Honeywell TC10PM Series User Manual page 34

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ANVÄNDNING & FUNKTION (FORTSÄTTNING)
FUNKTIONSKNAPPAR
HASTIGHET
Sätt i sladden och vrid på HASTIGHET knappen. Fläkten kommer att starta. Ändra hastigheten från
Låg till Hög (| för Låg, || för Medium och ||| för Hög fläkt hastighet). För att stänga av enheten, vrid
HASTIGHET knappen till O.
KÜHLEN / SVÄNGNING
Du måste tillföra vatten innan du använder enheten i kylningsläge. Tryck
KÜHLEN
knappen för att aktivera evaporativ kylning. Vattenpumpen kommer
att vara i funktion och ni kommer att känna den svala luften efter det att
Honeycomb Kylmedia är helt fuktig.
Vrid KÜHLEN / SVÄNGNING
knappen till ON för att aktiverar evaporativ
kylning och aktivera ventilgallrets rörelser. Laminellerna kommer att börja röra
sig från vänster till höger automatiskt. Vertikalt Luftflöde - Du kan justera de
vertikala laminellerna manuellt för att ändra luftflödet.
Lamellernas
rörelser
Vrid SVÄNGNING
knappen till ON för att aktivera ventilgallrets rörelser.
KYLARPOSITION
Var säker på att luftkylaren har rätt position innan du kör igång och använder apparaten.
Som referens, vänligen läs igenom var kylaren ska placeras i den separata säkerhets- &
underhållsguiden.
SE
3

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Honeywell TC10PM Series