Download  Print this page

Advertisement

Felhasználási terület
Ez a töltő Siemens gyártmányú hallókészülékek töltésére
szolgál.
A töltő és a hallókészülék sérülésének, illetve károsodá-
sának elkerülése érdekében olvassa el és kövesse a jelen
használati útmutató utasításait.
Szimbólumok:
Mindenképpen olvassa el a következő fi gyelmeztető
jelekkel ellátott információkat: VIGYÁZAT, FIGYELEM és
MEGJEGYZÉS.
MEGJEGYZÉS
A VIGYÁZAT jelzés olyan helyzetekre hívja
fel a fi gyelmet, amelyek súlyos sérülé-
sekhez, a FIGYELEM pedig olyanokra,
amelyek kissé vagy mérsékelten súlyos
sérülésekhez vezethetnek.
A MEGJEGYZÉS felirat lehetséges anyagi
kárt jelez.
A készülék jobb kezelését elősegítő taná-
csok és tippek.
Utasítás. Valamilyen tennivalót jelez.
Felhasználási terület
EN
HU
RO
FR
DE
AR
21

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: