Download Print this page

Siemens 2ND3 004 Installation And Operating Instructions Manual

Small convector
Hide thumbs

Advertisement

2ND3 004
NO
Installasjons- og bruksanvisning
SE
Bruks- och montageanvisning
DK
Brugs- og monteringsvejledning
FI
Asennus- ja käyttöohje
GB
Installation and Operating Instructions
RU
Руководство по монтажу и эксплуатации
• Småromsovn
• Smårumskonvektor
• Pienoislämmitin
• Small Convector
МАЛЫЙ КОНВЕКТОР
In cooperation with Dimplex AS

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Siemens 2ND3 004

 • Page 1 2ND3 004 Installasjons- og bruksanvisning Bruks- och montageanvisning Brugs- og monteringsvejledning Asennus- ja käyttöohje Installation and Operating Instructions Руководство по монтажу и эксплуатации • Småromsovn • Smårumskonvektor • Pienoislämmitin • Small Convector МАЛЫЙ КОНВЕКТОР • In cooperation with Dimplex AS...
 • Page 2 x = min. 600 mm h = min. 2250 mm . x a 1 5 0 1 5 0 3 3 3 - 2 -...
 • Page 3 Installasjons- og bruksanvisning ..........4 Bruks- och montageanvisning ..........5 Brugs- og monteringsvejledning..........6 Asennus- ja käyttöohje.............. 7 Installation and Operating instructions ........8 Инструкция по монтажу и эксплуатации ......9 - 3 -...
 • Page 4 2ND3 004 Småromsovn Installasjons- og bruksanvisning Kjære kunde! • Apparatet må aldri tas i bruk hvis ledningen Kontrollampe: Kontrollampe: Vennligst les følgende merknader eller selve apparatet er skadet. Fare for Lampen lyser under oppvarming. nøye før du tar apparatet i bruk.
 • Page 5 2ND3 004 Smårumskonvektor Bruks- och montageanvisning Bästa kund, • Under drift måste vägguttaget alltid vara Kontrollampa: Kontrollampa: var vänlig läs igenom följande tillgängligt, för att vid behov snabbt kunna dra Lampan lyser under värmedrift. anvisningar noggrant före användning. ut stickkontakten.
 • Page 6 2ND3 004 Småromsovn Brugs- og monteringsvejledning Kære kunde, • Under brugen skal stikdåsen altid være Vægmontage: gmontage: De bedes læse nedenstående punkter tilgængelig, således at der er mulighed for • Overhold altid de angivne minimumafstande omhyggeligt før ibrugtagning. hurtigt at trække netstikket ud! (fig.
 • Page 7: Asennus- Ja Käyttöohje

  2ND3 004 Pienoislämmitin Asennus- ja käyttöohje Hyvä asiakkaamme, • Laitetta käytettäessä sen pistorasiaan Seinäasennus: lue jäljempänä esitetyt ohjeet on päästävä aina käsiksi esteittä, jotta • Noudata ehdottomasti esitettyjä huolellisesti lävitse ennen laitteen laitteen pistoke voidaan tarvittaessa irrottaa vähimmäisetäisyyksiä (kuvat 2 ja 3).
 • Page 8: Safety Information

  2ND3 004 Small Convector Installation and Operating instructions Dear Customer, Location: Frost protection: Frost protection: Please read the following information carefully • The appliance should only be used mounted horizontally • Position the thermostat control T on the marking before using the appliance for the first time for on a wall.
 • Page 9: Инструкция По Монтажу И Эксплуатации

  2ND3 004 Инструкция по монтажу и эксплуатации Уважаемый покупатель! совместно с прибором! Поэтому не делать отверстий под Просим внимательно прочесть • Приборы с сетевым кабелем не пригодны настенными штепсельными розетками или над ними. Прибор вводить нижеследующие для подключения к постоянной проводке! указания...
 • Page 10 Notater / Notes: - 10 -...
 • Page 11 Notater / Notes: - 11 -...
 • Page 12 Dimplex AS Tel: +47 73 95 94 00 Subject to modification/ Bratsbergvegen 5 Fax: +47 73 95 90 90 Med forbehold om endringer NO 7493 Trondheim E-mail: email@dimplex.no NORWAY web: www.siemens-eh.no In cooperation with Siemens AS...