Download  Print this page

Advertisement

A feltöltés módja
A feltöltés módja
Előkészületek
Csatlakoztassa a töltőt a hálózat-
hoz.
Töltés
A töltő felnyitásához nyomja
meg az elülső gombot.
A fedél felnyílik.
Helyezze a hallókészülékeket a
töltőnyílásokba.
Zárja le a töltő fedelét.
A töltési folyamat megkezdése után
a hallókészülék automatikusan
kikapcsol.
A zöld LED villog.
A töltés akkor fejeződik be, amikor a zöld jelzőfény folya-
matosan kezd világítani.
A következő használat előtt vegye ki a hallókészüléket a
töltőből.
Ellenőrizze, hogy a hallókészülék be van-e kapcsolva.
26

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: