSRICHTLIJNEN die zich in de afzonderlijke Handleiding voor veiligheid en
onderhoud bevind.
WAARSCHUWING:
Voordat u het apparaat schoonmaakt, schakelt u het apparaat UIT en trekt u de stekker uit het
stopcontact.
• Plaats het apparaat op een plek waar u het water makkelijk kunt verwijderen en verwijder de
aftapplug aan de onderkant van de unit en laat de tank volledig leeg lopen.
• Hervul nu de watertank in zijn geheel en laat deze weer volledig leeg lopen.
• Gebruik een vochtige zachte doek om stof en vuil van uw aircooler te verwijderen. Gebruik geen
bijtende schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen met chemicaliën.
• Als u de aircooler niet gebruikt berg deze dan op in een droge ruimte en vermijd direct zonlicht.
NL
4
Vuldeur Water

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series