Download Print this page

Dane Techniczne - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Uruchamianie, informacje dodatkowe
VI.
Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-3-12.
Pierwsze uruchomienie
Włączyć bezpieczniki.
Ustawić temperaturę.
Płukanie rozruchowe: otworzyć zawór ciepłej wody i po-
bierać wodę przez co najmniej 1 minutę (natężenie prze-
pływu co najmniej 6 l/min). Dopiero wtedy urządzenie
zaczyna nagrzewać (ze względów bezpieczeństwa).
Rada: jeżeli ze względu na zbyt niskie natężenie przepływu
urządzenie nie zacznie pracować, należy na czas urucha-
miania usunąć perlator, rączkę prysznicową itp. i powtórzyć
operację.
Przy niskim ciśnieniu w sieci wodociągowej usunąć ogra-
nicznik przepływu (patrz rys. A).
Wyjaśnić użytkownikowi sposób obsługi podgrzewacza
przepływowego.
Jeżeli ze względu na za niskie ciśnienie w sieci wodo-
A
ciągowej budynku podgrzewacz przepływowy nie
osiąga wystarczającego przepływu, należy usunąć
ogranicznik przepływu.

Dane techniczne

Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Zabezpieczenie
Minimalny przekrój przewodów
Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej
przy podwyższeniu temperatury
od 12 °C do 38 °C
od 12 °C do 60 °C
Próg włączenia
Włączające ciśnienie przepływu *
Zakres zastosowania przy wodzie
o rezystywności
elektrycznej przy 15 °C
Ciśnienie nominalne
Maksymalnie dopuszczalna temperatura
zasilania
Maksymalna impedancja sieci w miejscu
podłączenia
* Należy doliczyć do tego spadek ciśnienia w baterii
pl
Układ priorytetowy do kombinacji z zasobnikowymi
B
termami elektrycznymi:
Do pracy w układzie priorytetowym konieczny jest
specjalny przekaźnik odciążający BZ 45L20 (wyposa-
żenie dodatkowe). Inne, istniejące już przekaźniki od-
ciążania, mogą wykazywać błędy działania (za wyjąt-
kiem elektronicznych przekaźników odciążania).
Przy pracy z przekaźnikiem odciążania konieczne jest
C
zakodowanie elektronicznego układu regulacyjnego.
Wskazanie stanu pracy na urządzeniu
D
Dioda LED
wył
Świeci
miga powoli (1/s)
miga szybko (4/s)
Zatkane sitko w zaworze zwrotnym w króćcu zasilają-
E
cym zimnej wody.
Wyjąć sitko i oczyścić go albo usunąć kamień.
Patrz rys. E 1–3.
DE 1113415
11,0
[kW]
13,0
[V]
400
[A]
16 / 20
[mm
2
]
4
6,0
[l/min]
7,1
3,8
[l/min]
3,3
[l/min]
2,6
[MPa (bar)] 0,025 (0,25)
[Ωcm]
≥ 1 300
[MPa (bar)] 1,0 (10,0)
[°C]
55
[Ω]
≤ 0,244
Stan pracy urządzenia
wył
gotowość
urządzenie nagrzewa
ustawiona temperatura nie jest osią-
gana (za duży przepływ w stosunku
do mocy przyłączeniowej)
DE 1821415
DE 2427415
DE 4151821
DE 4152427
18
24
21
27
400
400
32
40
4
6
9,9
13,2
11,6
13,9
5,4
7,2
6,3
7,6
2,6
2,6
0,025 (0,25)
0,025 (0,25)
≥ 1 300
≥ 1 300
1,0 (10,0)
1,0 (10,0)
55
55
≤ 0,244
≤ 0,244
27

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821