Download  Print this page

Advertisement

Note importante
Note importante
NOTĂ
Încărcătorul este sensibil la căldură extremă şi
umiditate ridicată.
Nu expuneţi încărcătorul la temperaturi extreme
sau umiditate ridicată.
Nu îl expuneţi la lumina directă a soarelui.
AVERTISMENT
Pericol de sufocare cauzat de componente mici.
Nu lăsaţi instrumentele auditive, bateriile şi
accesoriile la îndemâna copiilor.
În cazul ingerării, adresaţi-vă imediat unui me-
dic sau unui spital.
Dacă sugarii, copiii mici sau personale cu
handicap psihic trebuie să poarte instrumente
auditive, asiguraţi o supraveghere adecvată.
AVERTISMENT
Risc de accidente cauzate de şocuri electrice!
Nu atingeţi contactele de încărcare din încărcă-
tor.
Dacă este necesară curăţarea, deconectaţi încăr-
cătorul de la sursa de alimentare.
38

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: