Download  Print this page

Advertisement

Az akkumulátorokkal kapcsolatos megjegyzések
Az akkumulátorokkal kapcsolatos
megjegyzések
Kizárólag a hallókészülék-specialistája
által biztosított, újratölthető akkumulá-
torokat használja.
Ne használja az újratölthető akkumulá-
torokat, ha a csomagolásukon található
lejárati idő már elmúlt.
Az akkumulátorok méretével kapcso-
latban tájékozódjon a hallókészülék
felhasználói kézikönyvében.
Ügyeljen, hogy az akkumulátorokat a megfelelő módon
helyezze be.
Az első használat előtt töltse fel az újratölthető akku-
mulátort.
MEGJEGYZÉS
Az akkumulátorok környezetszennyező, káros anya-
gokat tartalmaznak.
A használt akkumulátorokat ne dobja a háztar-
tási hulladékok közé!
Az elemeket az országában érvényes rendeletek-
nek megfelelően ártalmatlanítsa, vagy juttassa
vissza a hallókészülék-specialistának.
EN
HU
RO
FR
DE
AR
25

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: