Download  Print this page

Viktig Säkerhetsinformation - Siemens miniTek Owner's Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Connection manual - 12 pages

Advertisement

Viktig säkerhetsinformation
OBSERVERA
Din enhet är känslig för kraftig värme, hög fuktig-
het, starka magnetiska fält (> 0,1T), röntgenstrålar
och mekanisk påfrestning.
Utsätt inte din enhet för extrema temperaturer
eller hög fuktighet.
Lägg inte fjärrkontrollen i direkt solljus.
Sänk inte ner den i vatten.
Lägg inte din enhet i en mikrovågsugn.
OBSERVERA
Driftstemperatur: laddning min. 0°C till max. 45°C;
urladdning min. -20°C till max. 60°C
Förvaringsförhållanden: min. -20°C till max. 60°C;
låg fuktighet
FARA
Risk för kvävning!
Din apparat innehåller små delar som kan sväljas.
Förvara hörapparaten, batterierna och tillbehö-
ren utom räckhåll för barn och personer med
psykiska funktionshinder.
Kontakta genast en läkare eller ett sjukhus om
en del har svalts.
Viktig säkerhetsinformation
EN
DA
NO
SV
FI
105

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: