Download Table of Contents Print this page

AEG AR 4027 USB/CR Instruction Manual page 46

Car radio with usb & card reader

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Język polski
46
Porady instalacyjne
• Tulejki ochrony kabla zabezpieczają kabel przed przecie-
ra-niem na ostrych częściach karoserii.
• Izolacja kabla nie może być uszkodzona podczas instalacji.
• Podczas instalacji Car-HiFi niezbędne są właściwe narzę-dzia.
W zależności od rodzaju budowy pojazdu możliwe są
odchyłki od niniejszego opisu. Nie przejmujemy żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane błędnym
wbudowaniem i podłączeniem oraz za uszkodzenia będące
rezultatem powyższego.
Ważne informacje dodatkowe, dotyczące
instalacji Waszego radioodbiornika samo-
chodowego!
1. Urządzenie dostosowane jest do podłączenia do ujemne-
go bieguna akumulatora, który musi być podłączony
do karoserii pojazdu. Prosimy o sprawdzenie tego przez
instalacją.
2. Podczas instalacji/podłączania odbiornika zwróci uwagę
na fakt, że nie każdy pojazd wyposażony jest „łącze ISO".
W takim przypadku zalecamy zastosowanie specyficzne-
go dla pojazdu adaptera normy ISO.
Adapter jest do nabycia w ośrodkach handlowych części
samochodowych i/albo w warsztatach samochodowych.
3. Przy zajęciu „czas trwania +" (Przyłącze prądu ciągłego),
w zależności od typu pojazdu, może dojść do odchyleń.
(Potrzebne jednak do zapisywania stacji nadawczych do
pamięci).
Dla zapewnienia wszystkich funkcji niezbędne jest postę-
powanie zgodne z instrukcją. W niepewnych przypadkach
należy skontaktować się z autoryzowanym warsztatem
samochodowym.
Prawidłowy rozkład złącza ISO nie jest gwarantowany
nawet wtedy, gdy złącza pasują do siebie pod względem
mechanicznym, ponieważ zależy to od rodzaju i produ-
centa pojazdu. Może być konieczne zmodyfikowanie
przyłącza lub zastosowanie adaptera do samochodów
mechanicznych.
WSKAZÓWKA:
Jeżeli przyłącze jest właściwe, radio można włączać i
wyłączać za pomocą zapłonu. Zapisane stacje mogą
zostać utracone, ponieważ do radia nie jest przypisywa-
ne złącze „Trwałe +", niezbędne do zapisywania stacji.
UWAGA:
Jeżeli radio jest podłączone do złącza „Trwałe +" i nie
jest połączone z zapłonem, to nawet mimo jego wyłą-
czenia akumulator samochodu może być niepotrzebnie
obciążony. W najgorszym przypadku może dojść do
jego rozładowania.
4. Zależnie od danego typu samochodu, mogą pojawić się
zakłócenia podczas pracy radia/CD. Można je odpowied-
nio usunąć przez dodatkowy filtr przeciwzakłóceniowy.
Mimo tego, że Wasz aparat już seryjnie wyposażony jest
w filtr przeciwzakłóceniowy, to w zależności od pojazdu
może dojść do pogorszonego odbioru.
Otrzymają je Państwo w handlu z akcesoriami samocho-
dowymi i/lub w Waszym warsztacie samochdowym.
5. Podczas instalacji radioodbiornika proszę zwrócić uwagę
na to, by jego tył miał wystarczająco dużo wolnej prze-
strzeni, aby zagwarantowane było dostateczne chłodze-
nie.
6. Przy podłączeniu anteny istnieją dwie różne normy. W
pierwszym przypadku; stare (50 Ohm) z długim, wystają-
cym, okrągłym kontaktem po stronie pojazdu i okrągłym
gniazdem po stronie radia. W drugim przypadku wtyk an-
tenowy wg normy ISO (150 Ohm). Adaptery dla każdego
z tych przypadków są do nabycia u producentów części
samochodowych i/albo w warsztatach samochodowych.
WSKAZÓWKA:
Do niezbędnej uwagi przy VW/Audi: Państwa
samochód może posiadać aktywną antenę. Wymaga
zasilania takiego jak zapewniają oryginalne radia sa-
mochodowe. W tym przypadku należy użyć zasilanego
fantomowo adaptera anteny.
Adaptery antenowe dostępne są u sprzedawców akce-
soriów samochodowych i/lub w warsztacie samochodo-
wym.
Instalacja
Radioodbiornik należy zamontować zgodnie z poniższą
ilustracją.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents