Download  Print this page

Advertisement

LED şi stare
LED stâng / drept
luminând inter-
mitent în roşu
Explicaţie
Baterie incorectă în instrumentul auditiv
din partea stângă / dreaptă. Procesul de
încărcare nu poate fi iniţiat.
Verifi caţi tipul bateriilor.
Dacă tipul şi polaritatea bateriilor sunt
corecte, dar un LED roşu este aprins:
Solicitaţi audiologului dumneavoas-
tră curăţarea contactelor instrumen-
telor auditive şi încărcătorului.
Solicitaţi audiologului dumneavoas-
tră verifi carea funcţionării bateriilor
reîncărcabile şi încărcătorului.
Modul de încărcare
EN
HU
RO
FR
DE
AR
45

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: