Download Print this page

Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Afvoer van afval
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming
met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende
afgedankte elektrische en elektronische appara-
tuur (waste electrical and electronic equipment –
WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in
de EU geldige terugneming en verwerking van
oude apparaten.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de
geldende voorschriften inzake afvalverwijdering.
nl
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die wor-
den uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf
in het land van aankoop. De leverancier bij wie u het appa-
raat hebt gekocht geeft u hierover graag meer informatie.
Om aanspraak te maken op de garantie hebt u altijd uw
aankoopbewijs nodig.
Wijzigingen voorbehouden.
25

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821