Download  Print this page

Bluetooth-kompatible Telefoner - Siemens miniTek Owner's Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Connection manual - 12 pages

Advertisement

Bluetooth-kompatible telefoner

Bluetooth-kompatible telefoner
Når du foretager et opkald med en Bluetooth-kompatibel
telefon eller mobiltelefon, tillader miniTek dig at anvende
høreapparaterne som et trådløst headset.
I stedet for at anvende telefonens mikrofon kan du tale
ind i miniTek og lytte igennem dine høreapparater.
Hvis miniTek er parret med to telefoner, anvender
den forskellige ringetoner for at skelne mellem
indgående opkald.
Du kan parre Bluetooth-kompatible enheder med
din miniTek (der henvises til "Parring" i kapitlet
"Bluetooth").
Acceptere et indgående opkald
Høreapparaterne skifter automatisk til telefonprogram-
met, når din telefon ringer.
Tryk på
Tal ind i miniTek's mikrofon for at tale.
Tryk på
Dine høreapparater skifter tilbage til det høreprogram,
du anvendte, før du besvarede opkaldet.
54
for at acceptere det indgående opkald.
for at afslutte opkaldet.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: