Download Print this page

Kullanma Kılavuzu; Müşteri Hizmetleri - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kullanma kılavuzu
Cihazı kullanmadan önce, bu kullanma kılavuzunu lütfen
itinayla okuyunuz!
Güvenlik uyarıları
Bu cihaz, evsel kullanım veya evsel kullanıma benzeyen
ancak endüstriyel olmayan kullanım için uygundur. Evsel
kullanıma benzeyen uygulamalar içine örn. dükkanların,
büroların, tarımsal ve diğer mesleki işletmelerin ortak hiz-
met mutfaklarının, ve ayrıca pansiyonların, küçük otellerin
müşterilerinin ve benzeri ikamet donanımlarının kullanımı
girmektedir.
Elektrik çarpma tehlikesi!
Hatalı bir durumda derhal şebeke gerilimini
kesiniz.
Bu kılavuzun dikkate alınmamasından kaynaklanan
hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz.
Ani su ısıtıcısı, sadece bir teknisyen tarafından bağla-
nabilir ve devreye alınabilir.
Tehlikelerin önlenmesi için, tamir işleri sadece bir teknis-
yen tarafından gerçekleştirilmelidir.
Ani su ısıtıcısı, donma tehlikesi olmayan bir yerde tesis
edilmelidir.
Bu alet fiziken yetersiz, algılamada zorluk çeken veya zihin-
sel özürlü kişilerce (çocuklar da dahil) veya onların güven-
liğinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmaksızın;
veya aletin kullanımı ile ilgili talimatlar hakkında deneyim-
siz ve bilgisiz kişilerce kullanıma uygun değildir.
Çocukları cihazdan uzak tutun. Cihazla oynamalarını önle-
mek için, çocukların dikkatini çekin.
Banyo bataryası ve sıcak su boruları çok sıcak olabilir.
Arıza durumunda derhal sigortaları kapatın. Cihazda bir
sızdırma halinde, derhal soğuk su giriş tesisatını kapatın.
Arıza sadece fabrikanın müşteri hizmetleri veya bilinen bir
teknik işletme tarafından giderilmelidir.
Yeni cihazınız
Elektronik ani su ısıtıcısı „electronic comfort", suyu cihazın
içinden geçerken ısıtır.
Sıcak su musluğu açıldığında, ani su ısıtıcısı çalışır ve suyu
ısıtır. Su musluğu kapatıldığında, cihaz da tekrar kapanır.
tr
Ani su ısıtıcısının kullanım şekli
Duş sıcaklığının seçimi
Döner düğme yardımıyla, arzu edilen sıcaklığı kademesiz ola-
rak 30 °C ile 60 °C arasında seçebilirsiniz.
Enerji ve su tasarrufu
Soğuk suyun armatürde karıştırılması, gereksiz su ve enerji
kaybına yol açar. Bu nedenle, arzu ettiğiniz sıcaklığı direkt ani
su ısıtıcısında ayarlayınız ve sıcak su musluğunu açınız.
„e" konumundayken cihaz en ekonomik şekilde çalışacaktır.
Su kesilmesinden sonra devreye alma
Cihazın elektriğini kesin (ev girişindeki sigortaları kapatın).
Sıcak su musluğunu, tesisattaki hava boşalana kadar açık
tutun.
Sigortaları tekrar açın.
Cihaz kullanıma hazırdır.
Temizlik
Cihazı sadece nemli bezle silin. Keskin veya aşındırıcı te-
mizleme araçları kullanmayınız.
Buharlı temizleyiciler kullanmayın.
Müşteri hizmetleri
Müşteri hizmetlerinden aradığınızda, lütfen cihazınızın E- ve
FD-numaralarını bildiriniz.
Bu numaraları, ani su ısıtıcısının açılabilir kumanda kapağının
iç tarafında bulabilirsiniz.
41

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821