Download  Print this page

Grundläggande Funktioner Sv - Siemens miniTek Owner's Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Connection manual - 12 pages

Advertisement

Grundläggande funktioner
Innan du använder apparaten för första gången
Ladda miniTek innan den används för första gången.
Laddning
Anslut miniTek med USB-kontakten till ett eluttag.
Laddningen är klar när lysdioden lyser grönt.
Strömlysdiodens status
miniTek av
miniTek på
miniTek av /
laddning
miniTek på /
laddning
Stänga av
miniTek
Starta miniTek
Om du startar miniTek och batteriet är tomt blinkar lysdio-
den snabbt i rött i 3 sekunder och släcks sedan.
Grundläggande funktioner
Fulladdat batteri
av
blinkar grönt
ständigt grönt
blinkar grönt
grönt / stängs av
långsamt
grönt i 3 sekunder,
blinkar sedan grönt
Nästan tomt batteri
av
blinkar rött
ständigt rött
blinkar rött
rött / stängs av
långsamt
rött i 3 sekunder,
blinkar sedan rött
EN
DA
NO
SV
FI
109

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: