Download Print this page

Wyposażenie Dodatkowe - Siemens DE 1113415 Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Użytkowanie z wstępnie nagrzaną wodą
(praca z kolektorem słonecznym)
Podgrzewacz przepływowy nagrzewa wstępnie nagrzaną
wodę do maks. 60 °C. Jeżeli temperatura wody na zasilaniu
przekroczy 55 °C, woda nie będzie już podgrzewana.
236
20
100
28
pl
99
1 2
G
A
115
Ważne: temperatura wody zasilającej nie może przekraczać
55 °C!
W razie wzrostu temperatury wody zasilającej powyżej 60 °C
w urządzeniu następuje automatyczne wyłączenie zabez-
pieczające. Dlatego w instalacji budynku musi być zainsta-
lowany termostatyczny mieszacz wstępny (dostępny jako
wyposażenie dodatkowe, np. BZ 45T20), który ograniczy
temperaturę wody zasilającej do maks. 55 °C przed domie-
szanie zimnej wody.
Wyposażenie dodatkowe
Zestaw rurowy
BZ 45U20: do stosowania podgrzewacza
przepływowego jako urządzenia podstołowego
Łącznik priorytetowy (przekaźnik odciążania)
do pracy w układzie priorytetowym
Zestaw montażowy
BZ 45K23: do instalacji natynkowych
Mieszacz termostatyczny
BZ 45T20: do montażu w in-
stalacji domowej przy korzystaniu z wstępnie podgrzanej
wody
BZ 45L20:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens DE 1113415

This manual is also suitable for:

De 2427415De 1821415De 4152427De 4151821