Download  Print this page

Advertisement

Încărcătorul dumneavoastră
Încărcătorul dumneavoastră
① Sloturi de încărcare şi contactele de încărcare
② Cavitate pentru unităţile de recepţie, LifeTubes, căşti şi
mulaje pentru ureche.
③ LED-urile indică stările funcţionale ale încărcătorului
④ Contact pentru sursa de alimentare
⑤ Sursă de alimentare cu adaptoare specifi ce fi ecărei ţări
36

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: