Download  Print this page

Forutsatt Bruk 74 No - Siemens miniTek Owner's Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Connection manual - 12 pages

Advertisement

Forutsatt bruk
Forutsatt bruk
Denne fjernkontrollen er ment å betjene høreapparater.
Les og følg instruksene i denne brukerveiledningen for å
unngå personskader og skade på fjernkontrollen.
Symboler:
Vær spesielt oppmerksom på informasjon som er merket
med faresymbolene ADVARSEL, FORSIKTIG! eller NB!
ADVARSELbeskriver en situasjon som kan føre til
alvorlige personskader. FORSIKTIG!indikerer en
situasjon som kan føre til mindre eller moderate
personskader.
NB! indikerer mulig materiell skade.
Råd og tips om hvordan du best kan håndtere
enheten.
Instruks. Indikerer at noe må gjøres.
Indikerer en mulighet som ikke finnes i alle enheter.
Be din høreapparatspesialist om å krysse av for den
relevante informasjonen.
Les og følg anvisningene i bruksanvisningen.
74

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: