Download Print this page

Speciaal Toebehoren - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gebruik met voorverwarmd water (zonne-energie)
De doorstroomgeiser verwarmt reeds voorverwarmd water
tot max. 60 °C. Als de koudwatertoevoer de temperatuur van
55 °C overschrijdt, wordt het water niet verder verwarmd.
236
20
100
22
nl
99
G
1 2
A
115
Belangrijk: De koudwater-toevoertemperatuur mag niet
hoger dan 55 °C zijn.
Als de koudwater-toevoertemperatuur van 60 °C wordt
overschreden, wordt de veiligheidsuitschakeling van het ap-
paraat geactiveerd. Daarom moet in de huisinstallatie een
thermostaatvoormenger (bijvoorbeeld speciaal toebehoren
BZ 45T20) zijn ingebouwd, die de koudwater-toevoertem-
peratuur op max. 55 °C begrenst door bijmenging van koud
water.

Speciaal toebehoren

Buismontageset
BZ 45U20: voor gebruik van de door-
stroomgeiser als onderbouwtoestel
Voorrangschakelaar (lastafworprelais)
gebruik met voorrangschakeling
Montageset
BZ 45K23: voor opbouwinstallatie
Thermostaatvoormenger
BZ 45T20: voor de inbouw in de
huisinstallatie bij gebruik van voorverwarmd water
BZ 45L20: voor het

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821