Montaj Kılavuzu; Güvenlik Uyarıları - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Montaj Kılavuzu
Ani su ısıtıcısını, resim kısmında anlatıldığı gibi monte
ediniz. Metindeki uyarılara dikkat ediniz.
Resim sayfalarını, kılavuzun ortasında bulacaksınız.
EEE yönetmeliğine uygundur
Güvenlik uyarıları
Elektrik çarpma tehlikesi!
Hatalı bir durumda derhal şebeke gerilimini kesiniz.
Bu kılavuzun dikkate alınmamasından kaynaklanan
hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz.
Ani su ısıtıcısı, sadece bir teknisyen tarafından bağla-
nabilir ve devreye alınabilir.
Cihaza gelen elektrik akımını kesmeden, cihazı kesin-
likle açmayınız.
İlgili ülkenin, yerel elektrik ve su dağıtım kurumlarının
yasal talimatlarına uyulmalıdır.
Ani su ısıtıcısı, koruma sınıfı
malı kabloyla bağlanmalıdır.
Cihaz sürekli olarak, sabit döşenmiş tesisatlara bağlanmış
olmalıdır. Kablo kesiti, kurulu olan güce uygun olmalıdır.
Dikkatli olun:
Topraklamalı su tesisatları, bir topraklama
hattının yerini alamaz.
Öngörülen güvenlik talimatlarının yerine getirilmesi için,
kurulum yerinde tam kutuplu bir kesme şalteri olmalıdır.
Kontak açıklığı en az 3 mm olmalıdır.
Ani su ısıtıcısı, sadece kapalı (basınca dayanıklı) kullanım
için uygundur.
Armatürler, kapalı (basınca dayanıklı) ani su ısıtıcılarıyla
birlikte kullanım için onaylanmış olmalıdır.
Ani su ısıtıcısı, bir soğuksu tesisatına bağlanabilir veya ön
ısıtmalı suyla (güneş kolektörü) çalıştırılabilir. Bunun için
teknik verilere ve özel aksesuarlara dikkat edin.
Ani su ısıtıcısı, DVGW-onaylı plastik borulara bağlanmak
için uygundur.
Ani su ısıtıcısı, donma tehlikesi olmayan bir yerde tesis
edilmelidir.
Elektrik bağlantı kablosunun, montajdan önce elektrik
akımını kesin ve su besleme hattını kapatın!
Elektrik bağlantısını, su bağlantısından sonra
gerçekleştirin.
Arka yüzde, sadece montaj için gerekli olan delikleri açın.
Tekrar montaj yapılacağı zaman, kullanılmayan delikler su
sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır.
Elektrik ileten parçalar, montajdan sonra temas edileme-
yecek şekilde olmalıdır.
38
I olan bir cihazdır ve toprakla-
tr
Montaj
Ambalajın açılması/kapağın sökülmesi
I.
Cihazın ambalajını açın ve nakliye hasarlarını kontrol edin.
Ambalajı ve varsa eski cihazı, çevre sağlığına uygun şekilde
tasfiye edin.
Montaj hazırlığı
II.
Önemli: Sadece ekte verilen montaj setini kullanın.
Birlikte verilen su bağlantı rakorları kesinlikle monte
edilmelidir!
Su besleme hattını kapatın. Elektrik bağlantısında (bağ-
lantı kablosu) elektrik akımı kesilmiş olmalıdır. Sigortaları
yerinden sökün veya kapatın.
Duvara montaj
III.
Ani su ısıtıcısı duvara sabit şekilde monte edilmelidir.
Gerektiğinde, alttaki ayarlı vidalarla tespit ediniz.
Duvar mesafesi değişkendir. Böylece duvar boşlukları
giderilebilir.
Kablo ağzı, bağlantı kablosunu tam olarak sarmalıdır.
Montaj sırasında hasarlandığı takdirde, delikler su sızdır-
mayacak şekilde kapatılmalıdır.
Su bağlantısı
IV.
Ani su ısıtıcısının havası alınmalıdır. Bunun için sıcak
su musluğunu tam açın ve cihazı 1 dakika boyunca,
minimum 6 litre su debisi geçecek şekilde durulayın.
Elektrik bağlantısı/montaj
V.
Şebeke bağlantı klemensi üst veya alt tarafta monte edile-
bilir. Bağlantı kablosunun dış yalıtımlı kısmı, cihazın içine
en az 40 mm girmelidir.
Kabloların bağlanmasından önce şebeke bağlantı klemensin-
de, güç değişim anahtarıyla güç ayarı yapılmalıdır.
DE 1113415 11 kW (aşağıya) veya 13 kW (yukarıya) olarak
ayarlayın.
DE 1821415 ve DE 4151821 18 kW (aşağıya) veya 21 kW
(yukarıya) olarak ayarlayın.
DE 2427415 veya DE 4152427 24 kW (aşağıya) veya
27 kW (yukarıya) olarak ayarlayın.
Ayarlanan güç, tip etiketinde işaretlenmelidir.
Daha sonra kabloları, şebeke bağlantı klemensine sıkıca
vidalayın.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821