Download Print this page

Philips HF3420 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HF3420
User manual

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3420

  Summary of Contents for Philips HF3420

 • Page 1 HF3420 User manual...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 DANSK 21 DEUTSCH 36 SUOMI 52 FRANÇAIS 66 ITALIANO 82 NEDERLANDS 97 NORSK 112 SVENSKA 127...
 • Page 6: English

  Many people tend to get too little sleep during the week, which diminishes their energy levels during the day. Using Philips EnergyUp Intense Blue at the right time of day can help you establish and reinforce regular sleep patterns.
 • Page 7 ENGLISH Light via eyes Research shows that a special photoreceptor in our eyes is responsible for regulating our energy, mood and sleep/wake cycles. This receptor responds mostly to the blue light of the summer sky. We do not get much of this light in autumn and winter.
 • Page 8 ENGLISH If any of the above conditions apply to you, always consult your doctor before you start using the appliance. Possible reactions Possible adverse reactions to light from this appliance are relatively mild and of a transient nature. They may include: Headache Eyestrain Nausea...
 • Page 9 Never pull on the cord to remove the adapter from the wall socket. Safety and compliance This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields. This is a Class IIa medical appliance. It meets the requirements of Medical Device Directive MDD 93/42/EEC and 2007/47/EC for medical appliances.
 • Page 10 Using the EnergyUp When to use the EnergyUp Knowing at what time to use the Philips EnergyUp is essential. It may mean the difference between feeling better in a few days instead of weeks and between experiencing benefits or experiencing none.
 • Page 11 If this applies to you, you need morning light. Use the Philips EnergyUp within the first 1-2 hours after you get out of bed. Avoid bright light or blue-rich light in the last 4 hours before bedtime.
 • Page 12 You can shift your body clock forwards in steps of one hour a day. The number of time zones you cross determines how many days before departure you have to start using the Philips EnergyUp. Use the appliance for 30 minutes after you...
 • Page 13 Travelling west Since most people’s body clocks adjust more easily to later time zones, you only have to use the Philips EnergyUp for one day before you travel across four time zones. Add an additional preparation day for each additional three time zones. You do not have to use the Philips EnergyUp for more than three days, even on longer westbound trips.
 • Page 14 ENGLISH Make sure that you position the appliance at arm’s length (at approximately 50-75cm from your eyes) within your field of vision. The light must bathe your face (Fig. 5). You can read, eat, work at the computer, watch TV or exercise while you use the appliance.
 • Page 15 Frequently asked questions This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance. If you cannot find the answer to your question, visit www.philips.com/support for more frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country. Question...
 • Page 16 Ordering accessories To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/ service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). Accessories The following accessories are available: adapter HF10 EU: service code 4222.036.2482.1...
 • Page 17 ENGLISH Guarantee and support If you need information or support, please visit the Philips website at www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet. Recycling This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
 • Page 18: Operating Conditions

  ENGLISH Model HF3420 Operating conditions Temperature from 5°C to +35°C Relative humidity from 15% to 90% (no condensation) Storage conditions Temperature from -20°C to +50°C Relative humidity from 15% to 90% (no condensation) Physical characteristics Dimensions 14 x 14 x 2.5 cm Weight 0.4 kg (less than 14 ounces)
 • Page 19: Symbol Key

  Consult the user manual supplied DC power DC jack polarity Indoor use only Degree of protection against liquid and particles. HF3420 Model number KEMA approval logo CE stands for European Declaration of Conformity. The code 0344 indicates that the notified body is DEKRA.
 • Page 20 ENGLISH Symbol Description Manufactured for: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands. Fax: +31 (0)512594316 Date code and serial number of this appliance On/off button...
 • Page 21: Dansk

  DANSK Introduktion Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, før du bruger dette energilys fra Philips. Beregnet anvendelse Philips EnergyUp Intense Blue skal få...
 • Page 22 DANSK Lys via øjnene Forskningen viser, at en særlig fotoreceptor (lysmodtager) i vores øjne er ansvarlig for reguleringen af vores energi, stemning og søvn-/ vågencyklusser. Denne receptor reagerer for det meste på det blå lys fra sommerhimlen. Vi får ikke meget af dette lys om efteråret og vinteren. De fleste indendørslys giver ikke tilstrækkeligt af denne altafgørende farve.
 • Page 23 DANSK Hvis nogen af de ovenstående betingelser gælder for dig, skal du altid spørge din læge, inden du bruger apparatet. Eventuelle reaktioner Mulige bivirkninger ved lyset fra dette apparat er relativt milde og af forbigående karakter. De kan omfatte: Hovedpine Belastning af øjnene Kvalme Forholdsregler for at undgå, minimere eller mindske disse bivirkninger:...
 • Page 24 Træk aldrig i ledningen for at tage adapteren ud af stikkontakten. Sikkerhed og overensstemmelse Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter. Dette er et medicinsk apparat i klasse IIa. Det opfylder kravene i bestemmelsen MDD 93/42/EU og 2007/47/EF for medicinsk udstyr.
 • Page 25 Brug af EnergyUp Hvornår bør man bruge EnergyUp? Det er vigtigt at vide, på hvilket tidspunkt man skal bruge Philips EnergyUp. Det kan udgøre forskellen mellem at være bedre tilpas nogle få dage i stedet for nogle uger og mellem at opleve positive virkninger eller slet ikke at opnå...
 • Page 26 Hvis du vil have mere ud af din aften, skal du undgå stærkt lys, lige efter du vågner, og bruge Philips EnergyUp om aftenen, lige inden du går i seng. Aftenmennesker har svært ved at komme op om morgenen og er fulde af energi om aftenen.
 • Page 27 Du kan stille kroppens indre ur frem i intervaller af én time om dagen. Antallet af tidszoner, du krydser, bestemmer hvor mange dage inden afgang du er nødt til at starte med at bruge Philips EnergyUp. Brug apparatet i 30 minutter, efter du vågner op.
 • Page 28 Før hjemrejsen skal du bruge Philips EnergyUp sent om aftenen i et par dage. På rejsens sidste nat kan du forsøge at blive oppe og bruge apparatet så...
 • Page 29 DANSK Kontroller, at apparatet er en armslængde væk (cirka 50-75 cm fra dine øjne) og inden for dit synsfelt. Ansigtet skal være badet i lys (fig. 5). Du kan læse, spise, bruge computer, se TV eller træne, mens du bruger apparatet. Du opnår det bedste resultat ved at anbringe apparatet i højde med mellemgulvet (maveområdet), f.eks.
 • Page 30 Ofte stillede spørgsmål Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du gå ind på www.philips.com/support og se ofte stillede spørgsmål eller kontakte det lokale Philips Kundecenter. Spørgsmål Svar Jeg har hørt, at blåt...
 • Page 31 Bestilling af tilbehør For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen “World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger). Tilbehør Der findes følgende tilbehør: adapter HF10 EU: typenr.
 • Page 32 DANSK Reklamationsret og support Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge Philips’ websted på www.philips.com/support eller læse i folderen “World-Wide Guarantee”. Genanvendelse Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU- direktivet 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
 • Page 33 DANSK Model HF3420 Driftsmåde Kontinuerlig Driftsforhold Temperatur fra 5 °C til +35°C Relativ fugtighed fra 15 % til 90 % (ingen kondensation) Opbevaringsbetingelser Temperatur fra -20°C til +50°C Relativ fugtighed fra 15 % til 90 % (ingen kondensation) Fysiske egenskaber...
 • Page 34 Symbol Beskrivelse Se den medfølgende brugervejledning Jævnstrøm (DC) Polaritet for DC-stik Kun til indendørs brug Beskyttelsesgrad mod væske og partikler. HF3420 Modelnummer KEMA-godkendelseslogo CE står for europæisk overensstemmelseserklæring. Koden 0344 angiver, at den anmeldte genstand er DEKRA. Overholder WEEE-direktivet vedrørende...
 • Page 35 DANSK Symbol Beskrivelse Produceret for: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holland. Fax: +31 (0)512594316 Apparatets datokode og serienummer On/off-knap...
 • Page 36: Deutsch

  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie dieses Philips EnergyLight verwenden. Verwendungszweck Philips EnergyUp Intense Blue trägt dazu bei, dass sich der Mensch voller Energie fühlt. Zudem hilft es bei der Regulierung des Biorhythmus und bei Energieverlust in der dunklen Jahreszeit. Der medizinische Verwendungszweck liegt in der Bekämpfung von Winterdepressionen.
 • Page 37 Schichten. Darüber sind wir oft bis spät in die Nacht aktiv. Viel Menschen bekommen unter der Woche zu wenig Schlaf, weswegen Sie tagsüber nur wenig Energie haben. Mit Philips EnergyUp Intense Blue können Sie zur richtigen Tageszeit natürliche Schlafrhythmen wiederherstellen und verstärken.
 • Page 38 DEUTSCH Wichtig Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und halten Sie sich stets an die Anwendungsanweisungen. Gegenanzeigen Die folgenden Beschwerden sind möglicherweise Kontraindikationen für die Nutzung dieses Geräts: Manisch-depressive Erkrankung Kurz zurückliegende Augenoperation oder diagnostizierte Augenerkrankung, bei der Ihr Arzt Ihnen dazu geraten hat, helles Licht zu vermeiden Verwendung lichtsensibilisierender Medikamente (z.
 • Page 39 DEUTSCH Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine Gefährdungssituation darstellt. Verwenden Sie den Adapter unter keinen Umständen, wenn er in irgendeiner Weise beschädigt ist. Ersetzen Sie einen defekten Adapter stets durch ein Original-Ersatzteil, um Gefährdungen zu vermeiden. Warnung Wenn Sie an Depressionen leiden, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
 • Page 40 Beispiel Mobiltelefone, schnurlose Telefone und die dazugehörigen Basisstationen sowie Walkie-Talkies und kabellose Heimnetzwerk-Geräte (Router), können Philips EnergyUp beeinträchtigen. Sie dürfen daher nicht in unmittelbarer Nähe zu EnergyUp verwendet werden. Wenn dies nicht zu vermeiden ist, muss EnergyUp beobachtet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
 • Page 41 Sie sich schon nach wenigen Tagen oder erst nach mehreren Wochen besser fühlen – oder überhaupt keine Wirkung spüren. Die folgenden Richtlinien erklären Ihnen, welche Auswirkungen Licht auf uns hat und wie Sie mit Philips EnergyUp optimale Ergebnisse erzielen können. Dauer Die meisten Menschen spüren Vorteile, wenn Sie das Gerät 20 bis...
 • Page 42 Sie morgens mehr Energie haben. Hinweis: Wenn Ihre gewünschte Zeit zum Aufstehen weniger als sechs Stunden nach Ihrer üblichen Schlafenszeit liegt, verwenden Sie das Philips EnergyUp nicht sofort nach dem Aufwachen. Dies kann Ihrem Körper das Ihrem Wunsch entgegengesetzte Signal geben.
 • Page 43 Sie sich am Ende dieser Zeit hellem Licht aus, um Ihre innere Uhr der lokalen Uhrzeit anzupassen. Verwenden Sie das Philips EnergyUp vor Ihrem Rückflug ein paar Tage lang spät abends. Versuchen Sie, am letzten Reisetag wach zu bleiben, und verwenden Sie das Gerät so spät wie möglich nach Mitternacht.
 • Page 44 Tag vor Reisen über vier Zeitzonen verwenden. Planen Sie einen zusätzlichen Vorbereitungstag für jede drei weiteren Zeitzonen ein. Sie müssen das Philips EnergyUp nicht mehr als drei Tage verwenden, selbst bei längeren Reisen nach Westen. Verwenden Sie das EnergyLight spät abends für 30 bis 40 Minuten.
 • Page 45 DEUTSCH Sie können während der Verwendung des Geräts lesen, essen, am Computer arbeiten, fernsehen oder Sportübungen machen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Gerät auf Höhe Ihrer Taille bzw. Ihres Bauches aufstellen, beispielsweise auf dem Tisch, an dem Sie sitzen. Hinweis: Blicken Sie nicht direkt in das Licht des Geräts.
 • Page 46 Häufig gestellte Fragen Dieses Kapitel enthält die am häufigsten gestellten Fragen zum Gerät. Wenn Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht finden, besuchen Sie die Seite www.philips.com/support für weitere häufig gestellte Fragen oder kontaktieren Sie ein Service-Center in Ihrem Land. Frage Antwort Ich habe gehört,...
 • Page 47 Nutzung jedoch keine getönte Brille oder verwende? Sonnenbrille, da dies die Effektivität des Geräts verringert. Wie oft muss ich Verwenden Sie das Philips EnergyUp jeden Tag das Philips EnergyUp zur richtigen Zeit, um das gewünschte Ergebnis zu verwenden? erzielen. Weitere Informationen zur Dauer einer Behandlung finden Sie im Kapitel “EnergyUp...
 • Page 48 Zubehör bestellen Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift). Zubehör Die folgenden Ersatz- und Zubehörteile sind erhältlich: Adapter HF10 EU: Typennummer 4222.036.2482.1...
 • Page 49 DEUTSCH Technische Daten Modell HF3420 Elektrisch Nenneingangsspannung des Adapters 100 bis 240 V AC Nenneingangsfrequenz des Adapters 50-60 Hz Nulllast des Adapters < 0,1 W Ausgangsnennspannung des Adapters 9 VDC Nennausgangsleistung des Adapters 10 W Standby-Stromverbrauch des Geräts < 0,25 W Klassifizierung - Medizinische Geräteklasse...
 • Page 50 DEUTSCH Modell HF3420 Eigenschaften Abmessungen 14 x 14 x 2,5 cm Gewicht 0,4 kg Höchste Wellenlänge 475 - 480 nm Mittlere Bandbreite 20 nm Sollleistung bei 50 cm 1,9 W/m ; 200 Lux (100 % Intensität) Maximalleistung bei 50 cm 3 W/m ;...
 • Page 51 Entspricht der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Philips Logo Hergestellt für: Philips Consumer Lifestyle B. V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Niederlande. Fax: +31 (0)512594316 Produktionsdatum und Seriennummer dieses Geräts Ein-/Ausschalter...
 • Page 52: Suomi

  SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät Philips- kirkasvalolaitetta. Käyttötarkoitus Philips EnergyUp Intense Blue on tarkoitettu lisäämään käyttäjien energisyyttä, ohjaamaan kehon vuorokausirytmiä ja helpottamaan kaamosmasennusta.
 • Page 53 SUOMI Valoa silmien kautta Tutkimukset ovat osoittaneet, että silmissämme olevat valoreseptorit säätelevät energiatasoamme, mielialaamme ja unirytmiämme. Nämä reseptorit reagoivat voimakkaimmin kesätaivaan siniseen valoon, jota on hyvin vähän saatavilla syksyllä ja talvella. Useimmat keinovalot eivät tuota tarpeeksi sinisävyistä valoa, mutta tämän kirkasvalolaitteen valon aallonpituus, väri ja voimakkuus on suunniteltu siten, että...
 • Page 54 SUOMI Jos jokin edellä luetelluista tilanteista koskee sinua, ota yhteys lääkäriin ennen laitteen käyttöä. Mahdolliset reaktiot Tämän laitteen mahdolliset haittavaikutukset ovat verrattain pieniä ja hetkellisiä. Niitä voivat olla päänsärky silmien rasitus pahoinvointi. Haittavaikutuksia voidaan välttää, minimoida tai helpottaa seuraavasti: Käytä laitetta aina hyvin valaistussa huoneessa. Vähennä...
 • Page 55 Irrota laite pistorasiasta pitämällä kiinni verkkolaitteesta, jotta johto ei vahingoitu. Älä koskaan irrota laitetta pistorasiasta vetämällä johdosta. Turvallisuus ja yhdenmukaisuus Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. Tämä on IIa-luokan lääkinnällinen apuväline, joka täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevien direktiivien 93/42/ETY ja 2007/47/EY vaatimukset.
 • Page 56 Kun tiedät, milloin Philips EnergyUp -kirkasvalolaitetta pitäisi käyttää, voit huomata eron jo muutamassa päivässä. Jos käytät laitetta väärään aikaan, sen vaikutus voi jäädä vähäiseksi tai puuttua kokonaan. Näiden tietojen avulla opit, miten valo vaikuttaa energiatasoon ja milloin Philips EnergyUp -laitteen käyttämisestä saa parhaan tuloksen. Kestoaika Useimmat käyttäjät saavat parhaan hyödyn laitteesta käyttämällä...
 • Page 57 -kirkasvalolaitetta 1–2 tunnin sisällä heräämisestä ja vältä kirkasta ja sinertävää valoa neljä tuntia ennen nukkumaanmenoa. Kun käytät Philips EnergyUp -laitetta säännöllisesti aamuisin, se voi auttaa sinua löytämään säännöllisen unirytmin ja heräämään helpommin aamulla. Huomautus: Jos heräämisaikasi on alle kuuden tunnin päässä normaalista nukkumaanmenoajastasi, älä...
 • Page 58 Sisäistä kelloa voi siirtää eteenpäin tunnin päivässä. Ylitettävien aikavyöhykkeiden määrä määrittää siis, kuinka monta päivää ennen lähtöä sinun on aloitettava Philips EnergyUp -kirkasvalolaitteen käyttäminen. Käytä EnergyUp-laitetta 30 minuuttia heti heräämisen jälkeen. Vältä kirkasta valoa illalla ja mene aikaisin nukkumaan.
 • Page 59 SUOMI Valon voimakkuus Käytä Philips EnergyUp -laitetta normaalin valaistuksen lisäksi. Laitetta on mukavampi käyttää hyvin valaistussa huoneessa. Säädä kirkkaus miellyttävälle tasolle. Anna silmille muutama minuutti aikaa tottua kirkkauteen. Jos korkein asetus tuntuu liian kirkkaalta, valitse matalampi asetus. Lisää voimakkuutta, jos et huomaa vaikutuksia viikon käytön jälkeen.
 • Page 60 Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa. Tavallisimmat kysymykset Tässä luvussa on usein kysyttyjä kysymyksiä laitteesta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, lue lisää tavallisimpia kysymyksiä osoitteessa www.philips.com/support tai ota yhteys maasi Philipsin asiakaspalveluun. Kysymys Vastaus Olen kuullut, että Philips EnergyUp on fotobiologisen sininen valo voi olla turvallisuusstandardin IEC62471-1-1 mukainen.
 • Page 61 Vältä kuitenkin EnergyUp-laitteen sen käyttöä neljä tuntia ennen valossa pitkään? nukkumaanmenoa, sillä valon energisoiva vaikutus voi haitata nukkumista. Voiko EnergyUp- Ei. Philips EnergyUp -laitteessa on kestävä LED- laitteen lampun lamppu, joka kestää useita vuosia. vaihtaa?
 • Page 62 SUOMI Tarvikkeiden tilaaminen Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/ service tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä). Lisätarvikkeet Saatavissa on seuraavia tarvikkeita: Verkkolaite HF10 EU: tuotenumero 4222.036.2482.1 Verkkolaite HF10 UK: tuotenumero 4222.036.2483.1 Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa...
 • Page 63 SUOMI Malli HF3420 Verkkolaitteen nimellislähtöteho 10 W Laitteen virrankulutus valmiustilassa <0,25 W Luokitukset - Lääkinnällinen laite - Eristysluokan sovitin - Kosteudenkestävyys IP51 - Käyttötila Jatkuva Käyttöolosuhteet Lämpötila 5–35 °C Suhteellinen kosteus 15–90 % (ei tiivistymistä) Säilytysolosuhteet Lämpötila -20°C...+50°C Suhteellinen kosteus 15–90 % (ei tiivistymistä)
 • Page 64 SUOMI Malli HF3420 Vaihtelu hoitoalueella 50 cm:n +/-7 % etäisyydellä Arvioitu huoltoväli Arvioitu huoltoväli 7 vuotta Merkintöjen selitykset Laitteessa voi olla seuraavanlaisia merkintöjä: Merkki Kuvaus Lisätietoja laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa Tasavirta Tasavirtaliitännän napaisuus Vain sisäkäyttöön Kosteuden- ja pölynkestävyys HF3420 Model number (Mallinumero) KEMA-hyväksynnän logo...
 • Page 65 SUOMI Merkki Kuvaus Philips-logo Valmistuttaja: Philips Consumer Lifestyle B. V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Alankomaat. Faksi: +31 (0)512594316 Päiväyskoodi ja tämän laitteen sarjanumero Virtapainike...
 • Page 66: Français

  Philips. Application La lampe Philips EnergyUp bleu intense a été conçue pour que les gens se sentent plus en forme et pour les aider à réguler leurs rythmes circadiens et à lutter contre le blues hivernal. L’application médicale de cet appareil consiste à...
 • Page 67 Nombre d’entre nous ne dorment pas suffisamment pendant la semaine, ce qui réduit notre niveau d’énergie dans la journée. Utiliser Philips EnergyUp bleu intense au bon moment de la journée peut vous aider à définir et renforcer des cycles de sommeil réguliers.
 • Page 68 FRANÇAIS Important Lisez attentivement ce mode d’emploi et conformez-vous toujours aux instructions de traitement. Contre-indications Les conditions suivantes peuvent être contre-indiquées à l’utilisation de cet appareil : Troubles bipolaires Intervention chirurgicale oculaire récente ou problème oculaire empêchant toute exposition à une lumière vive Prise de médicaments rendant la peau plus sensible à...
 • Page 69 FRANÇAIS L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer la fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident. N’utilisez jamais l’adaptateur s’il est endommagé. Dans ce cas, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident. Avertissement Si vous souffrez de dépression, consultez votre médecin avant de commencer à...
 • Page 70 Sécurité et conformité Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques. Ce produit est un dispositif médical de classe IIa. Il répond aux normes de la directive européenne relative aux dispositifs médicaux...
 • Page 71 Utilisation de l’EnergyUp Quand utiliser la lampe EnergyUp Savoir quand utiliser EnergyUp de Philips est essentiel. Cela peut vous permettre de vous sentir mieux au bout de quelques jours au lieu de plusieurs semaines et peut véritablement jouer sur les effets de cette thérapie.
 • Page 72 à rester éveillées en soirée. Si vous souhaitez profiter davantage de vos soirées, évitez les lumières vives directement après le réveil et utilisez la lampe EnergyUp de Philips le soir avant d’aller vous coucher. Les personnes dites « du soir » ont du mal à se lever le matin, mais sont pleines d’énergie en soirée.
 • Page 73 Le nombre de fuseaux horaires que vous allez traverser détermine le nombre de jours avant votre départ durant lesquels vous devrez utiliser Philips EnergyUp. Utilisez EnergyUp pendant 30 minutes après le réveil. Évitez toute lumière vive le soir et allez vous coucher tôt.
 • Page 74 Intensité lumineuse Utilisez Philips EnergyUp en complément de l’éclairage normal de la pièce. Il est plus agréable d’utiliser Philips EnergyUp dans une pièce bien éclairée. Réglez la luminosité à un niveau confortable. Laissez quelques minutes à vos yeux pour qu’ils s’habituent à la lumière vive. Si le réglage maximum est trop lumineux pour vous, commencez à...
 • Page 75 FRANÇAIS Veillez à positionner l’appareil dans votre champ de vision, à une distance d’un bras (environ 50 à 75 cm de vos yeux) de façon à ce que la lumière baigne votre visage (fig. 5). Vous pouvez lire, manger, utiliser votre ordinateur, regarder la télévision ou faire de la gymnastique pendant l’utilisation de votre appareil.
 • Page 76 Ce chapitre reprend les questions les plus fréquemment posées au sujet de l’appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, visitez le site Web www.philips.com/support pour consulter d’autres questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.
 • Page 77 ? teintées ou de lunettes de soleil, car elles diminuent l’efficacité du traitement. À quelle fréquence Utilisez Philips EnergyUp tous les jours au bon dois-je utiliser moment pour obtenir le résultat escompté. Philips EnergyUp ? Pour plus d’informations sur la durée d’une séance, reportez-vous au chapitre «...
 • Page 78 Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées). Accessoires Les accessoires suivants sont disponibles : Adaptateur HF10 EU : code de service 4222.036.2482.1...
 • Page 79 FRANÇAIS Modèle HF3420 Puissance hors charge de l’adaptateur < 0,1 W Tension de sortie nominale de 9 Vcc l’adaptateur Puissance de sortie nominale de 10 W l’adaptateur Consommation en veille de l’appareil <0,25 W Classifications - Classe d’appareil médical - Classe d’isolation de l’adaptateur - Pénétration de corps étrangers et...
 • Page 80 FRANÇAIS Modèle HF3420 Sortie nominale à 50 cm 1,9 W/m ; 200 lux (100 % d’intensité) Sortie maximale à 50 cm 3 W/m ; 235 lux (100 % d’intensité) Variation dans la zone d’utilisation à +/- 7 % 50 cm Durée de vie prévue...
 • Page 81 équipements électriques et électroniques (RoHS). Logo Philips Fabriqué pour : Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Pays-Bas. Fax : +31 (0)512594316 Code de date et numéro de série de cet appareil Bouton marche/arrêt...
 • Page 82: Italiano

  Uso previsto Philips EnergyUp Intense Blue ha lo scopo di far sentire più in forma le persone, regolare i ritmi circadiani e alleviare i sintomi della tristezza invernale. L’uso medico previsto di questo apparecchio è quello di curare la depressione invernale (disordine stagionale affettivo o SAD).
 • Page 83 ITALIANO Molte persone tendono a dormire poco durante la settimana, riducendo i livelli di energia durante il giorno. Utilizzare Philips EnergyUp Intense Blue al momento giusto durante il giorno può aiutarvi ad ottenere un sonno regolare. La luce tramite gli occhi Alcune ricerche hanno dimostrato che un particolare recettore della luce presente nei nostri occhi è...
 • Page 84 ITALIANO Importante Leggete attentamente questo manuale dell’utente e seguite sempre le istruzioni per il trattamento. Controindicazioni Le seguenti condizioni possono essere controindicazioni per l’uso di questo apparecchio: disturbo bipolare recente chirurgia oculare o patologia diagnosticata dell’occhio per la quale il medico vi ha consigliato di evitare la luce intensa assunzione di farmaci fotosensibilizzanti (ad esempio determinati antidepressivi, sostanze psicotrope o farmaci contro la malaria).
 • Page 85 ITALIANO Non utilizzate in nessun caso l’adattatore nel caso sia danneggiato; sostituitelo esclusivamente con ricambi originali onde evitare situazioni pericolose. Avviso Se soffrite di depressione, consultate il medico prima di utilizzare l’apparecchio. Non utilizzate l’apparecchio in ambienti che non siano illuminati da altre fonti di luce per evitare l’affaticamento degli occhi.
 • Page 86 Non tirate mai il cavo per scollegare l’adattatore dalla presa a muro. Sicurezza e conformità Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici. Questo è un apparecchio medicale di Classe IIa, conforme ai requisiti della direttiva europea MDD 93/42/CEE e 2007/47/CE per gli apparecchi medicali.
 • Page 87 Seguite queste linee guida per capire come la luce ci influenza e quando usare Philips EnergyUp per ottenere risultati ottimali. Durata La maggior parte delle persone ottiene benefici utilizzando l’apparecchio...
 • Page 88 Le persone mattiniere tendono a svegliarsi presto e in genere hanno difficoltà a restare sveglie la sera. Se volete sfruttare meglio le vostre serate, evitate la luce intensa subito dopo il risveglio e utilizzate Philips EnergyUp la sera poco prima di andare a letto.
 • Page 89 Esponetevi alla luce intensa alla fine di questo periodo per far adeguare ulteriormente il vostro orologio biologico all’ora locale. Prima del volo di ritorno, utilizzate Philips EnergyUp in tarda serata per un paio di giorni. L’ultima sera del viaggio, cercate di stare svegli e di utilizzare l’apparecchio quanto più...
 • Page 90 Intensità luminosa Utilizzate Philips EnergyUp in aggiunta alla normale illuminazione della stanza. Philips EnergyUp è più adatta per l’uso in una stanza ben illuminata. Regolate la luminosità a un livello confortevole. Attendete alcuni minuti affinché gli occhi si abituino alla luce. Se l’impostazione più alta è troppo forte, iniziate a utilizzare l’apparecchio a un’impostazione più...
 • Page 91 Nella presente sezione sono riportate le domande più frequenti relative all’apparecchio. Se non riuscite a trovare una risposta esaustiva alla vostra domanda, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti del vostro paese.
 • Page 92 È possibile Sì, non sono stati riscontrati effetti collaterali legati utilizzare Philips all’uso di Philips EnergyUp durante la gravidanza. EnergyUp durante la gravidanza? È necessario No, potete usare l’apparecchio indossando gli togliersi gli occhiali occhiali.
 • Page 93 Ordinazione degli accessori Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia internazionale).
 • Page 94 ITALIANO Specifiche Modello HF3420 Elettrico Tensione in ingresso caratteristica 100-240 V CA dell’adattatore Frequenza in ingresso caratteristica 50-60 Hz dell’adattatore Consumo a vuoto dell’alimentatore < 0,1 W Tensione in uscita caratteristica 9 V CC dell’adattatore Potenza in uscita caratteristica 10 W dell’adattatore...
 • Page 95 ITALIANO Modello HF3420 Caratteristiche fisiche Dimensioni (lxpxa) 14 X 14 X 2,5 cm Peso 0,4 kg Lunghezza d’onda massima 475-480 nm Larghezza di banda media 20 nm Potenza nominale a 50 cm 1,9 W/m ; 200 lux (intensità 100%) Uscita massima a 50 cm 3 W/m ;...
 • Page 96 Electronic Equipment, restrizioni per l’ uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). Logo Philips Prodotto per: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Paesi Bassi. Fax: +31 (0)512594316 Codice della data e numero di serie dell’apparecchio...
 • Page 97: Nederlands

  NEDERLANDS Introductie Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de Philips EnergyUp gaat gebruiken. Beoogd gebruik...
 • Page 98 Bovendien gaan onze activiteiten vaak door tot in de nacht. Veel mensen slapen te weinig, waardoor ze overdag te weinig energie hebben. Als u de Philips EnergyUp Intense Blue op het juiste moment van de dag gebruikt, kunt u een regelmatig slaappatroon ontwikkelen en bevorderen.
 • Page 99 NEDERLANDS Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en houd u altijd aan de behandelinstructies. Contra-indicaties De volgende situaties kunnen contra-indicaties zijn voor het gebruik van dit apparaat: een bipolaire stoornis recente oogoperaties of een gediagnosticeerde oogaandoening waarvoor uw arts u heeft geadviseerd helder licht te vermijden gebruik van geneesmiddelen die zorgen voor een hogere lichtgevoeligheid (bijvoorbeeld bepaalde antidepressiva, psychotropische medicijnen of malariatabletten)
 • Page 100 NEDERLANDS De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert. Gebruik de adapter nooit als deze is beschadigd. Vervang de adapter altijd door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
 • Page 101 (routers), kunnen van invloed zijn op de Philips EnergyUp. Ze moeten daarom niet worden gebruikt in de buurt van de EnergyUp. Als dit onvermijdelijk is, moet de EnergyUp worden geobserveerd om vast te stellen of deze normaal functioneert.
 • Page 102 De EnergyUp gebruiken Wanneer gebruikt u de EnergyUp? Het is belangrijk om te weten wanneer u de Philips EnergyUp moet gebruiken. Dit kan het verschil betekenen tussen merkbaar resultaat in slechts een paar dagen in plaats van weken, of misschien zelfs helemaal geen resultaat.
 • Page 103 ‘s ochtends beter functioneert. Opmerking: Als uw gewenste wektijd minder dan zes uur na uw normale bedtijd is, gebruik de Philips EnergyUp dan niet meteen nadat u wakker bent geworden. Dit kan uw lichaam een signaal geven dat het tegenovergestelde is van het gewenste signaal.
 • Page 104 U kunt uw biologische klok verschuiven in stappen van één uur per dag. Het aantal tijdzones dat u passeert, bepaalt hoeveel dagen voor vertrek u de Philips EnergyUp moet gaan gebruiken. Gebruik het apparaat gedurende 30 minuten na het ontwaken.
 • Page 105 Reizen richting het westen Omdat de biologische klok van de meeste mensen zich gemakkelijker aanpast aan latere tijdzones, hoeft u de Philips EnergyUp slechts één dag te gebruiken voordat u door vier tijdzones reist. Gebruik een extra dag ter voorbereiding voor elke drie extra tijdzones. U hoeft de Philips EnergyUp niet langer dan drie dagen te gebruiken, zelfs niet voor langere reizen naar het westen.
 • Page 106 Veelgestelde vragen In dit hoofdstuk vindt u de meestgestelde vragen over het apparaat. Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, gaat u naar www.philips.com/ support voor meer veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
 • Page 107 Hoe lang moet ik Gebruik de Philips EnergyUp elke dag op het de Philips juiste tijdstip voor het gewenste resultaat. Lees EnergyUp het hoofdstuk ‘De EnergyUp gebruiken’ voor gebruiken? meer informatie over de duur van een sessie.
 • Page 108 LED-lamp die vele jaren meegaat. vervangen? Accessoires bestellen Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens). Accessoires De volgende accessoires zijn verkrijgbaar: adapter HF10 EU: servicecode 4222.036.2482.1...
 • Page 109 Volg de lokale regels en gooi het product nooit weg bij het gewone huishoudelijke afval. Door u op de juiste manier van oude producten te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid (fig. 10). Specificaties Model HF3420 Elektrisch Nominaal ingangsvoltage adapter 100-240 VAC Nominale ingangsfrequentie adapter 50-60 Hz Onbelast vermogen adapter <...
 • Page 110 NEDERLANDS Model HF3420 Relatieve vochtigheid van 15% tot 90% (geen condens) Opbergomstandigheden Temperatuur van -20 °C tot +50 °C Relatieve vochtigheid van 15% tot 90% (geen condens) Fysieke kenmerken Afmetingen 14 x 14 x 2,5 cm Gewicht 0,4 kg Piekgolflengte...
 • Page 111 (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) en inperking van gevaarlijke stoffen (RoHS: Restriction on Hazardous Substances). Philips-logo Gefabriceerd voor: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederland. Fax: +31 (0)512594316 Datumcode en serienummer van dit apparaat Aan/uitknop...
 • Page 112: Norsk

  NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker denne energilampen fra Philips. Beregnet bruk Philips EnergyUp Intense Blue er ment å gi deg mer energi, justere døgnrytmen og hjelpe mot vinterdepresjon.
 • Page 113 NORSK Lys via øynene Forskning viser at en spesiell fotoreseptor i øynene regulerer energien, humøret og døgnrytmesyklusene våre. Denne reseptoren reagerer hovedsakelig på det blå lyset på sommerhimmelen, men vi får ikke så mye av dette lyset på høsten og vinteren. De fleste innendørslys gir ikke nok av denne nødvendige fargen.
 • Page 114 NORSK Hvis en av de ovennevnte tilstandene gjelder for deg, bør du alltid snakke med legen din før du begynner å bruke apparatet. Mulige reaksjoner Mulige uheldige reaksjoner på dette apparatet er relativt milde og av en forbigående karakter. De kan omfatte følgende: Hodepine Belastning på...
 • Page 115 Trekk aldri i ledningen når du skal fjerne adapteren fra stikkontakten. Sikkerhet og overholdelse av regelverk Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt. Dette er et medisinsk apparat i klasse IIa. Det tilfredsstiller kravene i direktiv om medisinsk utstyr 93/42/EØF og 2007/47/EF.
 • Page 116 Bruke EnergyUp Når bruker du EnergyUp Det er avgjørende at du vet når du skal bruke Philips EnergyUp. Det kan bety forskjellen mellom å føle seg bedre i noen få dager i stedet for uker og mellom å oppleve fordeler eller oppleve ingen. Du bør følge disse retningslinjene hvis du vil forstå...
 • Page 117 Merk: Hvis den ønskede vekketiden er mindre enn seks timer etter normal leggetid, må du ikke bruke Philips EnergyUp rett etter at du har våknet. Dette kan gi kroppen din et signal som er det motsatte av hva som var...
 • Page 118 Du kan skyve kroppsklokken fremover i trinn som tilsvarer en time om dagen. Antall tidssoner du krysser, avgjør hvor mange dager før avgang du må begynne å bruke Philips EnergyUp. Bruk apparatet i 30 minutter etter at du våkner opp.
 • Page 119 Utsett deg selv for sterkt lys på slutten av denne perioden slik at du flytter kroppsklokken din nærmere den lokale tiden. Før du skal reise tilbake, kan du bruke Philips EnergyUp sent på kvelden i et par dager. Den siste natten av en tur kan du prøve å holde deg våken og bruke apparatet så...
 • Page 120 NORSK Kontroller at du plasserer apparatet en armlengdes avstand (ca. 50–75 cm fra øynene) innen synsfeltet ditt. Lampen må lyse over hele ansiktet (fig. 5). Du kan lese, spise, jobbe ved datamaskinen, se på TV eller trene mens du bruker apparatet. For å...
 • Page 121 Dette kapittelet gir en oversikt over de vanligste spørsmålene rundt apparatet. Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt, kan du gå til www.philips.com/support hvis du vil se flere vanlige spørsmål, eller du kan ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor.
 • Page 122 Bestille tilbehør Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon). Tilbehør Følgende tilbehør er tilgjengelig: adapter HF10 EU: servicekode 4222.036.2482.1...
 • Page 123 NORSK Garanti og støtte Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du besøke webområdet til Philips på www.philips.com/support eller lese i garantiheftet. Resirkulering Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter.
 • Page 124 NORSK Modell HF3420 – Inntrenging av en gjenstand og IP51 vann – Driftsmodus Kontinuerlig Driftsforhold Temperatur fra 5°C til +35°C Relativ luftfuktighet fra 15 til 90 % (ikke-kondenserende) Oppbevaringsforhold Temperatur fra -20 °C til +50 °C Relativ luftfuktighet fra 15 til 90 %...
 • Page 125 NORSK Modell HF3420 Forventet levetid Forventet levetid 7 år Symboltast Følgende symboler kan vises på apparatet: Symbol Beskrivelse Se i brukerhåndboken som følger med DC-strøm DC-kontaktpolaritet Kun innendørs bruk Grad av beskyttelse mot væske og partikler. HF3420 Model number (Modellnummer) KEMA-godkjenningslogo CE står for EU-samsvarserklæring.
 • Page 126 NORSK Symbol Beskrivelse Philips-skjold Produsert for Philips Consumer Lifestyle B. V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederland. Faks: +31 (0)512594316 Dette apparatets datokode og serienummer Av/på-knapp...
 • Page 127: Svenska

  Dessutom pågår våra aktiviteter ofta till långt in på kvällen. Många människor tenderar att få för lite sömn under veckan, vilket ytterligare sänker energinivåerna under dagen. Om du använder Philips EnergyUp Intense Blue vid rätt tid på dagen kan du upprätta och förstärka regelbundna sömnmönster.
 • Page 128 SVENSKA Ljus via ögonen Forskning visar att en särskild fotoreceptor i ögonen reglerar våra cykler för energi, humör, sömn och vakenhet. Den här receptorn reagerar mest på blått ljus från sommarhimlen. Vi inte får mycket av sådant ljus under hösten och vintern.
 • Page 129 SVENSKA Om något av det ovanstående gäller för dig bör du rådfråga läkare innan du börjar använda apparaten. Möjliga reaktioner Eventuella biverkningar på grund av ljus från apparaten är relativt lindriga och av övergående natur. De kan omfatta: Huvudvärk Ansträngda ögon Illamående Åtgärder för att undvika, minimera eller minska dessa biverkningar: Använd alltid apparaten i ett väl upplyst rum.
 • Page 130 Dra aldrig i sladden för att ta bort adaptern från vägguttaget. Säkerhet och överensstämmelse Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält. Det här är en IIa-klassad medicinsk utrustning. Den uppfyller kraven i direktivet för medicinska enheter MDD 93/42/EEG och 2007/47/EG...
 • Page 131 Använda EnergyUp När du ska använda EnergyUp Det är viktigt att du vet vid vilken tidpunkt du ska använda Philips EnergyUp. Det kan vara avgörande för att du ska kunna må bättre redan inom några dagar istället för veckor och skillnaden mellan att uppleva fördelar och inte uppleva några alls.
 • Page 132 Använd Philips EnergyUp inom de första 1–2 timmarna efter att du stiger upp ur sängen. Undvik starkt ljus eller blått ljus under de sista 4 timmarna innan du går och lägger dig. Daglig användning av Philips EnergyUp på morgonen gör att du kan skapa en regelbunden sömncykel som gör att du kan fungera bättre på...
 • Page 133 Du kan anpassa din biologiska klocka framåt i steg om en timme om dagen. Antalet tidszoner som du korsar bestämmer hur många dagar före avgång du ska börja använda Philips EnergyUp. Använd apparaten i 30 minuter efter att du har...
 • Page 134 över fyra tidszoner. Lägg till en ytterligare förberedande dag för de tre ytterligare tidszonerna. Du behöver inte använda Philips EnergyUp i mer än tre dagar, inte ens under längre resor västerut. Använd apparaten i 30–40 minuter sent på kvällen. Börja två...
 • Page 135 SVENSKA Placera apparaten på en armlängds avstånd (cirka 50–75 cm från ögonen) inom ditt synfält. Ljuset måste skina på ansiktet (Bild 5). Du kan läsa, äta, arbeta på datorn, titta på TV eller träna medan du använder apparaten. För bästa resultat ställer du apparaten på samma nivå som din mage, exempelvis på...
 • Page 136 SVENSKA Vanliga frågor I det här kapitlet listas de vanligaste frågorna om apparaten. Om du inte kan hitta svaret på din fråga kan du besöka www.philips.com/support för fler vanliga frågor eller kontakta kundtjänst i ditt land. Fråga Svar Jag har hört att Philips EnergyUp uppfyller den fotobiologiska blått ljus kan vara...
 • Page 137 år. Beställa tillbehör Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren). Tillbehör De här tillbehören finns: adapter HF10 EU: servicekod 4222.036.2482.1...
 • Page 138 SVENSKA Garanti och support Om du behöver information eller support kan du gå till Philips webbplats på www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren. Återvinning Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter finns.
 • Page 139 SVENSKA Modell HF3420 Driftförhållanden Temperatur 5 °C till +35 °C Relativ luftfuktighet mellan 15 och 90 % (ingen kondensering) Förvaringsförhållanden Temperatur mellan -20 °C och +50 °C Relativ luftfuktighet mellan 15 och 90 % (ingen kondensering) Mått och vikt Mått...
 • Page 140 Beskrivning Läs i den medföljande användarhandboken Likström DC-uttagets polaritet Endast inomhusbruk Grad av skydd mot vätska och partiklar. HF3420 Modellnummer: Logotyp för KEMA-godkännande CE står för europeisk deklaration om överensstämmelse. Koden 0344 visar att det anmälda organet är DEKRA. Uppfyller direktiven för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)/begränsad användning av vissa...
 • Page 141 SVENSKA Symbol Beskrivning Tillverkad för: Philips Consumer Lifestyle B. V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederländerna. Fax: +31 (0)512594316 Datumkod och serienummer för apparaten På/av-knapp...
 • Page 144 Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands. Fax: +31 (0)512594316 4222.002.7802.1...