Download Print this page

Philips hf3419 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HF3419

Advertisement

loading

  Also See for Philips hf3419

  Summary of Contents for Philips hf3419

 • Page 1 Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HF3419...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 DANSK 16 DEUTSCH 26 SUOMI 37 FRANÇAIS 47 ITALIANO 58 NEDERLANDS 68 NORSK 78 SVENSKA 88...
 • Page 6: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To benefit fully from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read this user manual carefully before using this Philips appliance. Intended use This Philips appliance EnergyUp Natural White is intended to make people feel more energetic, to adjust circadian rhythms and to provide relief from the winter blues.
 • Page 7 ENGLISH Important Read this user manual carefully and always adhere to the treatment instructions. Contraindications The following conditions may be contraindications for use of this appliance: bipolar disorder recent eye surgery or a diagnosed eye condition for which your doctor advised you to avoid bright light use of photo-sensitising medications (e.g.
 • Page 8 Most people experience benefits if they use the appliance 20 to 30 minutes each day. It is safe to use the Philips EnergyUp longer, provided you do so at the correct time of day. You may notice some energising effects of light immediately. Other effects become noticeable after several days of...
 • Page 9 Note: If your desired wake-up time is less than six hours after your normal bedtime, do not use the Philips EnergyUp immediately after you wake up. This could give your body a signal that is opposite to the one intended.
 • Page 10 Before your return flight, use the Philips EnergyUp late in the evening for a couple of days. On the last night of the trip, try to stay up and use the appliance as late as possible after midnight. On the day of the flight, avoid any bright light in the morning.
 • Page 11 Store the appliance in a safe and dry place. Frequently asked questions This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance. If you cannot find the answer to your question, visit www.philips.com/support for more frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.
 • Page 12 Ordering accessories To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). Accessories The following accessories are available: adapter HF24 EU: service code 4222.036.2479.1...
 • Page 13: Operating Conditions

  ENGLISH Guarantee and support If you need information or support, please visit the Philips website at www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet. Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig.
 • Page 14: Symbol Key

  Equipment/Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (WEEE) recycling directives. Philips Shield Manufactured for: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands. Fax: +31 (0)512594316 Date code and serial number of this appliance...
 • Page 15 Recommended separation distance between portable and mobile RF communications equipment and HF3419 HF3419 is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of HF3419 can help prevent electromagnetic interference...
 • Page 16: Dansk

  DANSK Introduktion Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, før du bruger dette Philips-apparat. Beregnet anvendelse Philips-apparatet EnergyUp Natural White skal få folk til at føle sig mere energiske, tilpasse deres døgnrytme og lindre eventuel vintertræthed.
 • Page 17 DANSK Vigtigt Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, og følg altid behandlingsanvisningerne. Kontraindikationer Følgende betingelser kan være i modstrid med brugen af dette apparat: Manisk depression Nylig øjenoperation eller en diagnosticeret øjenlidelse, på grund af hvilken lægen har rådet dig til at undgå...
 • Page 18 Mange oplever positive virkninger, hvis de bruger apparatet 20 til 30 minutter hver dag. Det er sikkert at anvende Philips EnergyUp i længere tid, forudsat at du gør det på det rigtige tidspunkt på dagen. Du vil måske opleve nogle energigivende virkninger ved lyset med det samme. Andre...
 • Page 19 Aftenmennesker har svært ved at komme op om morgenen og er fulde af energi om aftenen. Hvis dette gælder for dig, har du brug for morgenlys. Brug Philips EnergyUp i de første 1-2 timer, efter du er stået op. Undgå stærkt lys i de sidste 4 timer, inden du går i seng. Daglig brug af Philips EnergyUp om morgenen kan hjælpe dig med at få...
 • Page 20 Før hjemrejsen skal du bruge Philips EnergyUp sent om aftenen i et par dage. På rejsens sidste nat kan du forsøge at blive oppe og bruge apparatet så sent som muligt efter midnat. På afrejsedagen skal du undgå...
 • Page 21 Opbevar apparatet et sikkert og tørt sted. Ofte stillede spørgsmål Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du gå ind på www.philips.com/support og se ofte stillede spørgsmål eller kontakte det lokale Philips Kundecenter.
 • Page 22 Bestilling af tilbehør For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen “World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger). Tilbehør Der findes følgende tilbehør: adapter HF24 EU: typenr.
 • Page 23 DANSK Reklamationsret og support Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge Philips’ websted på www.philips.com/ support eller læse i folderen “World-Wide Guarantee”. Genanvendelse Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 16).
 • Page 24 Philips-skjold Produceret for: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holland. Fax: +31 (0)512594316 Apparatets datokode og serienummer...
 • Page 25 Anbefalet adskillelsesafstand mellem bærbart og mobilt radiofrekvenskommunikationsudstyr og HF3419 HF3419 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, hvor udstrålede radiofrekvensforstyrrelser skal kontrolleres. Kunden eller brugeren af HF3419 kan forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt radiofrekvenskommunikationsudstyr (sendere) og HF3419 som anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets maks.
 • Page 26: Deutsch

  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie dieses Philips Gerät verwenden. Verwendungszweck Philips EnergyUp Natural White trägt dazu bei, dass sich der Mensch voller Energie fühlt. Zudem hilft es bei der Regulierung des Biorhythmus und bei Energieverlust in der dunklen Jahreszeit.
 • Page 27 DEUTSCH Allgemeine Beschreibung (Abb. 1) Lichtpanel Buchse für Gerätestecker Zeitleiste Ein-/Ausschalter Tasten zum Erhöhen und Verringern der Intensität Adapter HF24 Gerätestecker Wichtig Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und halten Sie sich stets an die Anwendungsanweisungen. Gegenanzeigen Die folgenden Beschwerden sind möglicherweise Kontraindikationen für die Nutzung dieses Geräts: Manisch-depressive Erkrankung Kurz zurückliegende Augenoperation oder diagnostizierte Augenerkrankung, bei der Ihr Arzt Ihnen dazu geraten hat, helles Licht zu vermeiden...
 • Page 28 Seiten des Standfußes, um dafür zu sorgen, dass das Gerät während der Verwendung stabilen Halt hat und nicht herunterfällt. Sicherheit und Kompatibilität Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern. Es handelt sich hierbei um ein medizinisches Gerät der Klasse IIa. Es erfüllt die Anforderungen der Richtlinie MDD93/42/EEC und 2007/47/EEC für medizinische Geräte.
 • Page 29 Verwendung von EnergyUp Verwendung Den richtigen Zeitpunkt für die Anwendung von Philips EnergyUp zu kennen, kann wesentlich dazu beitragen, ob Sie sich schon nach wenigen Tagen oder erst nach mehreren Wochen besser fühlen – oder überhaupt keine Wirkung spüren. Die folgenden Richtlinien erklären Ihnen, welche Auswirkungen Licht auf uns hat und wie Sie mit Philips EnergyUp optimale Ergebnisse erzielen können.
 • Page 30 Zeit hellem Licht aus, um Ihre innere Uhr der lokalen Uhrzeit anzupassen. Verwenden Sie das Philips EnergyUp vor Ihrem Rückflug ein paar Tage lang spät abends. Versuchen Sie, am letzten Reisetag wach zu bleiben, und verwenden Sie das Gerät so spät wie möglich nach Mitternacht.
 • Page 31 DEUTSCH Lichtintensität Verwenden Sie das Philips EnergyUp zusätzlich zur normalen Raumbeleuchtung. Das Philips EnergyUp ist angenehmer in einem gut beleuchteten Raum. Passen Sie die Helligkeit auf ein komfortables Niveau an. Warten Sie ein paar Minuten, bis sich Ihre Augen an das helle Licht gewöhnen. Wenn die höchste Einstellung zu hell für Sie ist, verwenden Sie das Gerät auf einer niedrigeren Einstellung.
 • Page 32 Häufig gestellte Fragen Dieses Kapitel enthält die am häufigsten gestellten Fragen zum Gerät. Wenn Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht finden, besuchen Sie die Seite www.philips.com/support für weitere häufig gestellte Fragen, oder kontaktieren Sie das Service-Center in Ihrem Land.
 • Page 33 Zubehör bestellen Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift). Zubehör Die folgenden Ersatz- und Zubehörteile sind erhältlich: Adapter HF24 EU: Typennummer 4222.036.2479.1...
 • Page 34 Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung werden Umwelt und Menschen vor negativen Folgen geschützt. Technische Daten Modell HF3419 Elektrisch Nenneingangsspannung des Adapters 100 bis 240 V AC Nenneingangsfrequenz des Adapters...
 • Page 35 Kommunikationsgeräten und HF3419 HF3419 ist für die Verwendung in elektromagnetischen Umgebungen vorgesehen, in der ausgestrahlte hochfrequente Störungen kontrolliert werden. Der Kunde bzw. der Benutzer von HF3419 kann bei der Vermeidung elektromagnetischer Störungen helfen, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren bzw. mobilen Hochfrequenz-Geräten (Transmittern) und HF3419 gemäß der maximalen...
 • Page 36 DEUTSCH Maximale Ausgangsnennleistung des Transmitters 800 MHz bis 2,5 GHz d = 0,70 √ P 0,01 0,07 0,22 0,70 2,21 7,00 Für Transmitter mit einer maximalen Ausgangsnennleistung, die nicht in dieser Liste aufgeführt ist, kann der empfohlene Abstand in Metern (m) mithilfe der Gleichung für die Frequenz des Transmitters geschätzt werden.
 • Page 37: Suomi

  Auringonvalo on hyvinvoinnin kannalta yhtä välttämätöntä kuin terveellinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta, sillä ne kaikki vaikuttavat fyysiseen kuntoon ja energiatasoihin. Philips EnergyUp Natural White jäljittelee luonnollisen auringonvalon energisoivaa vaikutusta stimuloimalla samoja silmien reseptoreja, jotka reagoivat myös auringonvaloon.
 • Page 38 SUOMI Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Vasta-aiheet Laitteen käyttö voi aiheuttaa haittoja, jos käyttäjällä on kaksisuuntainen mielialahäiriö käyttäjä on hiljattain ollut silmäleikkauksessa tai hänellä on todettu silmävaiva, jonka johdosta lääkäri on suositellut välttämään kirkasta valoa käyttäjällä...
 • Page 39 Kun tiedät, milloin Philips EnergyUp -kirkasvalolaitetta pitäisi käyttää, voit huomata eron jo muutamassa päivässä. Jos käytät laitetta väärään aikaan, sen vaikutus voi jäädä vähäiseksi tai puuttua kokonaan. Näiden tietojen avulla opit, miten valo vaikuttaa energiatasoon ja milloin Philips EnergyUp -laitteen käyttämisestä saa parhaan tuloksen.
 • Page 40 SUOMI Sisätilat ja energiavaje Jos vietät paljon aikaa sisätiloissa, joissa on vähän päivänvaloa ja keinovalo, voit huomata Philips EnergyUp -laitteen energisoivan vaikutuksen erittäin nopeasti sen jälkeen, kun siihen kytketään virta. Monien ihmisten energiataso laskee luonnollisesti iltapäivällä. Philips EnergyUp voi auttaa ehkäisemään iltapäiväväsymystä.
 • Page 41 Kun matkustat itään, sinun on siirrettävä nukkumaanmenoaikaasi eteenpäin yhtä monta tuntia kuin ylität aikavyöhykkeitä. Sisäistä kelloa voi siirtää eteenpäin tunnin päivässä. Ylitettävien aikavyöhykkeiden määrä määrittää siis, kuinka monta päivää ennen lähtöä sinun on aloitettava Philips EnergyUp -kirkasvalolaitteen käyttäminen. Käytä EnergyUp-laitetta 30 minuuttia heti heräämisen jälkeen.
 • Page 42 Pyyhi laite puhtaaksi kuivalla tai kostealla liinalla. Älä käytä märkää puhdistusliinaa (Kuva 15). Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa. Tavallisimmat kysymykset Tässä luvussa on usein kysyttyjä kysymyksiä laitteesta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, lue lisää tavallisimpia kysymyksiä osoitteessa www.philips.com/support tai ota yhteys maasi Philipsin asiakaspalveluun. Kysymys Vastaus Olen kuullut, että...
 • Page 43 Verkkolaite HF24 EU: tuotenumero 4222.036.2479.1 Verkkolaite HF24 UK: tuotenumero 4222.036.2480.1 Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue kansainvälinen takuulehtinen. Kierrätys Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU) (Kuva 16).
 • Page 44 SUOMI Tekniset tiedot Malli HF3419 Sähkötiedot Verkkolaitteen nimellistulojännite 100–240 VAC Verkkolaitteen nimellistulotaajuus 50/60 Hz Verkkolaitteen kuormittamaton teho < 0,1 W Verkkolaitteen nimellislähtöjännite 24 V DC Verkkolaitteen nimellislähtöteho 24 W Laitteen virrankulutus valmiustilassa <0,25 W Luokitukset - Lääkinnällinen laite - Eristysluokan sovitin - Kosteudenkestävyys...
 • Page 45 HF3419-mallin välillä HF3419 on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jonka säteilevät radiotaajuushäiriöt ovat hallinnassa. Asiakas tai laitteen käyttäjä voi estää sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä suositeltavan etäisyyden kannettavien ja siirrettävien radiotaajuutta käyttävien viestintälaitteiden (lähettimien) ja HF3419-mallin välillä alla olevan taulukon ja viestintälaitteiden enimmäislähtötehojen mukaan.
 • Page 46 SUOMI Lähettimen arvioitu enimmäislähtöteho (W) 800 MHz–2,5 GHz d = 0,70 √ P 0,01 0,07 0,22 0,70 2,21 7,00 Niiden lähettimien tapauksessa, joiden enimmäislähtötehoa ei ole lueteltu yllä, suositellun etäisyyden d metreinä (m) voi arvioida lähettimen taajuuteen sovellettavalla yhtälöllä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama enimmäislähtöteho watteina (W).
 • Page 47: Français

  Nombre d’entre nous ne dorment pas suffisamment pendant la semaine, ce qui réduit notre niveau d’énergie dans la journée. Utiliser la lampe EnergyUp Natural White de Philips au bon moment de la journée peut vous aider à définir et renforcer des cycles de sommeil réguliers.
 • Page 48 FRANÇAIS Description générale (fig. 1) Panneau de lumière Prise pour petite fiche Minuteur de temps Bouton marche/arrêt Boutons d’augmentation et de diminution d’intensité Adaptateur HF24 Petite fiche Important Lisez attentivement ce mode d’emploi et conformez-vous toujours aux instructions de traitement. Contre-indications Les conditions suivantes peuvent être contre-indiquées à...
 • Page 49 (routeurs), peuvent affecter l’utilisation de Philips EnergyUp. Ils ne doivent donc pas être utilisés à proximité de l’EnergyUp. Si cela ne peut pas être évité, l’EnergyUp doit être observé et son bon fonctionnement doit être vérifié.
 • Page 50 Si c’est votre cas, vous avez besoin de lumière matinale. Utilisez la lampe EnergyUp de Philips une à deux heures après vous être levé. Évitez les lumières vives dans les quatre heures qui précèdent le coucher. L’utilisation matinale quotidienne de la lampe EnergyUp de Philips peut vous aider à...
 • Page 51 Philips EnergyUp. Utilisez EnergyUp pendant 30 minutes après le réveil. Évitez toute lumière vive le soir et allez vous coucher tôt. Une fois à destination, évitez les lumières vives pendant votre période de sommeil habituelle.
 • Page 52 FRANÇAIS Intensité lumineuse Utilisez Philips EnergyUp en complément de l’éclairage normal de la pièce. Il est plus agréable d’utiliser Philips EnergyUp dans une pièce bien éclairée. Réglez la luminosité à un niveau confortable. Laissez quelques minutes à vos yeux pour qu’ils s’habituent à la lumière vive. Si le réglage maximum est trop lumineux pour vous, commencez à...
 • Page 53 Ce chapitre reprend les questions les plus fréquemment posées au sujet de l’appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, visitez le site Web www.philips.com/support pour consulter d’autres questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.
 • Page 54 Commande d’accessoires Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/ service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).
 • Page 55 FRANÇAIS Spécificités Modèle HF3419 Électrique Tension d’entrée nominale de l’adaptateur 100-240 V CA Fréquence d’entrée nominale de l’adaptateur 50/60 Hz Puissance hors charge de l’adaptateur < 0,1 W Tension de sortie nominale de l’adaptateur 24 Vcc Puissance de sortie nominale de l’adaptateur 24 W Consommation en veille de l’appareil...
 • Page 56 électroniques (WEEE) et à la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS). Logo Philips Fabriqué pour : Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Pays-Bas. Fax : +31 (0)512594316 Code de date et numéro de série de cet appareil Bouton marche/arrêt...
 • Page 57 RF rayonnées sont contrôlées. Afin d’éviter les interférences magnétiques, le client ou l’utilisateur de l’HF3419 doit maintenir une distance minimale entre l’HF3419 et les appareils de communications RF portables et mobiles (émetteurs), en fonction de leur puissance de sortie maximale (voir recommandations ci-dessus).
 • Page 58: Italiano

  Uso previsto L’apparecchio Philips EnergyUp Natural White ha lo scopo di far sentire più in forma le persone, regolare i ritmi circadiani e alleviare i sintomi della tristezza invernale. L’uso medico previsto di questo apparecchio è quello di curare la depressione invernale (disordine stagionale affettivo o SAD).
 • Page 59 ITALIANO Importante Leggete attentamente questo manuale dell’utente e seguite sempre le istruzioni per il trattamento. Controindicazioni Le seguenti condizioni possono essere controindicazioni per l’uso di questo apparecchio: disturbo bipolare recente chirurgia oculare o patologia diagnosticata dell’occhio per la quale il medico vi ha consigliato di evitare la luce intensa l’assunzione di farmaci fotosensibilizzanti (ad esempio determinati antidepressivi, sostanze psicotrope o farmaci contro la malaria) potrebbe causare effetti collaterali (ad esempio...
 • Page 60 Sapere quando utilizzare Philips EnergyUp è essenziale, poiché può fare la differenza tra sentirsi meglio in pochi giorni invece di settimane e tra ottenere dei vantaggi o non ottenerne nessuno. Seguite queste linee guida per capire come la luce ci influenza e quando usare Philips EnergyUp per ottenere risultati ottimali.
 • Page 61 Nota: se tra l’ora in cui andate a dormire e il risveglio trascorrono meno di sei ore, non utilizzate Philips EnergyUp subito dopo il risveglio, poiché potrebbe trasmettere al corpo un segnale opposto a quello desiderato.
 • Page 62 Prima del volo di ritorno, utilizzate Philips EnergyUp in tarda serata per un paio di giorni. L’ultima sera del viaggio, cercate di stare svegli e di utilizzare l’apparecchio quanto più tardi possibile dopo la mezzanotte.
 • Page 63 ITALIANO Inserite l’adattatore nella presa di corrente (fig. 7) Posizionate l’apparecchio alla distanza di un braccio (a circa 50-75 cm dagli occhi) entro il vostro campo visivo. La luce deve irrorare il vostro viso (fig. 8). Mentre utilizzate l’apparecchio, potete leggere, mangiare, lavorare al computer, guardare la TV o fare ginnastica.
 • Page 64 Nella presente sezione sono riportate le domande più frequenti relative all’apparecchio. Se non riuscite a trovare una risposta esauriente alla vostra domanda, visitate il sito www.philips.com/ support per un elenco di domande frequenti o rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti del vostro paese.
 • Page 65 Ordinazione degli accessori Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia internazionale).
 • Page 66 ITALIANO Modello HF3419 Caratteristiche fisiche Dimensioni (lxpxa) 29,4 X 37,6 X 4,1 cm Peso 2,0 kg Temperatura del colore 4000-5000 K Indice di resa cromatica >70 Potenza nominale a 17,5 (50) cm (intensità 100%) 29 (8) W/m ; 10.000 (2.750) lux Uscita massima a 17,5 cm (intensità...
 • Page 67 Distanza di separazione consigliata tra apparecchiature di comunicazione portatili e mobili a radiofrequenza e HF3419 HF3419 è stato progettato per l’utilizzo in ambienti elettromagnetici in cui le interferenze RF irradiate sono controllate. Il cliente o l’utente di HF3419 può prevenire le interferenze...
 • Page 68: Nederlands

  Bovendien gaan onze activiteiten vaak door tot in de nacht. Veel mensen slapen te weinig, waardoor ze overdag te weinig energie hebben. Als u de Philips EnergyUp Natural White op het juiste moment van de dag gebruikt, kunt u een regelmatig slaappatroon ontwikkelen en bevorderen.
 • Page 69 NEDERLANDS Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en houd u altijd aan de behandelinstructies. Contra-indicaties De volgende situaties kunnen contra-indicaties zijn voor het gebruik van dit apparaat: een bipolaire stoornis recente oogoperaties of een gediagnosticeerde oogaandoening waarvoor uw arts u heeft geadviseerd helder licht te vermijden gebruik van geneesmiddelen die zorgen voor een hogere lichtgevoeligheid (bijv.
 • Page 70 (routers), kunnen van invloed zijn op de Philips EnergyUp. Ze moeten daarom niet worden gebruikt in de buurt van de EnergyUp. Als dit onvermijdelijk is, moet de EnergyUp worden geobserveerd om vast te stellen of deze normaal functioneert.
 • Page 71 De meeste mensen merken resultaat als ze het apparaat elke dag 20 tot 30 minuten gebruiken. U kunt de Philips EnergyUp veilig langer gebruiken, zolang u dat maar op het juiste moment van de dag doet. Mogelijk ervaart u meteen een stimulerend effect van het licht. Andere effecten merkt u pas na enkele dagen regelmatig gebruik.
 • Page 72 U kunt uw biologische klok verschuiven in stappen van één uur per dag. Het aantal tijdzones dat u passeert, bepaalt hoeveel dagen voor vertrek u de Philips EnergyUp moet gaan gebruiken. Gebruik het apparaat gedurende 30 minuten na het ontwaken.
 • Page 73 NEDERLANDS Steek de adapter in een stopcontact (fig. 7). Plaats het apparaat op armlengte (op ongeveer 50 tot 75 cm van uw ogen) binnen uw gezichtsveld. Het licht moet op uw gezicht schijnen (fig. 8). U kunt tijdens het gebruik van het apparaat lezen, eten, de computer gebruiken, TV kijken of oefeningen doen.
 • Page 74 In dit hoofdstuk vindt u de meestgestelde vragen over het apparaat. Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, gaat u naar www.philips.com/support voor meer veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
 • Page 75 NEDERLANDS Accessoires bestellen Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens). Accessoires De volgende accessoires zijn verkrijgbaar: adapter HF24 EU: servicenummer 4222.036.2479.1...
 • Page 76 (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) en inperking van gevaarlijke stoffen (RoHS: Restriction on Hazardous Substances). Philips-logo Gefabriceerd voor: Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederland. Fax: +31 (0)512594316...
 • Page 77 Aanbevolen afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de HF3419 De HF3419 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF- storingen worden beheerst. De koper of gebruiker van de HF3419 kan elektromagnetische interferentie mede voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de HF3419 zoals hieronder wordt aangeraden, afhankelijk van het minimale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
 • Page 78: Norsk

  NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker dette apparatet fra Philips. Beregnet bruk Philips EnergyUp Natural White er ment å gi deg mer energi, justere døgnrytmen og hjelpe mot vinterdepresjon.
 • Page 79 NORSK Viktig Les denne brukerhåndboken nøye og hold deg alltid til behandlingsinstruksjonene. Kontraindikasjoner Følgende tilstander kan være kontraindikasjoner for bruk av dette apparatet: bipolar lidelse nylig opererte øyne eller en diagnostisert øyelidelse der legen har anbefalt at du unngår sterkt lys bruk av fotosensibiliserende legemidler (f.eks.
 • Page 80 Når du skal bruke apparatet Det er avgjørende at du vet når du skal bruke Philips EnergyUp. Det kan bety forskjellen mellom å føle seg bedre i noen få dager i stedet for uker og mellom å oppleve fordeler eller oppleve ingen.
 • Page 81 Merk: Hvis den ønskede vekketiden er mindre enn seks timer etter normal leggetid, må du ikke bruke Philips EnergyUp rett etter at du har våknet. Dette kan gi kroppen din et signal som er det motsatte av hva som var tilsiktet.
 • Page 82 Før du skal reise tilbake, kan du bruke Philips EnergyUp sent på kvelden i et par dager. Den siste natten av en tur kan du prøve å holde deg våken og bruke apparatet så sent som mulig etter midnatt.
 • Page 83 Dette kapittelet gir en oversikt over de vanligste spørsmålene rundt apparatet. Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt, kan du gå til www.philips.com/support for å se flere vanlige spørsmål, eller du kan ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor.
 • Page 84 Bestille tilbehør Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon). Tilbehør Følgende tilbehør er tilgjengelig: adapter HF24 EU: servicekode 4222.036.2479.1...
 • Page 85 NORSK Garanti og støtte Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du besøke webområdet til Philips på www.philips.com/support eller lese i garantiheftet. Resirkulering Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU) (fig. 16). Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter.
 • Page 86 Samsvarer med resirkuleringsdirektivene for elektrisk og elektronisk utstyr/avfall / begrensninger for bruk av bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (EE). Philips-skjold Produsert for Philips Consumer Lifestyle B.V, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederland. Faks: +31 (0)512594316 Dette apparatets datokode og serienummer Av/på-knapp Knapp for redusert lysintensitet Knapp for økt lysintensitet...
 • Page 87 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og HF3419 HF3419 er ment for bruk i det elektromagnetiske miljø der utstrålte RF-forstyrrelser er kontrollerte. Kunden eller brukeren av HF3419 kan bidra til å forhindre elektromagnetisk forstyrrelse ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og HF3419 som anbefalt nedenfor, i henhold til den maksimale utgangseffekten til kommunikasjonsutstyret.
 • Page 88: Svenska

  Dessutom pågår våra aktiviteter ofta till långt in på kvällen. Många människor tenderar att få för lite sömn under veckan, vilket ytterligare sänker energinivåerna under dagen. Om du använder Philips EnergyUp Natural White vid rätt tid på dagen kan du upprätta och förstärka regelbundna sömnmönster.
 • Page 89 SVENSKA Viktigt Läs den här användarhandboken noga och följ alltid behandlingsinstruktionerna. Kontraindikationer Följande kan utgöra kontraindikationer för användning av den här apparaten: bipolära störningar ögonkirurgi som utförts nyligen eller en diagnostiserad ögonåkomma som har gjort att en läkare rekommenderade dig att undvika starkt ljus mediciner som ger fotosensitiva reaktioner (till exempel vissa antidepressiva eller psykotropiska läkemedel eller malariatabletter) eftersom det kan orsaka biverkningar (t.ex.
 • Page 90 När ska du använda apparaten? Det är viktigt att du vet vid vilken tidpunkt du ska använda Philips EnergyUp. Det kan vara avgörande för att du ska kunna må bättre redan inom några dagar istället för veckor och skillnaden mellan att uppleva fördelar och inte uppleva några alls.
 • Page 91 Obs! Om den önskade väckningstiden är mindre än sex timmar efter din normala läggningstid ska du inte använda Philips EnergyUp direkt när du vaknar. Det kan ge kroppen en signal som är motsatt den du tänkte dig.
 • Page 92 Innan återresan använder du Philips EnergyUp sent på kvällen i ett par dagar. På resans sista kväll kan du försöka att stanna uppe och använda apparaten så sent som möjligt efter midnatt. Samma dag som du flyger ska du undvika starkt ljus på...
 • Page 93 Förvara apparaten på en säker och torr plats. Vanliga frågor I det här kapitlet listas de vanligaste frågorna om apparaten. Om du inte kan hitta svaret på din fråga kan du besöka www.philips.com/support för fler vanliga frågor eller kontakta kundtjänst i ditt land.
 • Page 94 Hur ofta måste jag Använd Philips EnergyUp varje dag vid rätt tidpunkt för att uppnå det använda EnergyUp? resultat du vill ha. Mer information om varaktighet för ett behandlingstillfälle finns i “Använda EnergyUp”. Förutom när du försöker anpassa din sömn rekommenderar vi att du använder...
 • Page 95 SVENSKA Beställa tillbehör Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren). Tillbehör De här tillbehören finns: adapter HF24: EU: servicekod 4222.036.2479.1 adapter HF24: UK: servicekod 4222.036.2480.1...
 • Page 96 SVENSKA Modell HF3419 Mått och vikt Mått 29,4 x 37,6 x 4,1 cm Vikt 2,0 kg Färgtemperatur 4 000– 5 000 K Färgåtergivningsindex > 70 Nominell uteffekt vid 17,5 (50) cm (100 % 29 (8) W/m , 10 000 (2 750) lux...
 • Page 97 Rekommenderat avstånd mellan bärbar och mobil RF- kommunikationsutrustning och HF3419 HF3419 är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar från utstrålad RF är kontrollerade. Kunden eller användaren av HF3419 kan förhindra elektromagnetiska störningar genom att hålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och HF3419 enligt rekommendationerna nedan, baserat på...
 • Page 100 0344 Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands Fax: +31 (0)512594316 4222.002.7805.2...