Download  Print this page

Återvinning - Siemens miniTek Owner's Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Connection manual - 12 pages

Advertisement

Återvinning
Återvinning
Inom Europeiska Unionen faller den märkta utrustningen
under "Europaparlamentet och rådets direktiv
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som
innehåller eller utgörs av elektriska eller elektro-
niska produkter".
Ändrat genom "Direktiv 2003/108/EG" (WEEE).
Återvinn hörapparater, batterier och tillbehör
enligt nationella föreskrifter.
Genom CE-märkning tillkännagiver Siemens
överensstämmelsen med det europeiska direkti-
vet 93/42/EEC om medicinsk utrustning och det
europeiska direktivet 99/5/EEC (R&TTE) om radio-
och telekommunikationsterminalsutrustning.
128

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: