Download Print this page

Technische Gegevens - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ingebruikneming/extra informatie
VI.
Het apparaat voldoet aan IEC 61000-3-12.
Eerste ingebruikname
Zekeringen inschakelen.
Temperatuur instellen.
Startspoeling: Warm-waterkraan openen en ten minste
1 minuut lang (debiet ten minste 6 liter per minuut) water
tappen. Pas daarna (zekering) begint het apparaat te
verwarmen.
Tip: start het apparaat vanwege het te lage debiet niet, de
perlator, douchekop of iets dergelijks verwijderen en het
proces herhalen.
Verwijder bij lage waterleidingdruk de doorstroombegren-
zer (zie afbeelding A).
Leg de gebruiker de bediening van de doorstroomgeiser
uit.
Als de doorstroomgeiser op grond van een te lage wa-
A
terdruk in uw huisinstallatie onvoldoende doorstro-
ming bereikt, dient u de doorstroombegrenzer te
verwijderen.

Technische gegevens

Nominaal vermogen
Nominale spanning
Zekering
Minimale leidingdiameter
Warmwaterhoeveelheid bij nominaal
vermogen
bij temperatuurverhoging van
12 °C naar 38 °C
12 °C naar 60 °C
Inschakelhoeveelheid
Inschakelstroomdruk *
Toepassingsbereik in water
Specifieke elektrischeweerstand bij 15 °C
Nominale druk
Maximaal toegestane toevoertemperatuur
Maximale netimpedantie op aansluitplaats
* Hierbij komt nog de drukdaling aan de mengkraan
nl
Voorrangschakeling voor de combinatie met elektri-
B
sche verwarmingsapparaten met warmteopslag:
Voor het gebruik met voorrangschakeling is een speci-
aal lastafworprelais BZ 45L20 (speciaal toebehoren)
vereist. Andere, reeds aanwezige lastafworprelais,
met uitzondering van elektronische lastafworprelais,
kunnen tot storingen leiden.
Bij gebruik met het lastafworprelais moet de
C
regelingselektronica gecodeerd worden.
Statusindicatie in het apparaat
D
LED
Uit
Brandt
Langzaam knipperen (1/s)
Snel knipperen (4/s)
De zeef vóór de terugslagklep in de aanvoer van koud
E
water is verstopt.
Verwijder de zeef en reinig of ontkalk deze.
Zie afbeelding E 1–3.
DE 1113415
11,0
[kW]
13,0
[V]
400
[A]
16 / 20
[mm
2
]
4
6,0
[l/min]
7,1
3,8
[l/min]
3,3
[l/min]
2,6
[MPa (bar)] 0,025 (0,25)
[Ωcm]
≥ 1 300
[MPa (bar)] 1,0 (10,0)
[°C]
55
[Ω]
≤ 0,244
Apparaatstatus
Uit
Stand-by
Apparaat verwarmt
Ingestelde temperatuur
wordt niet bereikt (water-
doorstroming voor het aan-
sluitvermogen te hoog).
DE 1821415
DE 2427415
DE 4151821
DE 4152427
18
24
21
27
400
400
32
40
4
6
9,9
13,2
11,6
13,9
5,4
7,2
6,3
7,6
2,6
2,6
0,025 (0,25)
0,025 (0,25)
≥ 1 300
≥ 1 300
1,0 (10,0)
1,0 (10,0)
55
55
≤ 0,244
≤ 0,244
21

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821