Download Print this page

Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Arıza durumunda ne yapılmalı?
Cihazınız arzu ettiğiniz gibi çalışmıyorsa, genellikle sadece önemsiz bir neden vardır. Aşağıdaki açıklamalara göre, arızayı kendi-
niz giderip gideremeyeceğinizi araştırınız. Böylece gereksiz bir servis ücreti ödememiş olursunuz.
Arıza
Su debisi çok düşük.
Ayarlanan su sıcaklığına
erişilmiyor.
Su yeterince ısınmıyor.
Kısa süreli olarak soğuk su akıyor. Cihazın içindeki hava algılayıcısı,
Kış kullanımı:
Kış zamanında, arzu edilen çıkış
sıcaklığı elde edilemiyor.
Cihaz çalışmıyor (ısıtmıyor),
sıcak su gelmiyor.
Arıza giderilemiyorsa, lütfen müşteri hizmetlerini arayınız.
Tasfiye
Bu cihaz, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektro-
nik cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeliği 2002/96/
EG'ye (waste electrical and electronic equipment –
WEEE) uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu yönetmelik, eski cihazların geri alımı ve değer-
lendirilmesi ile ilgili AB-çapındaki uygulamaların
çerçevesini belirtmektedir.
Güncel tasfiye yöntemlerini lütfen yetkili satıcınız-
dan öğreniniz.
42
tr
Nedeni
Su musluğunun veya duş başlığının
süzgeci tıkalı.
Isıtıcı bloktaki süzgeç tıkalı.
Soğuk su giriş rakorundaki çekval-
fin önünde bulunan süzgeç tıkalı.
Ani su ısıtıcısı, bir termostatlı banyo
bataryasına bağlıdır.
Güç sınırına erişildi. Debi çok yük-
sek ve/veya soğuk su giriş sıcaklığı
çok düşük.
Ev girişindeki sigorta atmış.
Cihazın içindeki otomatik sigorta
atmış.
Güç sınırına erişildi. Debi çok yük-
sek ve/veya soğuk su giriş sıcaklığı
çok düşük.
Güç değişim anahtarının ayarı
yanlış.
suyun içinde hava algılıyor ve ısıt-
ma gücünü kısa süreli kapatıyor.
Giriş sıcaklığı düştü.
Elektrik kesilmesi veya ilk devreye
alma.
Giderilmesi
Süzgeci sökün ve temizleyin veya ki-
recini sökün.
Süzgeci bir teknisyene temizletin.
Süzgeci sökün ve temizleyin veya ki-
recini sökün.
Ani su ısıtıcısının sıcaklığını „maks"
konumuna getirin.
Debiyi su musluğundan azaltın.
Bir teknisyen tarafından:
debiyi, dirsekli valf üzerinde ayarlatın.
Su akış ayar tertibatını kontrol edin
veya daha küçüğünü kullanın.
Ev girişindeki sigortayı kontrol edin.
Cihazın içindeki otomatik sigortayı bir
teknisyene kontrol ettirin. İzin verilen
giriş sıcaklığını kontrol edin.
Bir teknisyen tarafından:
debiyi, dirsekli valf üzerinde ayarlatın.
Su akış ayar tertibatını kontrol edin
veya daha küçüğünü kullanın.
Güç değişim anahtarını cihaza
uyarlayın.
Ani su ısıtıcısı birkaç saniye sonra oto-
matik olarak tekrar devreye giriyor.
Su miktarını, arzu edilen sıcak su
sıcaklığı elde edilene kadar musluk
üzerinden kısın.
Başlangıç durulaması:
Sıcak su musluğunu açın ve en az
1 dakika boyunca (debi en az daki-
kada 6 litre) su akıtın. Ancak bundan
sonra (güvenlik) cihaz ısıtmaya
başlayacaktır.
Çok düşük debi nedeniyle cihaz ça-
lışmaya başlamıyorsa, perlatörü, duş
süzgecini veya benzerlerini çalıştırma
için sökün ve işlemi tekrarlayın.
Garanti
Bu cihaz için, yurtdışındaki mümessilliklerimizin vermiş
olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususda daha detaylı
bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya başvurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için,
cihazi satın aldığınizı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz
şarttır.
Değişiklik hakları saklıdır.
Kim
Müşteri
Teknisyen
Teknisyen
Müşteri
Müşteri
Teknisyen
Müşteri
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Ani su ısıtıcı-
sının içindeki
otomatik
Müşteri
Müşteri

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821