Download  Print this page

Advertisement

Når parringstilstand er aktiveret, lyser alle 3 knapper
(tænd/sluk-knappen, telefon-knappen og lydkilde-knap-
pen) i ca. 3 sek., hvorefter
søger efter en forbindelse til en lydkilde. Dette kan tage
flere sekunder. Når forbindelsen er etableret, lyser
konstant i 3 sek.
Der henvises til brugsanvisningen for den tilslut-
tede enhed for mere detaljerede oplysninger
om sammenkobling af enheder via Bluetooth.
blinker, mens miniTek
Bluetooth
EN
DA
NO
SV
FI
53

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: