Download  Print this page

Advertisement

Modul de încărcare
Modul de încărcare
Pregătire
Conectaţi încărcătorul la o sursă
de alimentare.
Încărcare
Apăsaţi butonul frontal pentru a
deschide încărcătorul.
Capacul este deblocat.
Amplasaţi instrumentul dum-
neavoastră auditiv în sloturile de
încărcare.
Închideţi capacul încărcătorului.
Instrumentele auditive sunt dez-
activate automat, iar procesul de
încărcare începe.
LED-ul verde luminează intermitent.
Încărcarea s-a fi nalizat când LED-ul verde rămâne aprins
continuu.
Deconectaţi instrumentele auditive de la încărcător
când doriţi să le utilizaţi.
Verifi caţi dacă instrumentele auditive sunt pornite.
42

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: