Download Table of Contents Print this page

Indeks Rzeczowy - AEG AR 4027 USB/CR Instruction Manual

Car radio with usb & card reader

Advertisement

Table of Contents
Język polski
52

Indeks rzeczowy

B
Bezpieczeństwo ruchu drogowego............................................45
C
Czas ...................................................................................................47
D
Dane techniczne .............................................................................49
G
Gniazdko AUX ................................................................................48
Instalacja ...........................................................................................46
Instrukcja obsługi ...........................................................................47
M
Montaż (wskazówki bezpieczeństwa) .........................................45
O
Obsługa ............................................................................................47
I
P
Play / Pause (
) ...........................................................................48
Podłączenie .....................................................................................47
Podłączenie USB ............................................................................48
Porady instalacyjne ........................................................................46
Przycisk AS/PS .................................................................................49
Przycisk BAND/PTY........................................................................49
Przycisk MODE ...............................................................................47
Przycisk MUT (wyciszenie) ............................................................48
Przyciskoi / .........................................................................48/49
Przycisk SEL......................................................................................47
PTY – Typy programów .................................................................51
R
Regulacja głośności .......................................................................47
S
Szczelina na kartę SD/MMC.........................................................48
U
Usuwanie usterek ...........................................................................50
W
Ważne informacje dodatkowe dotyczące wbudowania ........46
Włączenie .........................................................................................47
Wskazówki bezpieczeństwa .........................................................45
Wyciszanie .......................................................................................48
Wyłączenie .......................................................................................47

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents