Download Table of Contents Print this page

Przegląd Elementów Obłsugi; Instrukcja Obsługi - AEG AR 4027 USB/CR Instruction Manual

Car radio with usb & card reader

Advertisement

Available languages
Table of Contents
a nakrętka
b podkładka sprężysta
c podkładka
d śruba
e kątownik montażowy
f
kołki gwintowane
g wsuwana obudowa
h narzędzie do wysu-wania sprzętu (klucz do demontażu)
Podłączenie
Wykonać połączenia zgodnie ze schematem.
UWAGA:
• Należy stosować głośniki o impedancji 4 ohm.
• Oprzewodowanie głośników nie może być połączone z
masą.
Podłączenie zewnętrznego wzmacniacza
Aby podłączyć zewnętrzny wzmacniacz, użyć wyjścia typu
audio cinch LINE OUT w tylnej części urządzenia. Sprawdzić
w instrukcjach punkty dotyczące zewnętrznego wzmacniacza.
Instrukcja obsługi
1. Nie włączać urządzenia jeśli wnętrze samochodu jest
bardzo gorące, na przykład po przedłużonym w czasie
parkowaniu w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
Poczekać na schłodzenie wewnątrz po krótkiej jeździe.
2. Możliwe nieprawidłowości podczas pracy mogą być
rozwiązane poprzez naciśnięcie przycisku RESET. Naci-
snąć przycisk RESET przewodem lub podobnym (10) aby
zresetować elektronikę (RESET).
3. Czas wyświetlany w trybie czuwania ustawiany jest auto-
matycznie dopiero gdy słuchamy stacji radiowej. Nie jest
możliwe manualne ustawianie.
Obsługa
Poniżej funkcje poszczególnych przycisków urządzenia opisa-
ne są według ilustracji
„Przegląd elementów obłsugi".
1 Przycisk MODE
Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać różne tryby. (Radio,
USB, CARD oraz AUX)
WSKAZÓWKA:
Tryb USB i CARD można wybrać tylko wtedy, gdy urzą-
dzenie zawiera odpowiedni nośnik.
2 Ustawienia stacji (1-6)
a) W trybie radiowym:
• Przytrzymać przycisk ustawień wybranej stacji, aby
zapisać stację radiową.
• Aby wybrać stację radiową szybko nacisnąć
odpowiedni przycisk stacji.
• Aby wybrać typ programu.
strona 49 /Przycisk BAND/PTY :
b) W trybie USB/CARD :
Bezpośredni wybór pliku muzycznego.
strona 49 Przycisk „AS/PS"
3 Kontrolka głośności/ wł/ wył / Przycisk SEL (wybór)
a) Nacisnąć kontrolkę, aby włączyć urządzenie. Przytrzy-
mać kontrolkę, aby wyłączyć urządzenie. Na wyświe-
tlaczu pojawia się czas.
b) W normalnym trybie odtwarzania, kontrolka używana
jest do sterowania głośnością.
Razem z poprzednio wciśniętą kontrolką (przycisk
SEL ), w menu można dokonywać zmian, np. trybu
dźwięku.
Język polski
47

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents