Download  Print this page

Information Vedrørende Bortskaffelse - Siemens miniTek Owner's Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Connection manual - 12 pages

Advertisement

Information vedrørende
bortskaffelse
I EU er det mærkerede udstyr dækket af "Europaparlamen-
tets direktiv 2002/96/EC samt af Rådets direktiv af
27. januar 2003 om bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr."
Ændret af "Direktiv 2003/108/EC" (WEEE).
Genbrug høreapparater, batterier og tilbehør i
henhold til nationale regulativer.
Med CE-mærkning bekræfter Siemens overhol-
delse af det Europæiske direktiv 93/42/EEC ved-
rørende medicinsk udstyr samt det Europæiske
direktiv 99/5/EC (R&TTE) vedrørende radio- og
telekommunikations terminaludstyr.
Siemens Høreapparater A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 10
Information vedrørende bortskaffelse
EN
DA
NO
SV
FI
67

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: