Download  Print this page

Advertisement

Modul de încărcare
LED şi stare
LED stâng / drept
luminând conti-
nuu în verde
LED stâng / drept
luminând conti-
nuu în roşu
LED stâng / drept
luminând conti-
nuu în roşu
44
Explicaţie
Procesul de încărcare al instrumentului
auditiv din partea stângă / dreaptă s-a
încheiat. Încărcătorul păstrează nivelul
de încărcare al bateriei.
Deconectaţi instrumentele auditive
de la încărcător când doriţi să le
utilizaţi.
Inserţie defectă în încărcător. Încărcarea
nu poate fi iniţiată.
Introduceţi inserţia corectă pen-
tru instrumentele dumneavoastră
auditive / solicitaţi audiologului să
introducă inserţia corectă pentru
instrumentele dumneavoastră audi-
tive.
Polaritate incorectă a bateriei în in-
strumentul auditiv din partea stângă /
dreaptă.
Verifi caţi polaritatea bateriilor.
Verifi caţi dacă instrumentele auditi-
ve sunt introduse corect în sloturile
de încărcare.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: