Download  Print this page

Advertisement

Sådan afvises et indgående opkald
Tryk på
opkald.
Sådan foretages et opkald
Indtast det ønskede telefonnummer på telefonen.
Hvis din telefon ikke automatisk overfører forbindel-
sen til miniTek, skal du trykke på
gange (*) for at overføre forbindelsen fra din telefon til
miniTek.
Tryk på
gen fra miniTek tilbage til telefonen.
(*) Test for at se, hvordan din telefon fungerer med
miniTek.
Bluetooth-kompatible telefoner
i ca. 3 sek. for at afvise det indgående
én eller to gange(*) for at skifte tilslutnin-
én gang eller to
EN
DA
NO
SV
FI
55

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: