Download  Print this page

Advertisement

Stereouttak

ADVARSEL
Fare for elektrisk sjokk!
Bare koble lydinngangen til utstyr som tilfreds-
stiller IEC 60065, IEC-norm for lydutstyr, video
og annet elektronisk utstyr.
Ikke bruk stereouttaket med enheter som er
koblet til strømuttaket under lading.
Hold
miniTeken.
Bruk de medfølgende kablene og adapterne til å koble
miniTeken til en lydenhet.
Trykk på
"Skifte lydkilde" i kapitlet "Grunnleggende funksjoner").
Dersom du trykker på
til, vil miniTeken lete etter en tilkobling til andre lydkilder.
nede i ca. 3 sekunder for å slå på
for å skifte til lydprogrammet (se tabellen
uten at en lydenhet er koblet
Stereouttak
91
EN
DA
NO
SV
FI

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: