Özel Aksesuar - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ön ısıtmalı suyla kullanım (güneş kolektörü)
Ani su ısıtıcısı, önceden ısıtılmış suyu maks. 60 °C'ye ısıtır. So-
ğuk su girişinin 55 °C üzerine çıkması halinde, su daha fazla
ısıtılmaz.
236
20
100
40
tr
99
G
1 2
A
115
Önemli: Soğuk su giriş sıcaklığı, 55 °C üzerinde olmamalıdır!
Soğuk su giriş sıcaklığının 60 °C üzerine çıkması halinde,
cihazda bir emniyet kapatması çalışır. Bu nedenle ev tesi-
satında, soğuk su giriş sıcaklığını maks. 55 °C'de soğuk su
karıştırarak sınırlayan bir termostatlı ön karıştırıcı (örn. özel
aksesuar BZ 45T20) monte edilmelidir.
Özel aksesuar
Boru döşeme seti
BZ 45U20: ani su ısıtıcısının lavabo
altında kullanılması için
Öncelikli açma şalteri (yük atma rölesi)
öncelikli açma ile çalışma için
Montaj seti
BZ 45K23: sıva üstü kurulum için
Termostatlı ön karıştırıcı
BZ 45T20: ön ısıtmalı suyun kul-
lanıldığı ev tesisatına montaj için
BZ 45L20:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821