Download Print this page

Philips HF3421 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

HF3421, HF3420

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Philips HF3421

 • Page 1 HF3421, HF3420...
 • Page 3: Table Of Contents

  English 6 Dansk 22 Deutsch 38 Français 57 Italiano 75 Nederlands 93 Norsk 111 Suomi 127 Svenska 143...
 • Page 4: English

  English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read this user manual carefully before using this Philips appliance. Intended use This Philips appliance EnergyUp Intense Blue is intended to make people feel more energetic, to adjust circadian rhythms and to provide relief from the winter blues.
 • Page 5 English which diminishes their energy levels during the day. Using Philips EnergyUp Intense Blue at the right time of day can help you establish and reinforce regular sleep patterns. Light via eyes Research shows that a special photoreceptor in our eyes is responsible for regulating our energy, mood and sleep/wake cycles.
 • Page 6 English - recent eye surgery or a diagnosed eye condition for which your doctor advised you to avoid bright light - use of photo-sensitizing medications (e.g. certain antidepressants, psychotropic drugs or malaria tablets), as it may cause side effects (e.g. skin irritation) If any of the above conditions apply to you, always consult your doctor before you start using the appliance.
 • Page 7 English Warning - If you suffer from depression, consult your doctor before you start using this appliance. - Do not use the appliance in a room where there is no other light source, as this may cause eyestrain. Use the light of this appliance as an addition to the normal light (sunlight, electric light) in your home.
 • Page 8 (routers), can affect the Philips EnergyUp. They must therefore not be used in close proximity to the EnergyUp. If this cannot be avoided, the EnergyUp must be observed to verify normal operation.
 • Page 9 100 to 240 Vac, 50/60 Hz. Using the appliance When to use Knowing at what time to use the Philips EnergyUp is essential. It may mean the difference between feeling better in a few days instead of weeks and between experiencing benefits or experiencing none.
 • Page 10 - Evening persons find it difficult to get up in the morning and are full of energy in the evening. If this applies to you, you need morning light. Use the Philips EnergyUp within the first 1-2 hours after you get out of bed. Avoid bright light in the last 4 hours before bedtime.
 • Page 11 The number of time zones you cross determines how many days before departure you have to start using the Philips EnergyUp. Use the appliance for 30 minutes after you wake up. Avoid bright light in the evening and go to bed early.
 • Page 12 Traveling west Since most people’s body clocks adjust more easily to later time zones, you only have to use the Philips EnergyUp for one day before you travel across four time zones. Add an additional preparation day for each three additional time zones. You do not have to use the Philips EnergyUp for more than three days, even on longer westbound trips.
 • Page 13 6 To increase the light intensity to a higher setting, press the standby button again briefly (Fig. 7). - HF3420 has 3 settings: 30%, 55%, 100% intensity respectively. - HF3421 has 5 settings: 30%, 40.5%, 55%, 74%, 100% intensity respectively. Note: For the best results, use the highest intensity setting that is comfortable to your eyes.
 • Page 14 How often do I Use the Philips EnergyUp every day at the right have to use the time to achieve the result you want. For more Philips information on the duration of a session, read EnergyUp? chapter 'Using the appliance'.
 • Page 15 Ordering accessories To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details). Accessories The following accessories are available: - adapter HF10 EU: service code 4222.036.2482.1...
 • Page 16 - Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health. Specifications Model HF3421, HF3420 Electrical Rated input voltage adapter 100-240 Vac Rated input frequency adapter...
 • Page 17 English Temperature from -25°C to +70°C Relative humidity from 15% to 90% (no condensation) Physical characteristics Dimensions 14.3 x 14.3 x 3.5 cm Weight 0.4 kg (less than 14 ounces) Dominant wavelength 475 - 480 nm Full width at half maxiimum (FWHM) 20 nm Nominal output at 50 cm (100% 1.9 W/m²...
 • Page 18 English IP51 Degree of protection against liquid and particles. HF3421, HF3420 Model number KEMA approval logo CE stands for European Declaration of Conformity. The code 0344 indicates that the notified body is DEKRA. Compliant with the Waste Electrical and Electronic...
 • Page 19 HF3421, HF3420 is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of HF3421, HF3420 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment...
 • Page 20: Dansk

  Dansk Introduktion Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, før du bruger dette Philips-apparat. Beregnet anvendelse Dette Philips-apparat EnergyUp Intense Blue er beregnet til at få...
 • Page 21 Desuden foregår vores aktiviteter ofte langt ud på natten. Mange har tendens til at få for lidt søvn i løbet af ugen, og det mindsker deres energiniveau om dagen. Hvis Philips EnergyUp Intense Blue anvendes på det rigtige tidspunkt af dagen, kan den hjælpe dig med at oprette og forstærke dine regelmæssige...
 • Page 22 Dansk Kontraindikationer Følgende betingelser kan være i modstrid med brugen af dette apparat: - Manisk depression - Nylig øjenoperation eller en diagnosticeret øjenlidelse, på grund af hvilken lægen har rådet dig til at undgå stærkt lys - Indtagelse af medicin, der øger lysfølsomheden (f.eks. visse antidepressive midler, psykofarmaka eller malariapiller), da det kan medføre bivirkninger (f.eks.
 • Page 23 Dansk - Adapteren indeholder en transformator. Klip ikke adapteren af for at udskifte den med et andet stik, da dette vil føre til farlige situationer. - Brug ikke apparatet eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget. - Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå...
 • Page 24 Adapteren skal være let tilgængelig til enhver tid. Sikkerhed og overensstemmelse - Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter. - Dette er medicinsk udstyr i klasse IIa. Det opfylder kravene i Medical Device Directive MDD 93/42/EEC og 2007/47/EC for medicinsk udstyr.
 • Page 25 Sådan bruges apparatet Anbefalet anvendelse Det er vigtigt at vide, hvornår du skal bruge Philips EnergyUp. Det kan betyde forskellen mellem at føle sig bedre efter et par dage i stedet for efter et par uger og mellem at kunne mærke en forbedring i stedet for ikke at kunne mærke en forskel.
 • Page 26 Hvis dette gælder for dig, har du brug for morgenlys. Brug Philips EnergyUp i de første 1-2 timer, efter du er stået op. Undgå stærkt lys i de sidste 4 timer, inden du går i seng.
 • Page 27 Dansk Anbefalet antal gange, hvor apparatet kan bruges Anbefalet anvendelse Energibehov på Morgen Middag Efter Aften grund af: middag Manglende dagslys indendørs Være et morgenmenneske Være et aftenmenneske Manglende energi om eftermiddagen Bekæmp vintertrætheden - Jo flere plusser (+++) der findes i en kolonne, jo mere passende er tiden.
 • Page 28 Før hjemrejsen skal du bruge Philips EnergyUp sent om aftenen i et par dage. På rejsens sidste nat kan du forsøge at blive oppe og bruge EnergyUp så...
 • Page 29 (fig. 7) på standby-knappen. - HF3420 har 3 indstillinger: 30 %, 55 %, 100 % intensitet. - HF3421 har 5 indstillinger: 30 %, 40,5 %, 55 %, 74 %, 100 % intensitet. Bemærk: Du opnår de bedste resultater ved at anvende den højeste intensitetsindstilling, som er behagelig for øjnene.
 • Page 30 Ofte stillede spørgsmål Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du besøge www.philips.com/support, hvor der er flere ofte stillede spørgsmål, eller du kan kontakte dit lokale Philips Kundecenter.
 • Page 31 Dansk Spørgsmål Svar Hvor ofte skal Brug Philips EnergyUp hver dag på det rigtige jeg bruge Philips tidspunkt for at opnå det ønskede resultat. Du EnergyUp? kan finde flere oplysninger om varigheden af en behandling ved at læse afsnittet "Sådan bruges apparatet".
 • Page 32 - adapter HF10 EU: servicekode 4222.036.2482.1 - adapter HF10 UK: servicekode 4222.036.2483.1 Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i folderen om international garanti. Genanvendelse - Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig.
 • Page 33 Dansk Indtrængen af en genstand og vand IP51 (kun hovedenhed) Driftsmåde Kontinuerlig Driftsomgivelser Temperatur fra +5 °C til +35°C Relativ luftfugtighed fra 15 % til 90 % (ingen kondensation) Opbevarings- og transportbetingelser Temperatur fra -25°C til +70°C Relativ luftfugtighed fra 15 % til 90 % (ingen kondensation) Fysiske egenskaber Dimensioner...
 • Page 34 Philips-skjold Produceret for: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holland. Fax: +31 (0)512594316 Apparatets datokode og serienummer...
 • Page 35 EMC-oplysninger Anbefalet afstand fra bærbart og mobilt RF-udstyr og HF3421, HF3420 HF3421, HF3420 er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser med kontrolleret RF-interferens. Kunden/brugeren kan dæmme op for den elektromagnetiske interferens ved at bevare en minimumsafstand mellem bærbart/mobilt RF-udstyr (sendere) og HF3421, HF3420 jf.
 • Page 36: Deutsch

  Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie dieses Philips Gerät verwenden. Vorgesehener Verwendungszweck Das Philips-Gerät EnergyUp Intense Blue trägt dazu bei, dass sich...
 • Page 37 Nacht aktiv. Viele Menschen bekommen unter der Woche zu wenig Schlaf, weswegen sie tagsüber nur wenig Energie haben. Mit Philips EnergyUp Intense Blue können Sie zur richtigen Tageszeit natürliche Schlafrhythmen wiederherstellen und verstärken. Licht über Augen Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Fotorezeptor in den Augen für die Regulierung unserer Energie sowie die Schlaf- und...
 • Page 38 Deutsch 4 Adapter HF10 5 Gerätestecker Wichtigen Informationen zur Anwendung Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und halten Sie sich stets an die Anwendungsanweisungen. Gegenanzeigen Die folgenden Beschwerden stellen möglicherweise Kontraindikationen für die Nutzung dieses Geräts dar: - Manisch-depressive Erkrankung - Vor Kurzem durchgeführte Augenoperation oder eine diagnostizierte Augenerkrankung, bei der Ihr Arzt Ihnen dazu geraten hat, helles Licht zu vermeiden...
 • Page 39 Deutsch Wichtige Sicherheitsinformationen Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Gefahr - Halten Sie das Gerät und den Adapter von Wasser fern. Stellen Sie es nicht über oder direkt bei einer mit Wasser gefüllten Badewanne bzw.
 • Page 40 Deutsch - Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Adapter. - Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät und dessen Zubehör vor. - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Blicken Sie nicht direkt in die offenen LEDs, da deren Licht sehr hell ist. Wenn Reparaturen erforderlich sind, lesen Sie das Kapitel "Garantie und Support", um weitere Informationen zu erhalten.
 • Page 41 Sie den Netzstecker. Der Adapter muss stets leicht zugänglich sein. Sicherheit und Einhaltung von Normen - Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder. - Dies ist ein medizinisches Gerät der Klasse IIa. Es entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien MDD 93/42/EWG und 2007/47/EG für medizinische Geräte.
 • Page 42 Deutsch Das Gerät benutzen Verwendung Den richtigen Zeitpunkt für die Anwendung von Philips EnergyUp zu kennen, kann wesentlich dazu beitragen, ob Sie sich schon nach wenigen Tagen oder erst nach mehreren Wochen besser fühlen – oder überhaupt keine Wirkung spüren. Die folgenden Richtlinien erläutern, welche Auswirkungen Licht auf uns hat und wie Sie mit...
 • Page 43 - Morgenmenschen wachen für gewöhnlich morgens früh auf und haben Schwierigkeiten, abends lange wach zu bleiben. Wenn Sie Ihre Abende länger nutzen möchten, vermeiden Sie helles Licht direkt nach dem Aufwachen, und verwenden Sie Philips EnergyUp abends. - Nachtmenschen haben Probleme, morgens aufzustehen und sind abends voller Energie.
 • Page 44 Uhr in Schritten von einer Stunde pro Tag vorstellen. Die Anzahl der Zeitzonen, die Sie überqueren, bestimmt, wie viele Tage vor der Abreise Sie Philips EnergyUp verwenden müssen. Verwenden Sie das Gerät 30 Minuten lang nach dem Aufwachen. Vermeiden Sie abends helles Licht, und gehen Sie früh ins Bett.
 • Page 45 Deutsch Verwenden Sie Philips EnergyUp vor Ihrem Rückflug ein paar Tage lang spät abends. Versuchen Sie, am letzten Reisetag wach zu bleiben, und verwenden Sie das Gerät so spät wie möglich nach Mitternacht. Vermeiden Sie am Tag des Fluges helles Licht am Morgen.
 • Page 46 Sie den Standby-Taste noch einmal kurz (Abb. 7). - HF3420 weist drei Einstellungen auf: 30 %, 55 % bzw. 100 % Intensität. - HF3421 weist fünf Einstellungen auf: 30 %, 40,5 %, 55 %, 74 % bzw. 100 % Intensität. Hinweis: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die höchste Intensität einstellen, die für Ihre Augen angenehm ist.
 • Page 47 Dieses Kapitel enthält die am häufigsten gestellten Fragen zum Gerät. Wenn Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht finden, besuchen Sie die Seite www.philips.com/support – dort finden Sie Antworten auf weitere häufig gestellte Fragen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.
 • Page 48 Brille oder Sonnenbrille, da dies die wenn ich das Wirksamkeit des Geräts verringert. Gerät verwende? Wie oft muss ich Verwenden Sie Philips EnergyUp jeden Tag zur das Philips richtigen Zeit, um das gewünschte Ergebnis zu EnergyUp erzielen. Weitere Informationen zur Dauer einer verwenden? Behandlung finden Sie im Kapitel "Das Gerät...
 • Page 49 Bestellen von Zubehör Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an den Philips Kundendienst in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Zubehör Die folgenden Zubehörteile sind erhältlich:...
 • Page 50 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/ Technische Daten Modell HF3421, HF3420 Elektrische Daten Nenneingangsspannung des Adapters 100 – 240 VAC Nenneingangsfrequenz des Adapters 50/60 Hz Nulllast des Adapters < 0,1 W...
 • Page 51 Deutsch Eindringen von Fremdkörpern und IP51 (nur Hauptgerät) Wasser Betriebsmodus Kontinuierlich Betrieb Temperatur Von +5 °C bis +35 °C Relative Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 90 % (keine Kondensation) Aufbewahrungs- und Transportbedingungen Temperatur Von -25 °C bis +70 °C Relative Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 90 % (keine Kondensation) Physische Eigenschaften Abmessungen...
 • Page 52 Bedienungsanleitung entnehmen Gleichstromversorgung DC-Buchsenpolarität Verwendung nur in Innenräumen IP51 Schutzgrad vor Flüssigkeiten und Partikeln HF3421, HF3420 Modellnummer KEMA-Zulassungslogo CE bedeutet "Europäische Konformitätserklärung". Der Code 0344 gibt an, dass DEKRA die gemeldete Stelle ist. Entspricht den WEEE-Richtlinien (Waste Electrical and Electronic...
 • Page 53 EMC-Informationen Empfohlener Abstand zwischen tragbaren bzw. mobilen Hochfrequenz-Kommunikationsgeräten und HF3421, HF3420 HF3421, HF3420 ist für die Verwendung in elektromagnetischen Umgebungen vorgesehen, in der ausgestrahlte hochfrequente Störungen kontrolliert werden. Der Kunde bzw. der Benutzer von HF3421, HF3420 kann bei der Vermeidung elektromagnetischer Störungen helfen, indem er einen Mindestabstand zwischen...
 • Page 54 Deutsch 2.21 7.00 Für Transmitter mit einer maximalen Ausgangsnennleistung, die nicht in dieser Liste aufgeführt ist, kann der empfohlene Abstand in Metern (m) mithilfe der Gleichung für die Frequenz des Transmitters geschätzt werden. In dieser Gleichung steht P gemäß den Angaben des Herstellers für die maximale Ausgangsnennleistung des Transmitters in Watt (W).
 • Page 55: Français

  Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil Philips. Application La lampe EnergyUp bleu intense de Philips a été conçue pour redonner du tonus, réguler les rythmes circadiens et lutter contre le blues hivernal. L'application médicale de cet appareil est le traitement de la dépression hivernale ou trouble affectif saisonnier.
 • Page 56 L'utilisation de la lampe EnergyUp bleu intense de Philips au bon moment de la journée peut vous aider à établir et renforcer des cycles de sommeil réguliers.
 • Page 57 Français 2 Prise pour petite fiche 3 Bouton veille et contrôle de l'intensité lumineuse 4 Adaptateur HF10 5 Petite fiche Informations importantes relatives au traitement Lisez attentivement ce mode d'emploi et conformez-vous toujours aux instructions de traitement. Contre-indications Les conditions suivantes peuvent être contre-indiquées à l'utilisation de cet appareil : - Troubles bipolaires - Intervention chirurgicale oculaire récente ou problème oculaire...
 • Page 58 Français Informations de sécurité importantes Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur. Danger - Évitez tout contact de l'appareil et de son adaptateur avec de l'eau et gardez-les au sec. Ne placez pas l'appareil et ne le rangez pas près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un évier.
 • Page 59 Français - Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. - Utilisez l’appareil uniquement avec l’adaptateur fourni. - Ne modifiez pas l'appareil ni ses accessoires. - Cessez d'utiliser l'appareil s'il est endommagé d'une quelconque façon. Ne fixez pas directement la lumière émise par les DEL, car leur luminosité...
 • Page 60 L'adaptateur doit rester facilement accessible en permanence. Sécurité et conformité - Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
 • Page 61 La plupart des gens ressentent les effets de la lampe en l'utilisant 20 à 30 minutes chaque jour. Il n'est pas contre-indiqué d'utiliser la lampe EnergyUp de Philips plus longtemps, à condition de le faire à une heure appropriée de la journée. Il est possible de ressentir l'effet énergisant de la lumière immédiatement.
 • Page 62 à rester éveillées en soirée. Si vous souhaitez profiter davantage de vos soirées, évitez les lumières vives directement après le réveil et utilisez la lampe EnergyUp de Philips le soir. - Les personnes dites « du soir » ont du mal à se lever le matin, mais sont pleines d'énergie en soirée.
 • Page 63 EnergyUp de Philips. Utilisez la lampe pendant 30 minutes après le réveil. Évitez toute lumière vive le soir et allez vous coucher tôt. Une fois à...
 • Page 64 à l'heure locale. Avant votre vol retour, utilisez la lampe EnergyUp de Philips en soirée pendant quelques jours. La dernière nuit de votre séjour, essayez de rester éveillé le plus tard possible après minuit en vous éclairant avec l'appareil.
 • Page 65 (Fig. 7) sur le bouton veille. - L'appareil HF3420 comporte 3 réglages : intensité de 30 %, 55 % et 100 %, respectivement. - L'appareil HF3421 comporte 5 réglages : intensité de 30 %, 40,5 %, 55 %, 74 % et 100 %, respectivement. Remarque : Pour de meilleurs résultats, utilisez le réglage d'intensité...
 • Page 66 Ce chapitre reprend les questions les plus fréquemment posées au sujet de l'appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, visitez le site Web www.philips.com/support pour consulter d'autres questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.
 • Page 67 « Utilisation de l’appareil ». Excepté lorsque vous essayez de réguler votre cycle de sommeil, nous vous conseillons d’utiliser la lampe EnergyUp de Philips à la même heure tous les jours. Il suffit généralement de l’utiliser 20 à 30 minutes par jour. Une utilisation plus longue ne comporte aucun danger.
 • Page 68 Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées). Accessoires Les accessoires suivants sont disponibles :...
 • Page 69 - Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé. Caractéristiques techniques Modèle HF3421, HF3420 Électrique Tension d’entrée nominale de 100-240 V CA l’adaptateur Fréquence d’entrée nominale de 50/60 Hz...
 • Page 70 Français Température de -25 °C à +70 °C Humidité relative de 15 % à 90 % (sans condensation) Caractéristiques physiques Dimensions 14,3 x 14,3 x 3,5 cm Poids 0,4 kg Longueur d’onde dominante 475 - 480 nm Largeur totale à mi-hauteur (LTMH) 20 nm Sortie nominale à 50 cm (100 % 1,9 W/m² ; 220 lux d’intensité) Sortie maximale à...
 • Page 71 Français IP51 Degré de protection contre les liquides et particules. HF3421, HF3420 Référence du modèle Logo d'homologation Kema CE signifie Conformité européenne. Le code 0344 indique que l'organisme notifié est DEKRA. Conforme aux directives relatives au recyclage sur les déchets générés par les équipements électriques et électroniques...
 • Page 72 Distance de séparation recommandée entre les appareils de communication RF portables et mobiles et les appareils HF3421 et HF3420 Les appareils HF3421 et HF3420 sont destinés à être utilisés dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations radioélectriques par radiation sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur des appareils HF3421 et HF3420 peut prévenir les perturbations...
 • Page 73: Italiano

  Italiano Introduzione Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito www.philips.com/welcome. Prima di utilizzare questo apparecchio Philips, leggete attentamente il presente manuale dell'utente. Utilizzo previsto L'apparecchio Philips EnergyUp Intense Blue è stato progettato per consentire alle persone di sentirsi più...
 • Page 74 Molte persone tendono a dormire poco durante la settimana, riducendo i livelli di energia durante il giorno. L'utilizzo di Philips EnergyUp Intense Blue al momento giusto durante il giorno può aiutarvi ad ottenere un sonno regolare.
 • Page 75 Italiano Informazioni importanti sul trattamento Leggete attentamente questo manuale dell'utente e seguite sempre le istruzioni per il trattamento. Controindicazioni Le seguenti condizioni possono essere controindicazioni per l'uso di questo apparecchio: - disturbo bipolare - recente chirurgia oculare o patologia diagnosticata dell'occhio per la quale il medico vi ha consigliato di evitare la luce intensa - assunzione di farmaci fotosensibilizzanti (ad esempio determinati antidepressivi, sostanze psicotrope o farmaci contro la malaria)
 • Page 76 Italiano Pericolo - Tenete l'apparecchio e l'adattatore asciutti e lontani dall'acqua. Non appoggiateli o riponeteli vicino all'acqua contenuta in vasche, lavandini ecc. Non immergeteli in acqua o in altre sostanze liquide, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza. - L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
 • Page 77 - L'apparecchio non dispone di un interruttore di accensione/spegnimento. Per scollegare l'apparecchio, rimuovete la spina dalla presa di corrente. L'adattatore deve essere sempre facilmente accessibile. Sicurezza e conformità - Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.
 • Page 78 50/60 Hz. Modalità d'uso dell'apparecchio Quando utilizzarlo Sapere quando utilizzare Philips EnergyUp è essenziale, poiché può fare la differenza tra sentirsi meglio in pochi giorni invece di settimane e tra ottenere dei vantaggi o non ottenerne affatto. Seguite queste linee guida per capire come la luce ci influenza e quando usare...
 • Page 79 Italiano Durata La maggior parte delle persone ottiene benefici utilizzando l'apparecchio 20-30 minuti al giorno. È possibile utilizzare Philips EnergyUp più a lungo, a condizione di farlo all'ora giusta. Potete notare immediatamente alcuni benefici derivanti dall'utilizzo della luce, mentre altri effetti diventano evidenti dopo alcuni giorni di uso regolare.
 • Page 80 Nota: se tra l'ora in cui andate a dormire e il risveglio trascorrono meno di sei ore, non utilizzate Philips EnergyUp subito dopo il risveglio, poiché potrebbe trasmettere al corpo un segnale opposto a quello desiderato.
 • Page 81 Prima del volo di ritorno, utilizzate Philips EnergyUp in tarda serata per un paio di giorni. L'ultima sera del viaggio, cercate di stare svegli e di utilizzare l'apparecchio quanto più tardi possibile dopo la mezzanotte.
 • Page 82 Intensità luminosa Utilizzate Philips EnergyUp in aggiunta alla normale illuminazione della stanza. Philips EnergyUp è più adatta per l'uso in una stanza ben illuminata. Regolate la luminosità a un livello confortevole. Attendete alcuni minuti affinché gli occhi si abituino alla luce. Se l'impostazione più...
 • Page 83 Italiano - HF3420 ha 3 impostazioni: rispettivamente 30%, 55% e 100% di intensità. - HF3421 ha 5 impostazioni: rispettivamente 30%, 40,5%, 55%, 74% e 100% di intensità. Nota: per ottenere risultati ottimali, utilizzate l'impostazione di intensità che non crei disturbi agli occhi.
 • Page 84 È possibile Sì, non sono stati riscontrati effetti collaterali utilizzare Philips legati all'uso di Philips EnergyUp durante la EnergyUp gravidanza. durante la gravidanza? È necessario No, potete usare l'apparecchio indossando gli togliersi gli occhiali.
 • Page 85 Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web www.shop.philips.com/service o recatevi presso il rivenditore Philips di zona. Potete inoltre contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Per i dettagli, fate riferimento all'opuscolo della garanzia internazionale.
 • Page 86 Italiano Garanzia e assistenza Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.philips.com/support oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale. Riciclaggio - Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE) (fig. 10).
 • Page 87 Italiano Modello HF3421, HF3420 Consumo in standby dell'apparecchio < 0,25 W Classificazioni Classificazione dispositivo medico Classe di isolamento adattatore Introduzione di un oggetto e di acqua IP51 (solo unità principale) Modalità di funzionamento Continua Condizioni operative Temperatura Da +5 °C a + 35 °C Umidità...
 • Page 88 Alimentazione CC Polarità CC Utilizzo solo in interni IP51 Grado di protezione contro liquidi e particelle. HF3421, HF3420 Model number (Numero modello) Logo di approvazione KEMA CE sta per Dichiarazione europea di conformità. Il codice 0344 indica che il corpo notificato è...
 • Page 89 Electronic Equipment, restrizioni per l' uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). Logo Philips Prodotto per: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Paesi Bassi. Fax: +31 (0)512594316 Codice della data e numero di serie dell'apparecchio...
 • Page 90 (trasmettitori) e HF3421, HF3420 come indicato di seguito, in base alla potenza di uscita massima dell'apparecchiatura di comunicazione. Potenza di uscita massima nominale del trasmettitore (W) Da 800 MHz a 2,5 GHz d = 0,70 Ö...
 • Page 91: Nederlands

  Nederlands Introductie Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u dit Philips-apparaat gaat gebruiken. Beoogd gebruik...
 • Page 92 Bovendien gaan onze activiteiten vaak door tot in de nacht. Veel mensen slapen te weinig, waardoor ze overdag te weinig energie hebben. Als u de Philips EnergyUp Intense Blue op het juiste moment van de dag gebruikt, kunt u een regelmatig slaappatroon ontwikkelen en bevorderen.
 • Page 93 Nederlands Belangrijke informatie voor de behandeling Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en houd u altijd aan de behandelingsinstructies. Contra-indicaties De volgende situaties kunnen contra-indicaties zijn voor het gebruik van dit apparaat: - een bipolaire stoornis - recente oogoperaties of een gediagnosticeerde oogaandoening waarvoor uw arts u heeft geadviseerd helder licht te vermijden - gebruik van geneesmiddelen die zorgen voor een hogere lichtgevoeligheid (bijvoorbeeld bepaalde antidepressiva,...
 • Page 94 Nederlands Gevaar - Houd het apparaat en de adapter droog en uit de buurt van water. Plaats de oplader niet in de buurt van of boven een bad, wasbak, gootsteen enzovoort. Dompel de oplader nooit onder in water of een andere vloeistof. Dat kan gevolgen hebben voor de veiligheid van het apparaat.
 • Page 95 Nederlands - Breng geen wijzigingen aan het apparaat en de bijbehorende accessoires aan. - Gebruik het apparaat niet meer als het op welke manier dan ook is beschadigd. ijk niet rechtstreeks in de LED's; het licht van de LED's is zeer helder. Raadpleeg het hoofdstuk 'Garantie en ondersteuning' voor meer informatie als het apparaat moet worden gerepareerd.
 • Page 96 100 en 240 volt (50/60 Hz). Het apparaat gebruiken Wanneer gebruiken? Het is belangrijk om te weten wanneer u de Philips EnergyUp moet gebruiken. Dit kan het verschil betekenen tussen merkbaar resultaat in slechts een paar dagen in plaats van weken, of misschien zelfs...
 • Page 97 Duur De meeste mensen merken resultaat als ze het apparaat elke dag 20 tot 30 minuten gebruiken. U kunt de Philips EnergyUp veilig langer gebruiken, zolang u dat maar op het juiste moment van de dag doet. Mogelijk ervaart u meteen een stimulerend effect van het licht.
 • Page 98 - Avondmensen hebben 's ochtends moeite met opstaan en hebben veel energie in de avond. Als u een avondmens bent, hebt u ochtendlicht nodig. Gebruik de Philips EnergyUp in de eerste 1 tot 2 uur nadat u bent opgestaan. Voorkom helder licht in de laatste 4 uur voor het slapengaan.
 • Page 99 Philips EnergyUp slechts één dag te gebruiken voordat u door vier tijdzones reist. Gebruik een extra dag ter voorbereiding voor elke drie extra tijdzones. U hoeft de Philips EnergyUp niet langer dan drie dagen te gebruiken, zelfs niet voor...
 • Page 100 Eenmaal op uw bestemming probeert u de eerste dagen wakker te blijven tot bedtijd en helder avondlicht te vermijden (draag een zonnebril). Vermijd helder licht in de middag en avond voordat u weer naar huis reist. Gebruik de Philips EnergyUp enkele dagen in de ochtend. Lichtintensiteit Gebruik de Philips EnergyUp naast de normale verlichting.
 • Page 101 (Fig. 7) op de stand-byknop te drukken. - De HF3420 heeft drie standen: 30%, 55% en 100% intensiteit. - De HF3421 heeft vijf standen: 30%, 40,5%, 55%, 74% en 100% intensiteit. Opmerking: Voor het beste resultaat gebruikt u de hoogste intensiteit die prettig is voor uw ogen.
 • Page 102 Tenzij u probeert uw slaaptijd aan te passen, raden we u aan de Philips EnergyUp elke dag op dezelfde tijd te gebruiken. Doorgaans is 20 tot 30 minuten per dag voldoende. U kunt het apparaat veilig langer...
 • Page 103 Accessoires bestellen Ga naar www.shop.philips.com/service of naar uw Philips-leverancier om accessoires of reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie de meegeleverde wereldwijde garantieverklaring voor contactgegevens). Accessoires De volgende accessoires zijn verkrijgbaar: - adapter HF10 EU: servicecode 4222.036.2482.1...
 • Page 104 Nederlands Garantie en ondersteuning Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www.philips.com/support of lees de internationale garantieverklaring. Recyclen - Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 10).
 • Page 105 Nederlands Voorwaarden voor een goede werking Temperatuur van +5 °C tot 35 °C Relatieve vochtigheid van 15% tot 90% (geen condens) Opberg- en transportomstandigheden Temperatuur van -25 °C tot +70 °C Relatieve vochtigheid van 15% tot 90% (geen condens) Fysieke kenmerken Afmetingen 14,3 x 14,3 x 3,5 cm Gewicht...
 • Page 106 Nederlands Gelijkstroom DC-polariteit Gebruik binnenshuis IP51 Mate van bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes. HF3421, HF3420 Modelnummer Kema-keurmerk CE staat voor Europese conformiteitsverklaring. 0344 is het nummer van de aangemelde keuringsinstantie DEKRA. In overeenstemming met de Europese wetgeving met betrekking tot afval van...
 • Page 107 EMC-informatie Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en HF3421, HF3420 HF3421, HF3420 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storing beheerst wordt. De klant of de gebruiker van HF3421, HF3420 kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale scheidingsafstand...
 • Page 108 Nederlands uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens de zenderfabrikant. OPMERKING: Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. De elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door de absorptie en de reflectie van structuren, objecten en mensen.
 • Page 109: Norsk

  Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker dette apparatet fra Philips. Tiltenkt bruk Philips EnergyUp Intense Blue er designet for å gi deg mer energi, justere døgnrytmen din og lindre eventuelle vinterdepresjoner. Den medisinske bruken av apparatet er å behandle vinterdepresjoner eller sesongbetont nedstemthet (SAD).
 • Page 110 Norsk for lite søvn i løpet av uken, og dette reduserer energinivået på dagtid. Ved å bruke Philips EnergyUp Intense Blue til riktig tid på dagen kan du etablere og styrke regelmessige søvnmønstre. Lys via øynene Forskning viser at en spesiell fotoreseptor i øynene regulerer energien, humøret og døgnrytmesyklusene våre.
 • Page 111 Norsk - nylig opererte øyne eller en diagnostisert øyelidelse der legen har anbefalt at du unngår sterkt lys - bruk av fotosensibiliserende medikamenter (f.eks. visse antidepressive midler, psykoaktive stoffer eller malariatabletter), da dette kan forårsake bivirkninger som for eksempel hudirritasjon Hvis en av de ovennevnte tilstandene gjelder for deg, bør du alltid snakke med legen din før du begynner å...
 • Page 112 Norsk Advarsel - Hvis du lider av depresjon, må du ta kontakt med legen din før du begynner å bruke dette apparatet. - Ikke bruk apparatet i rom uten annen belysning, da dette kan være belastende på øynene. Bruk apparatet sammen med annen vanlig belysning (sollys, elektrisk lys) hjemme.
 • Page 113 Bærbart og mobilt utstyr for radiofrekvenskommunikasjon (herunder mobiltelefoner, trådløse telefoner med basestasjoner, walkie-talkier og enheter for trådløst hjemmenettverk (rutere)) kan påvirke Philips EnergyUp. Denne typen utstyr bør derfor ikke brukes i nærheten av EnergyUp. Hvis dette ikke kan unngås, må du følge med på om EnergyUp fungerer normalt.
 • Page 114 Bruke apparatet Bruksområder Det er viktig at du vet når du skal bruke Philips EnergyUp. Det kan utgjøre forskjellen mellom å føle seg bedre i noen få dager i stedet for uker, og mellom god effekt og ingen effekt. Følg disse retningslinjene for å...
 • Page 115 Merk: Hvis den ønskede vekketiden er mindre enn seks timer etter normal leggetid, bør du ikke bruke Philips EnergyUp rett etter at du har våknet. Dette kan gi kroppen din motsatt signal av det du ønsker. Anbefalte tidspunkter for bruk av apparatet Bruksområder...
 • Page 116 Utsett deg selv for sterkt lys på slutten av denne perioden, slik at du justerer kroppsklokken nærmere den lokale tiden. Før du skal reise tilbake, kan du bruke Philips EnergyUp sent på kveld i et par dager. Den siste natten før avreise, kan du prøve å holde deg våken og bruke apparatet så...
 • Page 117 Reise vestover Ettersom kroppsklokken vanligvis er enklere å tilpasse til senere tidssoner, trenger du bare å bruke Philips EnergyUp én dag før du reiser gjennom fire tidssoner. Legg til en ekstra forberedelsesdag for hver ytterligere tre tidssoner. Du trenger ikke å bruke Philips EnergyUp i mer enn tre dager, selv om du skal reise langt mot vest.
 • Page 118 (Fig. 7) på standby-knappen en gang til. - HF3420 har 3 innstillinger: 30 %, 55 % og 100% intensitet. - HF3421 har 5 innstillinger: 30 %, 40,5 %, 55 %, 74 % og 100 % intensitet. Merk: Du oppnår best resultat ved å bruke den høyeste intensitetsinnstillingen som er behagelig for øynene.
 • Page 119 Hvor ofte skal Bruk Philips EnergyUp hver dag til riktig tid for å jeg bruke Philips oppnå ønsket resultat. Les kapitlet "Bruke EnergyUp? apparatet" hvis du vil vite mer om hvor lenge en økt varer.
 • Page 120 år. EnergyUp skiftes Bestille tilbehør Gå til www.shop.philips.com/service eller din lokale Philips-forhandler for å kjøpe tilbehør eller reservedeler. Du kan også kontakte Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner kontaktinformasjonen i garantiheftet) Tilbehør Følgende tilbehør er tilgjengelig: - adapter HF10 EU: servicekode 4222.036.2482.1...
 • Page 121 Norsk Spesifikasjoner Modell HF3421, HF3420 Elektrisk Standard inngangsspenning for adapter 100–240 V AC Standard inngangsfrekvens for adapter 50/60 Hz Effekt for adapter uten lading <0,1 W Standard utgangsspenning for adapter 9 V DC Standard utgangseffekt for adapter 10 W Standbyeffekt for apparat <0,25 W Klassifiseringer...
 • Page 122 ± 7% Forventet levetid Forventet levetid 7 år Oversikt over symboler Følgende symboler kan bli vist på apparatet: Symbol Beskrivelse Se brukerhåndboken som fulgte DC-strøm DC-polaritet Kun innendørs bruk IP51 Grad av beskyttelse mot væske og partikler. HF3421, HF3420 Modellnummer KEMA-godkjenningslogo...
 • Page 123 Anbefalte avstander mellom bærbart og mobilt RF- kommunikasjonsutstyr og enheten og HF3421, HF3420 HF3421, HF3420 er tiltenkt for bruk i et elektromagnetisk miljø der strålte RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brukere av HF3421, HF3420 kan hjelpe med å forhindre elektromagnetisk interferens ved å...
 • Page 124 Norsk under, i henhold til den maksimale utgangseffekten til kommunikasjonsutstyret. Nominell, maksimal utgangseffekt for sender (W) 800 MHz til 2,5 GHz d = 0,70 Ö P 0.01 0.07 0.22 0.70 2.21 7.00 For sendere med annen maksimal utgangseffekt enn den som er nevnt over, kan den anbefalte avstanden d i meter (m) anslås ved hjelp av formelen for senderfrekvensen, der P er den maksimale utgangseffekten til senderen i watt (W) i henhold til...
 • Page 125: Suomi

  Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät Philips-laitetta. Käyttötarkoitus Tämä Philips EnergyUp Intense Blue -laite on tarkoitettu lisäämään käyttäjien energisyyttä, ohjaamaan kehon vuorokausirytmiä ja helpottamaan kaamosmasennusta. Laitteen lääketieteellinen käyttötarkoitus on hoitaa kaamosmasennusta (seasonal affective disorder, SAD).
 • Page 126 Suomi puolestaan laskee energiatasoa päivän aikana. Philips EnergyUp Intense Blue -laitteen käyttö oikeaan aikaan voi auttaa säännöllisen unirytmin muodostamisessa ja säilyttämisessä. Valoa silmien kautta Tutkimukset ovat osoittaneet, että silmissämme olevat valoreseptorit säätelevät energiatasoamme, mielialaamme ja unirytmiämme. Nämä reseptorit reagoivat voimakkaimmin kesätaivaan siniseen valoon, jota on hyvin vähän saatavilla syksyllä...
 • Page 127 Suomi - käyttäjä on hiljattain ollut silmäleikkauksessa tai hänellä on todettu silmävaiva, jonka johdosta lääkäri on suositellut välttämään kirkasta valoa - käyttäjällä on valolle herkistävä lääkitys (esimerkiksi tietyt masennuslääkkeet, psykoaktiiviset lääkkeet tai malarialääkkeet), sillä tällä voi olla sivuvaikutuksia (esim. ihon ärtymistä). Jos jokin edellä...
 • Page 128 Suomi - Jos virtajohtosovitin on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen virtajohtosovitin. Varoitus - Jos kärsit masennuksesta, keskustele laitteen käytöstä ensin lääkärin kanssa. - Älä käytä laitetta huoneessa, jossa ei ole muuta valaistusta, koska se voi aiheuttaa silmien väsymistä. Käytä kirkasvalolaitetta tavallisen valon (auringonvalo, sähkövalo) lisäksi.
 • Page 129 - Laitteessa ei ole virtakytkintä. Laite sammutetaan irrottamalla verkkolaite pistorasiasta. Säilytä verkkolaite paikassa, josta saat sen helposti käyttöön. Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus - Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. - Tämä on IIa-luokan lääkinnällinen apuväline, joka täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevien direktiivien 93/42/ETY ja 2007/47/EY vaatimukset.
 • Page 130 100–240 voltin verkkojännitteelle (50/60 Hz). Käyttö Käyttökohteet Kun tiedät, milloin Philips EnergyUp -kirkasvalolaitetta pitäisi käyttää, , voit huomata eron jo muutamassa päivässä. Jos käytät laitetta väärään aikaan, sen vaikutus voi jäädä vähäiseksi tai puuttua kokonaan. Näiden tietojen avulla opit, miten valo vaikuttaa energiatasoon ja milloin Philips EnergyUp -laitteen käyttämisestä...
 • Page 131 - Aamuihmiset heräävät yleensä aikaisin aamulla eivätkä meinaa pysyä hereillä illalla. Jos haluat valvoa myöhempään iltaisin, vältä kirkasta valoa heti heräämisen jälkeen ja käytä Philips EnergyUp - kirkasvalolaitetta illalla ennen nukkumaanmenoa. - Iltaihmiset ovat yleensä aamulla hyvin väsyneitä ja illalla pirteitä.
 • Page 132 Useimpien ihmisten sisäinen kello sopeutuu helpommin myöhempiin aikavyöhykkeisiin, joten riittää, että käytät Philips EnergyUp - kirkasvalolaitetta yhtenä päivänä ennen lähtöä, jos matkustat enintään neljän aikavyöhykkeen läpi. Jos aikavyöhykkeitä on enemmän, lisää ylimääräinen päivä jokaista kolmea vyöhykettä kohti. Philips EnergyUp -laitetta ei tarvitse käyttää enempää kuin kolme...
 • Page 133 Kun saavut määränpäähäsi, yritä pysyä hereillä nukkumaanmenoaikaan asti ja vältä kirkasta valoa iltaisin (käytä aurinkolaseja) muutaman ensimmäisen päivän ajan. Ennen paluumatkaa vältä kirkasta valoa iltapäivällä ja illalla. Käytä Philips EnergyUp -laitetta aamulla muutaman päivän ajan. Valon voimakkuus Käytä Philips EnergyUp -laitetta normaalin valaistuksen lisäksi. Philips EnergyUp -laitetta on mukavampi käyttää...
 • Page 134 Suomi - HF3420-laitteessa on 3 asetusta: 30 %:n, 55 %:n ja 100 %:n teho. - HF3421-laitteessa on 5 asetusta: 30 %:n, 40,5 %:n, 55 %:n, 74 %:n ja 100 %:n teho. Huomautus: Saavutat parhaat tulokset käyttämällä suurinta suositeltua tehoasetusta, joka ei rasita silmiä. 7 Voit sammuttaa laitteen painamalla lyhyesti valmiustilapainiketta lyhyesti, kun valoteho on ylimmällä...
 • Page 135 Älä kuitenkaan anna laitetta käyttää lasten leikkiä laitteella. turvallisesti lasten ja lemmikkieläin ten lähellä? Voinko käyttää Kyllä. Philips EnergyUp -laitteen käytöllä Philips raskauden aikana ei tiedetä olevan EnergyUp - sivuvaikutuksia. laitetta, jos olen raskaana? Pitääkö minun Ei. Silmälaseja voi käyttää yhtä aikaa riisua silmälasit,...
 • Page 136 'Unirytmi') sen käyttöä suositellaan vain pitkään? aamuihmisille, jotka haluavat valvoa iltaisin myöhempään. Voiko Philips Ei. Philips EnergyUp -laitteessa on kestävä LED- EnergyUp - lamppu, joka kestää useita vuosia. laitteen lampun vaihtaa? Tarvikkeiden tilaaminen Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta www.shop.philips.com/service ja Philips-jälleenmyyjiltä.
 • Page 137 Suomi - Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia. Tekniset tiedot Malli HF3421, HF3420 Sähkö Verkkolaitteen nimellistulojännite 100–240 V AC Verkkolaitteen nimellistulotaajuus 50/60 Hz Verkkolaitteen kuormittamaton teho <0,1 W Verkkolaitteen nimellislähtöjännite...
 • Page 138 Vaihtelu hoitoalueella 50 cm:n ± 7% etäisyydellä Arvioitu käyttöikä Arvioitu käyttöikä 7 vuotta Merkkien merkitys Laitteessa voi olla seuraavanlaisia merkkejä: Merkki Kuvaus Perehdy laitteen mukana toimitettuun käyttöohjeeseen Tasavirta Tasavirran napaisuus Vain sisäkäyttöön IP51 Kosteuden- ja pölynkestävyys HF3421, HF3420 Mallinumero KEMA-hyväksynnän logo...
 • Page 139 Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Alankomaat. Faksi: +31 (0)512594316 Päiväyskoodi ja tämän laitteen sarjanumero Valmiustilapainike Käyttöympäristön suurin lämpötila käyttämisen aikana Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat tiedot Suositeltava välimatka kannettavien radiotaajuisten viestintälaitteiden ja HF3421/HF3420-laitteen välillä HF3421/HF3420-laite on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotajuisen säteilyn...
 • Page 140 Suomi häiriöitä voidaan hallita. HF3421/HF3420-laitteen ostaja tai käyttäjä voi ehkäistä sähkömagneettista häiriötä pitämällä vähimmäisvälimatkan kannettavien radiotaajuisten viestintälaitteiden (lähettimet) ja HFHF3421/3420-laitteen välillä, kuten alla olevissa ohjeissa on esitetty, viestintälaitteen maksimitehon mukaisesti. Lähettimen mitattu maksimiteho (W) 800 MHz,,,2,5 GHz d = 0,70 Ö P 0.01...
 • Page 141: Svenska

  Svenska Inledning Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Läs användarhandboken noggrant innan du använder denna apparat från Philips. Avsedd användning EnergyUp Intense Blue från Philips är avsedd att få människor att känna sig piggare, för korrigering av dygnsrytm och för att lindra...
 • Page 142 Dessutom är vi ofta aktiva till långt in på natten. Många människor får för lite sömn under veckan, vilket ytterligare sänker deras energinivåer under dagen. Om du använder Philips EnergyUp Intense Blue vid rätt tid på dagen kan du skapa och förstärka regelbundna sömnmönster.
 • Page 143 Svenska Kontraindikationer Följande kan utgöra kontraindikationer för användning av den här apparaten: - bipolär störning - ögonkirurgi som utförts nyligen eller en diagnostiserad ögonåkomma som har gjort att en läkare rekommenderat dig att undvika starkt ljus - användning av fotosensibiliserande läkemedel (t.ex. vissa antidepressiva mediciner, psykotropiska mediciner eller malariamedicin) kan orsaka biverkningar (t.ex.
 • Page 144 Svenska - Använd inte apparaten eller adaptern om den är skadad. - Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en adapter av originaltyp för att förhindra farliga situationer. Varning - Om du lider av depression ska du rådfråga en läkare innan du börjar använda apparaten.
 • Page 145 Adaptern måste alltid vara lätttillgänglig Säkerhet och efterlevnad - Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering för elektromagnetiska fält. - Enheten är en medicinsk apparat enligt klass IIa. Den uppfyller kraven i direktiven MDD 93/42/EEG och 2007/47/EG för...
 • Page 146 Använda apparaten När används den? Det är viktigt att du vet vid vilken tidpunkt du ska använda Philips EnergyUp. Det kan vara avgörande för att du ska må bättre redan inom några dagar istället för veckor och för att du ska uppleva fördelar eller inte uppleva några alls.
 • Page 147 Undvik starkt ljus under de sista 4 timmarna innan du går och lägger dig. En daglig användning av Philips EnergyUp på morgonen gör att du kan skapa en regelbunden sömncykel så att du kan bli piggare på morgonen.
 • Page 148 Antalet tidszoner som du korsar bestämmer hur många dagar före avgång du ska börja använda Philips EnergyUp. Använd apparaten i 30 minuter efter att du har stigit upp. Undvik starkt ljus på kvällen och gå till...
 • Page 149 EnergyUp en dag innan du reser över fyra tidszoner. Lägg till en ytterligare förberedande dag per tre ytterligare tidszoner. Du behöver inte använda Philips EnergyUp i mer än tre dagar, inte ens inför längre resor västerut. Använd apparaten i 30–40 minuter sent på kvällen.
 • Page 150 6 Om du vill öka ljusintensiteten till en högre inställning trycker du kort på standbyknappen igen (Bild 7). - HF3420 har 3 inställningar: 30 %, 55 % och 100 % intensitet. - HF3421 har 5 inställningar: 30 %, 40,5 %, 55 %, 74 % och 100 % intensitet. Obs! För att få bästa resultat ska du använda den högsta ljussättningen som är behaglig för ögonen.
 • Page 151 Svenska Vanliga frågor I det här avsnittet tas de vanligaste frågorna om apparaten upp. Om du inte kan hitta svaret på din fråga kan läsa fler vanliga frågor och svar på www.philips.com/support eller kontakta kundtjänst i ditt land. Fråga Svar Jag har hört att...
 • Page 152 Nej, Philips EnergyUp har en LED-lampa som Philips varar i många år. EnergyUp bytas Beställa tillbehör Du kan köpa tillbehör och reservdelar på www.shop.philips.com/service och hos din lokala Philips- återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren)
 • Page 153 - adapter HF10 EU: servicekod 4222.036.2482.1 - adapter HF10 UK: servicekod 4222.036.2483.1 Garanti och support Om du behöver information eller support kan du besöka www.philips.com/support eller läsa den internationella garantibroschyren. Återvinning - Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU) (Bild 10).
 • Page 154 Svenska Införande av objekt och vatteninsläpp IP51 (endast huvudenhet) Driftläge Kontinuerlig Driftförhållanden Temperatur +5 °C till +35 °C Relativ luftfuktighet mellan 15 % och 90 % (ingen kondensering) Förvarings- och transportförhållanden Temperatur från -25 °C +70 °C Relativ luftfuktighet mellan 15 % och 90 % (ingen kondensering) Konstruktion Mått 14,3 x 14,3 x 3,5 cm Vikt...
 • Page 155 Uppfyller WEEE-direktiven för återvinning av elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment/Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment). Philips-logotypen Tillverkad för: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederländerna. Fax: +31 (0)512594316...
 • Page 156 EMC-information Rekommenderat avstånd mellan bärbar och mobil RF- kommunikationsutrustning och HF3421, HF3420 HF3421 och HF3420 är avsedda för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålad RF-störning är kontrollerad. Kunden eller användaren av HF3421 och HF3420 kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minsta...
 • Page 157 Svenska ekvation som används för sändarens frekvens, där P är sändarens högsta märkeffekt i watt (W) enligt tillverkaren. OBS! Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från ytor, föremål och människor.
 • Page 158 2 sec.
 • Page 159 Specifications are subject to change without notice. © 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved Philips Consumer Lifestyle BV >75% recycled paper Tussendiepen 4, 9206AD Drachten, Netherlands >75% papier recyclé Fax +31 (0)512594316 4222.002.7802.4 (8/2/2018)

This manual is also suitable for:

Hf3420